МЕТОД ГЕНЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ПСЕВДОВИПАДКОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗВОРОТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

  • A. N. Rysovaniy
Ключові слова: псевдовипадкова послідовність, регістр зсуву

Анотація

Предметом дослідження в даній статті є процес отримання псевдовипадкової послідовності на основі використання матриці зв’язків в кінцевому полі GF (3). Мета – розробити метод отримання псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні матриці зв’язків в якості основного елемента генерації. Завдання: на основі аналізу відомих підходів до генерування послідовностей розробити метод, який в порівнянні з двійковим регістром зсуву дозволяє збільшити довжину послідовності. Використовуваними підходами є: отримання математичної закономірності генерування нового стану на основі отриманого раніше і отримання схеми генератора, який реалізовує ці закономірності. Отримані наступні результати: метод отримання псевдовипадкової послідовності в кінцевому полі GF (3), заснований на використанні матриці зв’язків в якості основного елемента генерації. Наведено математичний апарат опису функціонування регістра зсуву з нелінійними зворотними зв'язками і його функціональна схема. У роботі показаний приклад формування першого стану регістра. Крім того, наведено приклад закономірності кільцевого розташування стовпців матриць зв'язку. В результаті чого запропонована схема генерування послідовності без застосування зворотних зв’язків, як у класичного регістра зрушень. Це дозволяє генерувати послідовності для будь-якого обраного полінома, який задовольняє умові отримання максимального періоду генерації. Висновки. Запропоновано метод, представлений у вигляді отриманого виразу, дозволяє визначити всі стовпці матриці станів без виконання розрахунків і бути придатним для визначення ПВП з використанням примітивного неприведеного характеристичного полінома. У запропонованому методі відсутні зворотні зв'язки, як у класичного регістра зсуву, і, тому, можуть генерувати ПВП для будь-якого обраного полінома, який задовольняє умові отримання максимального період генерації.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 576 с.
2. Муттер В.М. Основы помехоустойчивой телепередачи информации. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с .
3. Рысованый А.Н., Гоготов В.В. Выбор полиномов для нелинейных регистров сдвига с обратными связями по критерию формирования последовательности максимальной длины // СУНЗ. – Киев ЦНДИ, 2007. – Вып.1.– С. 77 – 79.
4. Ярмолик В.Н. Контроль и диагностика цифровых узлов ЭВМ. – Мн.: Наука и техника. 1988. – 240 с.: ил.
5. Литиков И.П. Кольцевое тестирование цифровых устройств. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 160 с.: ил.
6. Горяшко А.П. Синтез диагностируемых схем вычислительных устройств. – М.: Наука, 1987. – 288 с.
7. Ватолин Д., Ракушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ. – 2002. – 384 с.
8. Сорока Л.С., Рысованый А.Н., Мороз Б.И. Способ получения псевдослучайной последовательности на основе использования матрицы связей в конечном поле GF(3) // Патент Украины № u201109344. 2012. Бюл. № 5.
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
Rysovaniy A.N. Метод генерування нелінійної псевдовипадкової послідовності без використання зворотних зв’язків / A.N. Rysovaniy // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 144-146. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.144.
Розділ
Інформаційні технології