ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНДАРТІВ США ЩОДО МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • P. Arkushenko
  • A. Verweiko
  • M. Yakovlev
  • A. Florin
Ключові слова: випробування, стандарт, озброєння та військова техніка, метрологічне забезпечення, метрологічні характеристики

Анотація

Метою статті є визначення особливостей стандартів США, які визначають вимоги щодо метрологічного забезпечення випробувань озброєння та військової техніки на основі їх аналізу. Для міністерства оборони США розробка і впровадження документів по стандартизації здійснюється за програмою оборонної стандартизації Defense Standardization Program в рамках діяльності з управління стандартизацією Standardization Management Activities. Документи зі стандартизації включають 5 видів. У США метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки для всіх видів військ регламентовано десятками стандартів, серед яких виділено 4 основних: MIL-STD-1839D, MIL-HDBK-1839A, DI-QCIC-80278C, MIL-STD-810D. Метрологічне забезпечення випробувань за стандартом MIL-STD-810G, представлене в узагальненому вигляді, регламентує вимоги до випробувального і вимірювального обладнання, інтервалів калібрування та сумарної похибки (або невизначеності вимірювань) випробувального та вимірювального обладнання. Згідно стандартів США все обладнання, що має метрологічні характеристики, розділене на 4 види, які об'єднані в дві групи, а саме: 1) випробувальне, вимірювальне та діагностичне обладнання (Test, Measurement, and Diagnostic Equipment (TMDE); 2) вбудоване обладнання для випробувань (Built-in-Test Equipment (BITE)). Зведені вимоги до калібрування та вимірювання (Calibration and measurements requirements summary (CMRS)) MIL-HDBK-1839A деталізують вимоги: щодо вимірювальної системи, підсистеми або обладнання; TMDE; до стандартів та обладнання калібрування, які необхідні для забезпечення метрологічної простежуваності всіх вимірювань через окремі військові відомчі метрологічні та калібрувальні програми до затверджених національних стандартів. Військовий стандарт MIL-STD-810G регламентує ряд стандартних параметрів для великої кількості лабораторних випробувань військової продукції, що дозволяє визначити стійкість широкого переліку обладнання до різних впливів. Визначені за результатами аналізу стандартів США особливості потрібно враховувати при розробці нормативних документів з метрологічного забезпечення випробувань в Збройних Силах України.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Ткач В. Час змін // Defense Express. 2018.-№ 1.- С. 14-19.
2. Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України // Наказ міністра оборони України № 288: 24.04.2017. - 13 с.
3. Quick Search // ASSIST. - https://quicksearch.dla.mil/qsOverview.aspx. - дата доступу: 23.05.2019.
4. Defense Technical Information Center // https://discover.dtic.mil/. - - дата доступу: 25.05.2019.
5. MIL-STD-1839D. Department of defense. Standard practice. Calibration and measurement requirements. - Чинний від 2010-12-06.- USA: DoD, 2010. – 12 с.
6. MIL-HDBK-1839A. Department of defense. Handbook. Calibration and measurement requirements. - Чинний від 2000-11- 27.- USA : DoD, 2000. – 44 с.
7. DI-QCIC-80278C. Data item description. Calibration and measurements requirements summary (CMRS). - Чинний від 2017-01-23.- USA: DoD, 2017. – 18 c.
8. MIL-STD-810D. Department of defense. Test method standard. Environmental engineering considerations and laboratory tests. - Чинний від 2014-15-05.- USA : DoD, 2010. – 12 с.
Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Arkushenko P. Визначення особливостей стандартів сша щодо метрологічного забезпечення випробувань озброєння та військової техніки / P. Arkushenko, A. Verweiko, M. Yakovlev, A. Florin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 5 (57). – С. 7-10. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.5.007.
Розділ
Управління в складних системах