РОЗРОБКА СКРИПТОВОЇ МОВИ ЗАПИСУ ПРАВИЛ В ЕКСПЕРТНІЙ СИСТЕМІ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

  • V. D. Khokh
Ключові слова: експертна система, скриптова мова, нечітка логіка, інтелектуальна система, продукційна модель представлення знань

Анотація

Предметом вивчення у статті є процес розробки експертних систем із використанням апарату нечіткої логіки та продукційною базою знань. Метою є розробка скриптової мови для запису правил у базу знань експертної системи, що використовує апарат нечіткої логіки. Cкриптова мова, повинна реалізувати мінімальні можливості для опису правил, а саме: опис змінних; запис та обробка логічних виразів; визначення просторів імен, – що дозволило би більш точно описати певну ситуацію; надати більш гнучкі засоби опису; виконувати логічні операції між різними типами даних; компенсувати неоднозначність висновків експертів, зважаючи на можливу недостовірність даних. Завдання: дослідити існуючі, поширені скриптові мови, що використовуються для запису правил у базі знань експертної системи, здійснити аналіз існуючих методів їх застосування; розробити власну мову опису правил – мову логічного програмування, інтерпретовану, інтегровану в механізми роботи експертної системи, однак таку, яку можливо виділити в самостійну. Отримані такі результати: Розроблено скриптову мову для запису правил у базу знань експертної системи, що використовує апарат нечіткої логіки. Cкриптова мова реалізує мінімальні можливості для опису правил: опис змінних; запис та обробка логічних виразів; визначення просторів імен, що дозволяє: більш точно описати певну ситуацію; надати більш гнучкі засоби опису; виконувати логічні операції між різними типами даних; компенсувати неоднозначність висновків експертів, зважаючи на можливу недостовірність даних. Визначено напрямки подальших досліджень та роботи по вдосконаленню та розширенню області застосування розробленої скриптової мови. Висновки. Розроблено скриптову мову для запису правил у базу знань експертної системи, що використовує апарат нечіткої логіки. На даний момент розроблена скриптова мова реалізує мінімальні можливості для опису правил: опис змінних; запис та обробка логічних виразів; визначення просторів імен. Це дозволяє: більш точно описати певну ситуацію; надати більш гнучкі засоби опису; виконувати логічні операції між різними типами даних; компенсувати неоднозначність висновків експертів, зважаючи на можливу недостовірність даних. Планується реалізувати підтримку конструкцій, що дозволить використовувати скриптову мову окремо від експертної системи.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Ecma International. ECMA- 262 / Ecma International. – Geneva: Ecma International, 2018. – 805 с. – (Ecma International).
2. Vahid R. A Novel Web-based Human Advisor Fuzzy Expert System / R. Vahid, H. Mahdi. // Journal of Applied Research and Technology. – 2013. – №11. – С. 161–168.
3. George J. M. SeTES, a Self - Teaching Expert System for the analysis, design and prediction of gas production from unconventional resources / J. Moridis George. // RPSEA. – 2011. – №712. – С. 1–116.
4. The Making of Python [Електронний ресурс] // Artima. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: https://www.artima.com/intv/pythonP.html.
5. Andressa6 S. N. Accident diagnosis system based on real-time decision tree expert system / S. N. Andressa, P. A. João, S. Roberto. // American Institute of Physics. – 2017. – С. 1–6.
6. Ivan B. Prolog Programing for Artificial Intelegence / Bratko Ivan. – Harlow: Pearson education limited, 2012. – 697 с. – (Pearson). – (4; кн. 4).
7. Eronen P. An expert system for analyzing firewall rules / P. Eronen, J. Zitting. // Helsinki University of Technology. – 2001. – С. 1–8.
8. Pascual J. Bousi  Prolog: a Prolog Extension Language for Flexible Query Answering / J. Pascual, R. Clemente, J. Gallardo-Casero. // Electronic Notes in Theoretical Computer Science. – 2009. – №248. – С. 131–147.
9. S. Escobar (Ed.): XIV Jornadas sobre Programaci ́on y Lenguajes, PROLE 2014, Revised Selected Papers EPTCS 173, 2015, pp. 71–86, doi:10.4204/EPTCS.173.6 A Fuzzy Logic Programming Environment for Managing Similarity and Truth Degrees / J.Pascual, M. Gin ́es, P. Jaime, V. Carlos. // ornadas sobre Programaci ́on y Lenguajes. – 2015. – С. 71–86.
10. Хох В.Д. Експертна система для автоматизації аудиту інформаційної безпеки комп’ютерних систем та мереж / В.Д. Хох, Є.В. Мелешко // Збірник тез Шостої міжнародної науково-технічної конференції "ITSEC", м. Київ, 17-19 травня 2016. – Київ: Національний авіаційний університет. – 2016. – С. 17-18.
11. Хох В.Д. Дослідження методів побудови експертних систем / В.Д. Хох, Є.В. Мелешко, М.С. Якименко // Збірник наукових праць "Системи управління, навігації та зв’язку". Випуск 4(40). – Полтава: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – 2016. – С. 48-52.
12. Болотова І. С. Системы искуственного интелекта: модели и технологии, основанные на знаниях / І. С. Болотова. – Москва: Финансы и Статистика, 2012. – 664 с. – (ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информатика").
13. AN OVERVIEW OF PENETRATION TESTING / G. B.Aileen, Y. Xiaohong, B. C. Bei-Tseng, J. Monique. // International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA),. – 2011. – №6. – С. 19–38.
14. Technical Guide to Information Security Testing and Assessment / S.Karen, S. Murugiah, C. Amanda, O. Angela. // National Institute of Standards and Technology. – 2008. – С. 24–34.
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
Khokh V.D. Розробка скриптової мови запису правил в експертній системі на основі нечіткої логіки / V.D. Khokh // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 152-156. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.152.
Розділ
Інформаційні технології