Специфіка організації трудових відносин в умовах війни в Україні

Ключові слова: трудові відносини, ринок праці, роботодавець, робітник, умови праці, трудове законодавство, оплата праці, соціальний захист, трудовий договір

Анотація

У статті розглянуто проблематику формування трудових відносин з позиції працівника та роботодавця в Україні в воєнний час. Виявлену зростання безробіття, як основний фактор зміни «ринку робітника» на «ринок роботодавця». Визначено основною проблемою зайнятості скорочення виробництва та відсутність достатньої кількості працівників робітничих професій. Оцінено зміни в трудових відносинах відповідно до вимог воєнного часу, котрі передбачають більш високий рівень напруженості праці. Визначено фактор забезпечення фізичної безпеки праці, як пріоритетний в забезпеченні виробничого процесі в умовах воєнних дій. Розкрито роль державного управління в регулюванні трудових відносин між працівником та роботодавцем на виробничому та національному рівнях в воєнний час.

Дані про автора

Volodymyr Yefanov, Сумський національний аграрний університет

доцент кафедри економіки та підприємництва імені професора І.М. Брюховецького

Посилання

1. Iakobchuk V. P., Bohoiavlenska Yu. V., Tyshchenko S. V. (2015) Istoriia ekonomiky ta ekonomichnoi dumky: yavch. posib. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury», 476 p.
2. Pavliuk T. I. (2018) Rynok pratsi: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia. Vinnytsia : Vydavnycho-redaktsiinyi viddil VTEI KNTEU, 212 p.
3. Shultz N. (1975) Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities. In: Human Resources. Fiftieth Anniversary Colloquium VI. N.Y. P. 69.
4. Ilich L. (2018) Mismatching Skills in the Context of Productive Employment. Economic, Political and Legal Issues of International Relations 2018: Volume of Scientific Papers. Bratislava: EKONÓM, pp. 153–160.
5. European Quality of Life Survey 2017: Quality of Life, Quality of Public Services, and Quality of Society. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Available at: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1733en.pdf
6. Ievropeiska Biznes Asotsiatsiia Defitsyt kadriv ta navychok – osnovnyi vyklyk rynku pratsi u 2023 rotsi. 2023. Available at: http://surl.li/sency
7. Zvit MOP «Zainiatist ta sotsialnyi zakhyst u sviti: tendentsii 2023 roku». Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@inst/documents/publication/wcms_865332.pdf
8. Analitychna zapyska MOP. Vplyv kryzy v Ukraini na sferu pratsi: poperedni otsinky. Available at: https://ukraine.un.org/sites/default/files/202205/UKR_Brief%20note_11May-2022.pdf
9. Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii. Available at: https://ukraine.iom.int/uk/dani-ta-resursy
10.Derzhavna Sluzhba Zainiatosti Ukrainy. Rynok pratsi 2023: koho shukaiut robotodavtsi. Available at: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/rynok-praci-2023-kogo-shukayut-robotodavci-ta-komu-gotovi-platyty-do-70-tysyach-grn
11. Pro zainiatist naselennia: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 No 5067-VI. Holos Ukrainy. 2012. 18 serp. No 153-154
12. Zakon Ukrainy «Pro orhanizatsiiu trudovykh vidnosyn v umovakh voiennoho stanu» vid 15.03.2022 № 2136-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text
13. Inshyn M. I. (2023) Dystantsiina zainiatist pratsivnykiv v umovakh voiennoi rynkovoi ekonomiky. Elektronne naukove vydannia «Analitychno-porivnialne pravoznavstvo» Forum prava, no 3, pp. 466–469. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_3_79
14. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo optymizatsii trudovykh vidnosyn: Zakon Ukrainy vid 01.07.2022 roku № 2352-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2352-20#Text
15.World Employment and Social Outlook 2023: The value of essential work. Available at: https://www.ilo.org/digitalguides/en-gb/story/weso2023-key-workers#home
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Yefanov Volodymyr Специфіка організації трудових відносин в умовах війни в україні / Volodymyr Yefanov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 206-211. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3330.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА