АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ТА КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ

  • S. Ragulin
  • I. Syroizhko
Ключові слова: авіоника, надійність, радіоелектронні системи, технічне обслуговування і ремонт

Анотація

Зростання складності радіоелектронних навігаційних систем повітряних суден і розширення кола виконуваних ними функцій призвели до того, що для управління технічним станом радіоелектронних навігаційних систем підприємства змушені виконувати значний обсяг робіт з технічного обслуговування і ремонту. Сучасні повітряні судна оснащуються цифровими пілотажно-навігаційними комплексами нового покоління, в яких всі системи мають вбудовані системи контролю і конструктивно виконуються у вигляді ряду легкозамінного блоку. Експлуатаційні витрати на технічне обслуговування і ремонт радіоелектронних навігаційних систем в даний час досягають 30-40% від загальної вартості технічного обслуговування і ремонту повітряного судна, тому актуальним є питання підвищення ефективності системи технічного обслуговування і ремонту за рахунок зниження експлуатаційних витрат при збереженні льотної придатності та конкурентоспроможності повітряного судна.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Statistical management and modeling for demand of spare parts / [ E. Ferrari, A. Pareschi, A. Regattieri, A. Persona] // Springer Handbook of Engineering Statistics: Springer London. – 2006. – P. 905–929.
2. Воробьев В. Г. Техническое обслуживание и ремонт авиационных электросистем и пилотажно – навигационных комплексов : учебник / В. Г. Воробьев, В. Д. Константинов. – М. : Унив. кн., 2007 – 470 с.
3. Глухов В. В. Выбор стратегий промышленного предприятия / В. В. Глухов, А. В. Демидов. – СПб. : Северная звезда, 2002. – 246 с.
4. Емельянов В. Е. Испытания и эксплуатация авиационной и ракетно–космической техники. Транспортное радиооборудование: учеб, пособие / В. Е. Емельянов. – М.: МГТУ Г А, 2008. – 70 с.
5. Емельянов В. Е. Техническая эксплуатация авиационного РЭО: Основные вопросы теории / В. Е. Емельянов. – М.: МГТУ ГА, 2000. – 162 с.
6. Живетин В. Б. Риски и безопасность авиационных систем : анализ, прогнозирование, управление / В. Б. Живетин. – М. : Изд–во ИПР, – 2006. – 310 с.
7. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
8. Kuchuk G., Kovalenko A., Komari I.E., Svyrydov A., Kharchenko V. Improving big data centers energy efficiency: Traffic based model and method. Studies in Systems, Decision and Control, vol 171. Kharchenko, V., Kondratenko, Y., Kacprzyk, J. (Eds.). Springer Nature Switzerland AG, 2019. Pp. 161-183. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-00253-4_8
9. Конахович Г. Ф. Оценка влияния функциональных отказов бортовых радиоэлектронных систем на безопасность и регулярность полетов / Г. Ф. Конахович, И.А. Мачалин, В. Г. Потапов, О. П. Ткалич // Матеріали IV Міжнар. НТК “Авіа–2002”. – К.: НАУ, 2002. – Т.2. – С.11.67–11.69.
10. Конахович, Г. Ф. Аппроксимация одного класса случайных процессов в задачах контроля радиоэлектронных систем// Матеріали IV Міжнародної НТК [ “Авіа–2002” / Г. Ф. Конахович, И. А. Мачалин, О. П. Ткалич. – К.: НАУ, 2002. – Т2. – С. 67–69.
11. Макаров В. M. Логистика. Управление запасами в логистических системах / В. М. Макаров. – СПб. : Изд–во Политехи. Ун–та, 2005 . – 97 с.
12. Мачалин И.А. Оптимальные задачи управления запасами систем авионики / и. А Мачалин // Матеріали VII Міжнар. НТК “Авіа–2006”. – К.:НАУ,– 2006.–С. 12.47–12.51.
Опубліковано
2019-10-30
Як цитувати
Ragulin S. Аналіз показників та критеріїв ефективності системи технічної експлуатації радіоелектронних навігаційних систем / S. Ragulin, I. Syroizhko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 5 (57). – С. 3-6. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.5.003.