ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕМПОРАЛЬНОЇ БАЗИ ЗНАНЬ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • O. Chala
Ключові слова: темпоральна база знань, темпоральні правила, послідовність станів об’єкту управління

Анотація

Предметом вивчення в статті є процеси автоматизованої побудови й використання бази темпоральних знань для підтримки управління підприємством в умовах невизначеності, яка виникає в результаті неповноти інформації про стан підприємства як об’єкту управління. Мета полягає в розробці концепції автоматизованої побудови темпоральної бази знань, що містить контекстно-залежні знання про процеси управління в інформаційній системі та забезпечує можливість підтримки прийняття рішень з тактичного управління, а також можливість підтримки виконання на рівні стратегічного управління. Задачі: розробка принципів автоматизованої побудови темпоральної бази знань; впровадження розроблених принципів у вигляді концепції використання темпоральної бази знань для підтримки управління підприємством. Методами, що використовуються, є: методи побудови темпоральних правил та темпоральної баз знань, а також методи ймовірнісного виводу. Отримані такі результати. Розроблено принципи автоматизованої побудови й використання бази знань для підтримки управління підприємством в умовах невизначеності. На базі розроблених принципів запропоновано концепцію побудови темпоральної бази знань та реалізації логічного виводу для вирішення неструктурованих та частково структурованих задач. Висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: Запропоновано принципи автоматизованої побудови та використання темпоральної бази знань для підтримки прийняття рішень в інформаційній системі, що відрізняються врахуванням темпоральних залежностей як для процесу управління, так і для об’єкту управління, а також можливостями інтеграції залежностей на різних рівнях організаційної ієрархії. Розроблені принципи та концепція забезпечують можливість побудови множини ймовірнісних рішень вирішення частково структурованих задач на тактичному рівні та неструктурованих задач на стратегічному рівні в умовах неповноти інформації щодо зовнішніх впливів та стану підприємства.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Kalynychenko, O., Chalyi, S., Bodyanskiy, Y., Golian, V., Golian, N. (2013, September). Implementation of search mechanism for implicit dependences in process mining. 2013 IEEE 7th Int. Conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). IEEE. Available: https://doi.org/10.1109/idaacs.2013.6662
2. Shin J., Wu S., Wang F., De Sa C. Zhang С, R´e С. (2015). Incremental Knowledge Base Construction Using DeepDive. 41th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB). Vol. 8(11).
3. Левикін В. М, Чала О. В. (2018). Розробка представлення причинно-наслідкових залежностей для бази знань системи процесного управління. Вісник Національного технічного університету «Харківський политехнический институт». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології, 21 (1297), 48-53.
4. Чала О. В. (2018). Побудова темпоральних правил для представлення знань в інформаційно-управляючих системах. Науково-технічний журнал, Сучасні інформаційні системи, Том 2, № 3. С. 54-59.
5. Chala O. (2018). Models of temporal dependencies for a probabilistic knowledge base. Econtechmod, 7/3, 53 – 58.
6. Levykin V., Chala O. (2018). Method of determining weights of temporal rules in markov logic network for building knowledge base in information control system. EUREKA: Physics and Engineering, 5(18), 3-10.
7. Levykin V., Chala O. (2018). Method of automated construction and expansion of the knowledge base of the business process management system. EUREKA: Physics and Engineering, 4, 29-35.
8. Levykin V., Chala O. (2018). Development of a method of probabilistic inference of sequences of business process activities to support business process management. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, 5/3(95). С. 16-24. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.142664.
9. Chala O. (2018). Method for detecting anomalous states of a control object in information systems based on the analysis of temporal data and knowledge. EUREKA: Physics and Engineering, 6, 28-35. DOI: 10.21303/2461-4262.2018.00787.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Chala O. Принципи автоматизованої побудови та використання темпоральної бази знань для підтримки прийняття рішень з управління підприємством / O. Chala // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 6 (52). – С. 122-125. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.122.
Розділ
Інформаційні технології