Застосування досвіду повоєнного економічного відновлення Німеччини, Японії та південної Кореї до реалій України

Ключові слова: економічне відновлення, фінансові післявоєнні виклики, план Маршалла, план Доджа, інвестиції у відновлення, економічні реформи, стратегії економічного зростання

Анотація

У статті аналізується досвід повоєнного економічного відновлення іноземних країн та можливості його адаптації до сучасних реалій України. В умовах глобалізації та інтенсивної конкуренції ключовим аспектом для досягнення сталого розвитку країни є ефективна фінансова система, яка спроможна забезпечити фінансування економічного зростання. Особливу увагу в цьому контексті заслуговує досвід трьох країн – Німеччини, Японії та Кореї. У статті висвітлено, як після воєнних конфліктів та значних руйнувань ці країни досягли значного економічного прогресу. Стаття також розкриває, як використовувані досліджуваними країнами фінансові стратегії та інструменти можуть бути корисними для підвищення темпів економічного зростання України в повоєнний період. Дослідження цих прикладів дозволяє краще зрозуміти, які підходи до економічного відновлення можуть бути адаптовані в контексті України для підвищення темпів економічного зростання. Висновки підкреслюють значення ефективних фінансових систем, промислового розвитку, модернізації, та співпраці між державою та приватним сектором. Україна має унікальний шанс використати ці стратегії для економічного зміцнення та інтеграції у глобальну економіку, що є ключовим для відновлення та сталого розвитку.

Дані про авторів

Olga Vovchak, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових технологій та консалтингу

Oleksandr Yaroshenko, Львівський національний університет імені Івана Франка

здобувач освітнього ступеня Ph.D.

Посилання

1. Borodina O., Lyashenko V. (2022) Povoyenne vidnovlennya ekonomiky: svitovyy dosvid ta sproba yoho adaptatsiyi dlya Ukrayiny [Post-War Economic Recovery: World Experience and Its Adaptation for Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no. 1 (42), pp. 121–134. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42) (in Ukrainian)
2. Skrypnychenko M. (2022) Makroekonomichni otsinky ta prohnozy povoyennoho vidnovlennya ekonomiky Ukrayiny [Macroeconomic Estimates and Forecasts of Post-War Recovery of Ukraine's Economy]. Ekonomichna teoriya, no. 2, pp. 29–43. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2022.02.029 (in Ukrainian)
3. Kindzerskyi Y. (2022) Postwar recovery of Ukraine's industry: challenges and features of policy. Economic Analysis, vol. 32, no. 2, pp. 101–117. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.02.101 (in Ukrainian)
4. Khmarska I., Kucheriava K., Klimova I. (2022) Osoblyvosti pislyavoyennoho vidnovlennya ekonomiky Ukrayiny [Features of Post-War Economic Recovery in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no. (42). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-31 (in Ukrainian)
5. Bostwick S. (Oct 1, 2019). The historical impacts of the Marshall Plan. The Borgen Project. Available at: https://borgenproject.org/the-historical-impacts-of-the-marshall-plan/
6. Monson C. (Mar 22, 2022) The Myth that the Marshall Plan rebuilt Germany’seconomy after WWII. FEE Stories. Foundation for Economic Education. Available at: https://fee.org/articles/the-myth-that-the-marshall-plan-rebuilt-germanys-economy-after-wwii/
7. Wronski U. & Karres D. (2022) A boost from the USA. KfW. Available at: https://www.kfw.de/stories/kfw/stories/society/social-cohesion/marshallplan/
8. Suzuki Y. (2017) Difficulties and Challenges: Japan’s Post-War History of Economic Trends and Monetary Policy (Working Paper No. 360). Center on Japanese Economy and Business, Columbia Business School. Available at: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8MS456T/download
9. Cohen J. B. & Rockefeller J. D. III (1958) Japan's Postwar Economy. Indiana University Press. DOI: https://doi.org/10.2979/JapansPostwarEconomy
10. Yeon-Ho Lee (1997) The State, Society, and Big Business in South Korea, London: Routledge Advances in Asia-Pacific Business, pp. 18–28.
11. International Labour Organization, ILO's response to the crisis in Ukraine (2023). Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/briefingnote/wcms_867586.pdf
12. The National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War, Audit of War Damage. (2022). Kyiv, Ukraine. Available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/eng/audit-of-war-damage-eng.pdf
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Vovchak Olga Застосування досвіду повоєнного економічного відновлення німеччини, японії та південної кореї до реалій україни / Olga Vovchak, Oleksandr Yaroshenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 212-218. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3331.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ