ЕНЕРГООЩАДНИЙ ІНКУБАТОР ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ТА ПРИСАДИБНИХ ГОСПОДАРСТВ

  • V. Borshch
  • O. Borshch
  • V. Khaniukov
  • Y. Oliinyk
Ключові слова: інкубатор, огороджувальна конструкція, теплообмін, мікроклімат, давач, автоматична система, мікроконтролер, вентилятор, повітрообмін, нагрівач, лоток

Анотація

Проаналізовані виробничі можливості сучасного парку промислових, фермерських та домашніх інкубаторів; визначені основні технічні проблеми їх конструкції. Недосконале обладнання вітчизняних побутових та практична відсутність фермерських інкубаторів а також відносно висока їх енергозатратність суттєво стримують виробництво продукції сільського птахівництва. На основі аналізу рівняння теплопередачі через стінки огороджувальної конструкції інкубатора визначені основні чинники, що суттєво впливають на втрати теплової енергії ним. Зроблений висновок про зменшення теплових втрат шляхом виготовлення огороджувальної конструкції інкубатора на основі сучасних теплоізоляційних матеріалів та заміни електромеханічної системи обертання інкубаційного матеріалу. Описано конструкцію оригінального енергоефективного інкубатора, що може бути виготовлений як у фермерському так і побутовому виконаннях і використаний на малих фермерських та присадибних господарствах. Для автоматичного локального та дистанційного керування параметрами мікроклімату інкубатора розроблена «інтелектуальна» автоматична система. Використання персонального комп’ютера в комплексі з мережею приладів «ТРЦ 02 Універсал+» вітчизняного виробництва дозволяє представляти вимірювані значення параметрів технологічного процесу інкубації в цифровій і графічній формах, а також локально та дистанційно керувати параметрами. В якості механізму перевертання інкубаційного матеріалу використаний лоток з гравітаційним перевертанням, що зменшує споживання електроенергії та спрощує процес перевертання інкубаційного матеріалу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Технологія виробництва продукції птахівництва: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Бородай В.П., Сахацький М.І., Вертійчук А.І. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 360 с.
2. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов: учебное пособие – СПб.: Лань, 2006. – 224 с.
3. ДБН В.2.6-2006 Теплова ізоляція будівель . – К.: Мінрегіон України, 2016. – 73 с.
4. Патент UA 63680 Україна, МПК (2011.01) С09Д 5/00. Шумоізолюючий атмосферостійкий теплоізолюючий термостійкий латекс (ШАТТЛ) / Є.С. Костюкевич; заявл. 12.08.2011., опубл. 10.10.2011. – Бюл. № 19.
5. ГОСТ 21056 – 75. Інкубатори. Технічні вимоги.
6. Справочник по автоматизированному электроприводу/ Под ред. В.А. Елисеева и А.В. Шинянского. – М.: Энергоиздат, 1983. – 616 с.
7. Патент UA 131989 Україна, МПК А01К 41/06. Лоток інкубатора з гравітаційним перевертанням / В.В. Борщ, О.Б. Борщ, О.В. Шульга, О.І. Власенко, В.П. Велещук; заявл. 30.07.18., опубл. 11.02.2019. – Бюл. № 3.
8. Saravanan S., Hailu M., Gouse G.M., Lavanya M., Vijaysai R. (2019) Design and Analysis of Low-Transition Address Generator. In: Zimale F., Enku Nigussie T., Fanta S. (eds) Advances of Science and Technology. ICAST 2018. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 274. Springer, Cham, DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-15357-1_19
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Borshch V. Енергоощадний інкубатор для фермерських та присадибних господарств / V. Borshch, O. Borshch, V. Khaniukov, Y. Oliinyk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 32-36. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.032.
Розділ
Управління в складних системах