СИНТЕЗ КОГЕРЕНТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПОВЕРХОНЬ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИМИ БАГАТОКАНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ

  • V. Volosyuk
  • S. Zhyla
  • A. Pomazan
Ключові слова: синтезоване зображення, дальня зона Фраунгофера, багатопозиційна обробка

Анотація

Розкрито основні етапи обробки електромагнітного поля в багатоканальних оптичних і радіотехнічних системах формування первинних когерентних зображень поверхонь в зоні Фраунгофера. Досліджено точність відновлення первинних когерентних зображень та запропоновані варіанти підвищення роздільної здатності в просторово-розподілених і багатоканальних системах з синтезом апертури. Розглянуто кілька варіантів вторинної обробки первинних когерентних зображень при віяловому, послідовного та телескопічного оглядів підстильної поверхні. Показано, що в далекій зоні Фраунгофера вдається виконати синтез апертури і підвищити роздільну здатність тільки у разі телескопічного огляду.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Волосюк В.К. Статистическая теория радиотехнических систем дистанционного зондирования и радиолокации / В.К. Волосюк, В.Ф. Кравченко. Под ред. В.Ф. Кравченко. − М. : Физматлит, 2008. − 740 с.
2. Hunziker, O. V. Morozov, O. V. Volosyuk, V. K. Volosyuk and S. S. Zhyla, "Optical Coherence Tomography imaging with a planar broadband light beam," 2016 9th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW), Kharkiv, 2016, pp. 1-4. doi: 10.1109/MSMW.2016.7538007
3. Верба В. С. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / В. С. Верба, Л. Б. Неронский, И. Г. Осипов, В. Э. Турук. − М.: Радиотехника, 2010. - 680 с.
4. Антипов В. Н. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны / В. Н. Антипов, В. Т. Горяинов [и др.]. − М.: Радио и связь, 1988. - 304 с.
5. V. K. Volosyuk and S. S. Zhyla, "Optimal radar cross section estimation in synthetic aperture radar," 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), Kiev, 2017, pp. 189-193.
6. V. K. Volosyuk, S. S. Zhyla, M. O. Antonov and O. A. Khaleev, "Optimal acquisition mode and signal processing algorithm in syntetic aperture radar," 2017 IEEE 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO), Kiev, 2017, pp. 511-516. doi: 10.1109/ELNANO.2017.7939804
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
Volosyuk V. Синтез когерентних зображень поверхонь просторово-розподіленими багатоканальними системами / V. Volosyuk, S. Zhyla, A. Pomazan // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 33-37. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.033.
Розділ
Управління в складних системах