АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СИНХРОННОЇ ЧАСТОТИ ІЗ СКЛАДУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

  • N. Kuravska
  • M. Popov
  • D. Shelyakin
  • R. Ploshko
Ключові слова: перетворювач синхронної частоти, коефіцієнт тертя підшипників, механічні втрати, безперебійність, збільшення напрацювання перетворювачів синхронної частоти

Анотація

В статті розглядається спосіб модернізації перетворювача синхронної частоти, заснований на удосконалення підшипникових вузлів. Де енергетичні втрати в підшипниках складаються в основному з втрат на тертя, що виникають внаслідок проковзування в місцях контакту тіл кочення з кільцями і сепаратором, недосконалою якістю матеріалу тіл кочення і кілець а також механічних втрат змащувальному матеріалі. Вони не є постійними у часі і визначаються конструкцією підшипника, режимами його роботи і мастила, а тому потужність в деякій мірі витрачається на подолання тертя в підшипнику. Мета статті. Визначення впливу коефіцієнта тертя підшипників на роботу перетворювачів частоти та надати пропозиції, щодо модернізації перетворювачів синхронної частоти. Висновки. Запропоновані нові підшипники суттєво знижують коефіцієнт тертя при цьому збільшуючи час напрацювання перетворювачів синхронної частоти. Завдяки модернізації ПСЧ можливо забезпечити стабільність частоти перетворюваної напруги та забезпечити потрібну надійність в електропостачанні та зменшити втрати майже 1,5 рази. Запропоноване технологічне рішення удосконалення ПСЧ з новими типами підшипників, вони мають суттєвий недолік пов'язаний з труднощами, які можуть виникнути при виготовленні, але мають порівняно високий строк служби. Удосконалення підшипника заклечається у зміні конструкції зі зберіганням технічних вимог до них, але вже без сепаратора та мастил (змащення).

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Перетворювальна техніка. Кононов Б.Т., Лагутін Г.І., Нечаус А.О., Ручка О.О. Харків: ХУНПС, 2018. – 478 с.
2. Малыш А.Н. Способы получения трехфазного переменного тока повышенной частоты и их сравнительный анализ, Система обробки інформації.ХУПС, 2007. Вип. 5(63). С. 73-76.
3. Лущик В.Д. Совмещенные электрические машины и аппараты. – К.: Техника, 1993. – 203 с.
4. Попов В.И. Электромагнитное совмещение преобразователей частоты. – М.: Энергия, 1980. – 176 с.
5. Kuchuk G., Nechausov S., Kharchenko, V. Two-stage optimization of resource allocation for hybrid cloud data store. International Conference on Information and Digital Technologies. 2015. P. 266-271. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DT.2015.7222982
6. Коваленко А.А. Сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 110-113. DOI : https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.110
7. Mohammed, A. S. Optimal Forecast Model for Erbil Traffic Road Data. ZANCO Journal of Pure and Applied Sciences. 2017. Vol. 29, No 5. P. 137–145. DOI: https://doi.org/10.21271/ZJPAS.29.5.15
8. Saravana, Balaji B,, Karthikeyan, N.K. and Raj Kumar, R.S., (2018), “Fuzzy service conceptual ontology system for cloud service recommendation”, Computers & Electrical Engineering, Vol. 69, pp. 435–446, DOI: https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2016.09.013
9. Gomathi B, Karthikeyan N K, Saravana Balaji B, “Epsilon-Fuzzy Dominance Sort Based Composite Discrete Artificial Bee Colony optimization for Multi-Objective Cloud Task Scheduling Problem”, International Journal of Business Intelligence and Data Mining, Volume 13, Issue 1-3, 2018, pages 247-266, DOI: https://doi.org/10.1504/IJBIDM.2018.088435
10. Dhivakar B., Saravanan S.V., Sivaram M., Krishnan R.A. Statistical Score Calculation of Information Retrieval Systems using Data Fusion Technique”. Computer Science and Engineering. 2012. Vol. 2, Issue 5. pp.43-45. doi: http://doi.org/10.5923/j.computer.20120205.01
11. Sivaram M., Yuvaraj D., Amin Salih Mohammed, Porkodi, V., ManikandanV. The Real Problem Through a Selection Making an Algorithm that Minimizes the Computational Complexity. International Journal of Engineering and Advanced Technology. 2018. Vol. 8, iss. 2. pp. 95-100.
12. Самойленко Б.Ф., Кононов Б.Т., Скворцов Ю.А. и др. Системы автономного электроснабжения. Учебник. – МО СССР, 1989. – 386 с.
13. Шакарян Ю.Г. Вопросы теории синхронной машины с двумя системами статорных обмоток // Электричество. – 1996. – № 11.
14. Диагностика и техническое обслуживание машин.: учебник для студентов высших учебных заведений / [Ананьин А.Д., Михлин В.М., Габитов И.И. и др.]. – К. : Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с.
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Kuravska N. Аналіз перетворювачів синхронної частоти із складу озброєння та військової техніки для їх модернізації з урахуванням досвіду операції об’єднаних сил / N. Kuravska, M. Popov, D. Shelyakin, R. Ploshko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 42-45. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.042.
Розділ
Управління в складних системах