СИТУАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ВІДЖЕТІВ

  • V. Merlak
  • I. Zykov
  • Н. Molchanov
Ключові слова: віджет, веб-застосунок, критичний комп’ютинг, ситуаційно-орієнтований підхід

Анотація

Предмет статі – проектування веб-застосунків, котрі забезпечують застосування технологій критичного комп’ютингу, зокрема, можливостям безперебійної роботи, високої доступності та резервного копіювання. Метою даною статі є проведення аналізу можливості використання ситуаційно-орієнтованого підходу при проектуванні віджетів. Результати роботи. Виконано дослідження застосування віджетів у сучасних технологіях. Обрано основні характеристики якості з точки зору впливу на архітектуру системи. Виділено основні архітектури, які використовуються для взаємодії з користувачем, визначені критерії порівняння і результати були приведені в таблиці, виходячи з якої видно, що віджет задовольняє характеристики якості з точки зору впливу на архітектуру системи. Висновки. Проблема оптимізації доступу до даних за часом особливо істотна для ієрархічних реляційних структур даних, однак при такій організації даних існує багато математичних методів, що дозволяють прискорити доступ до даних в конкретних випадках. Одним із найбільш прийнятних підходів є використання при проектуванні віджетів ситуаційно-орієнтованого апарату, що забезпечить виконання вимог критичного комп’ютингу. Ключовими перевагами такого підходу є такі: можливість взаємодії з даними в контексті ситуації, розвиток якої описується за допомогою динамічної моделі кінцевих станів (вихідної моделі); можливість наочного представлення процесу; автоматизація проектування веб-застосунки за рахунок збільшення рівня абстракції при побудові моделі програми та виконання тривіальних функцій інтерпретатором моделі.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Создание веб виджета для сторонних сайтов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://resourcegsv.ru/programming/create-web-widget.html – 28.08.2018 р.
2. Что такое виджеты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://widgetok.ru/2009/01/what-is-widgets/ – 28.08.2018 р.
3. Google Developers [Електронний ресурс] Widgets – Режим доступу: https://developers.google.com/gmail/addons/concepts/widgets/ – 28.08.2018 р.
4. Хабр [Електронний ресурс] Нефункциональные требования к программному обеспечению. Часть 1 – Режим доступу: https://habr.com/post/231961/ – 28.08.2018 р.
5. Википедия [Електронний ресурс] Шаблонный метод (шаблон проектирования) – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблонный_метод_(шаблон_проектирования) – 28.08.2018 р.
6. Blogger [Електронний ресурс] Server-side HTML vs. JS Widgets vs. Single-Page Web Apps – Режим доступу: http://blog.pamelafox.org/2013/05/frontend-architectures-server-side-html.html – 28.08.2018 р.
7. Канашин, В. В. Иерархические виджеты: алгоритмы контроля данных пользователя в веб-приложениях на основе ситуационно-ориентированных баз данных / В. В. Канашин, В. В. Миронов // Вестник УГАТУ. – Уфа, 2014. –№ 1. – С. 204-213.
8. Webix [Електронний ресурс] Client Side vs Server Side UI Rendering. Advantages and Disadvantages – Режим доступу: https://blog.webix.com/client-side-vs-server-side-ui-rendering/ – 28.08.2018 р.
9. Канашин, В. В. Иерархические виджеты: опыт применения в веб-приложении на основе ситуационно-ориентированной базы данных [Текст] / В. В. Канашин, В. В. Миронов // Вестник УГАТУ. – Уфа, 2014. –№ 2. – С. 185-196.
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
Merlak V. Ситуаційно-орієнтований підхід при проектуванні віджетів / V. Merlak, I. Zykov, MolchanovН. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 125-128. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.125.
Розділ
Інформаційні технології