Актуальні проблеми управління логістичними бізнес-процесами на сучасних підприємствах

  • Iryna Suvorova Національний авіаційний університет https://orcid.org/0009-0009-3271-6242
  • Anastasiia Hrechkovska Національний авіаційний університет
  • Mariia Kordiak Національний авіаційний університет
Ключові слова: логістичне управління, бізнес-процеси, логістичний ланцюг, оптимізація, новітні технології, автоматизація, складське господарство, управління запасами, транспортування, ефективність, конкурентоспроможність

Анотація

В статті розглянуто проблематику ефективного управління логістичними бізнес-процесами як ключового аспекту підвищення конкурентоспроможності та продуктивності підприємств в сучасних умовах. Автори акцентують увагу на важливості інтеграції різних ланок логістичного ланцюга, необхідності впровадження новітніх технологій та інновацій для оптимізації логістичних операцій. Особлива увага приділяється аналізу проблем, з якими зіштовхуються підприємства: неефективне планування, управління запасами, транспортні затримки та високі логістичні витрати. Автори наголошують на потребі застосування комплексного підходу до вирішення цих проблем, зокрема через автоматизацію, покращення управління складом, оптимізацію транспортування, встановлення партнерських відносин з постачальниками та клієнтами, а також навчання та розвиток персоналу. Стаття містить практичні рекомендації щодо підвищення ефективності логістичного управління на основі використання сучасних інформаційних технологій та інноваційних рішень.

Дані про авторів

Iryna Suvorova, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент

Anastasiia Hrechkovska, Національний авіаційний університет

студентка

Mariia Kordiak, Національний авіаційний університет

студентка

Посилання

1. Logistics Management 101: A Beginner's Guide. Available at: https://www.project manager.com/blog/logistics-management-101
2. Business Process Definition. Available at: https://www.appian.com/bpm/definitionof-a-business-process/
3. What is a business process. Available at: https://interconsulting.org.ua/chto-takoebiznes-protsess/
4. Peresvetov Y. V. Management of material resources. Logistics principles: textbook for universities of railway transport. 128 p.
5. Prokopenko O. P. (2021) Logistics: a textbook. Kyiv: Publishing house "Institute of Economics and Entrep.reneurship", 166 p.
6. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E. Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies (3rd ed.). McGraw-Hill.
7. Mentzer J. T., DeWitt W., Keebler J. S., Min S., Nix N. W., Smith C. D., Zacharia Z. G. Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, vol. 22(2).
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Suvorova Iryna Актуальні проблеми управління логістичними бізнес-процесами на сучасних підприємствах / Iryna Suvorova, Anastasiia Hrechkovska, Mariia Kordiak // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 162-167. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3324.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ