РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДТЕСТОВОЇ КОМПІЛЯЦІЇ ТА РОЗПОДІЛУ ДОСТУПУ

  • O. Kovalenko
Ключові слова: передтестова компіляція, розподіл доступу, LLVM

Анотація

В даній роботі розроблено інформаційну технологію передтестової компіляції та розподілу доступу в якості практичного застосування в області комп’ютерної інженерії та розробки програмних додатків. В рамках розроблюваного методу розподілу доступу при оптимізації з урахуванням передкомпіляційного профілю програми проводиться необхідний збір даних, що формуються в множині профілів користувачів. Для підвищення точності урахування профілів користувача, специфіки його діяльності та характеристик комп’ютерної системи пропонується розбиття процесу компіляції на дві фази: фаза синтезу програмного забезпечення з урахуванням можливостей сучасних компіляторів; фаза адаптації та розподілу доступу до програмного забезпечення з урахуванням профілів програми і користувача. Такий поділ передтестової компіляції на дві фази дозволить вирішити наступні задачі: розподіл доступу користувачів з урахуванням можливостей персоналізації відповідних профілів; врахування внутрішніх характеристик комп’ютерної системи користувачів (архітектури, планувальника команд, та ін.); врахування можливостей розподілу доступу при збірці та підтримці програмного забезпечення. Для вирішення задач динамічної машинно-незалежної оптимізації доцільно скористатися відомою технологією компіляції LLVM. У запропонованій інформаційній технології передтестової компіляції та розподілу доступу в першій фазі виконується процедура машинно-незалежної компіляції з використанням LLVM. Результат першої фази зберігається у файл LLVM і додатково генеруються дані про архітектуру програмного засобу та алгоритм можливої інсталяції. Виконання другої фази можливо з використанням програмних засобів віртуального моделювання (віртуальних машин), а також безпосередньо на комп’ютерних системах користувачів з урахуванням особливості їх профілів і характеристик обчислювальних засобів. Таким чином, розроблено метод передтестової компіляції та розподілу доступу, що відрізняється від відомих врахуванням профілів користувача при синтезі додатку, а також використанням ресурсів «хмарних сховищ» в процесі отримання інсталяційних версій. Це дозволить підвищити рівень безпеки розроблюваних додатків.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Kniberg Henrik Scrum and XP from the Trenches – 2nd Edition. InfoQ 2015. 94 c.
2. Канер Сем Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений. К.:ДиаСофт, 2001. 544 с.
3. Семенов С. Г., Халифе К., Захарченко М. М.. Усовершенствованный способ масштабирования гибкой методологии разработки программного обеспечения. Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. 2017. № 1(1). С. 79-84.
4. Gary Stoneburner, Alice Goguen, and Alexis Feringa Risk Management Guide for Information Technology Systems Recommendations of the National Institute of Standards and Technology // Computer Security Division Information Technology Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. 2002. 55 c.
5. С.С. Гайсарян, Ш.Ф. Курмангалеев, К.Ю. Долгорукова, В.В. Савченко, С.С. Саргсян Применение метода двухфазной компиляции на основе LLVM для распространения приложений с использованием облачного хранилищаURL:https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metoda-dvuhfaznoy-kompilyatsii-na-osnove-llvm-dlya-rasprostraneniyaprilozheniy-s-ispolzovaniem-oblachnogo-hranilischa
6. LLVM: компилятор своими руками. Введение. URL: https://habrahabr.ru/post/277717/
7. Алгоритм Голдберга-Рао. URL: http://algolist.manual.ru/maths/graphs/maxflows/Goldberg_Rao.php
8. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 2003. 479 с.
9. Смірнова С.А. Метод антивирусной защиты данных с использованием облачных вычислительных технологий: дис.на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.13.21. Київ, 2017. 174 с.
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
Kovalenko O. Розробка інформаційної технології передтестової компіляції та розподілу доступу / O. Kovalenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 115-119. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.115.
Розділ
Інформаційні технології