Гранти програми МАТРА для громадських та освітніх організацій в умовах війни

Ключові слова: гранти, Програма МАТРА, допомога Нідерландів, фінансування громадських організацій, гранти для освітніх організацій, гранти для неприбуткових організацій, можливості програми, вимоги програми

Анотація

У статті досліджено можливості грантової допомоги за Програмою МАТРА, яку впроваджує Королівство Нідерландів в Україні. Аналіз підтримки програми продемонстрував, що для нашої країни вона актуалізувала грантовий конкурс із можливістю залучення 300.000-500.000 євро на проект. Акцентовано, що Програма МАТРА в цьому конкурсі орієнтована на громадські та освітні організації, які бажають реалізувати проекти задля задоволення потреби українського народу під час війни, подолання наслідків російської агресії, продовження процесу реформ, підготовки до післявоєнного відновлення та реконструкції та європейської інтеграції України. Відзначено, що у фокусі уваги програми - неприбуткові організації, які офіційно зареєстровані в Україні. Втім, до участі у конкурсі допускаються і міжнародні організації. Наголошено, що грантові інструменти Програми МАТРА є суттєвим механізмом допомоги українському суспільству задля реалізації ініціатив збереження та відновлення країни в умовах війни і повоєнний період. Фокусними темами програми є: посилення соціальної єдності та інклюзивності, тобто участі молоді на місцевому рівні в громадах, які постраждали від війни; підтримка вразливих категорій, тобто реінтеграція внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни; зміцнення верховенства права з акцентом на незалежному судочинстві, доброчесності, прозорості та підзвітності; сприяння належному управлінню та боротьбі з корупцією, зокрема в регіонах; надання підтримки зусиллям із відновлення / реконструкції України, включаючи прозоре відновлення; сприяння парламентській демократії, підтримці демократичної участі та мобілізації громадян: надання підтримки зусиллям щодо інтеграції в ЄС, включаючи адвокацію реформ. Розроблено рекомендації для організацій-заявників, врахування яких сприятиме отриманню грантового фінансування. Підсумовано: як наслідок реалізації профінансованих Програмою МАТРА проектів очікується вагомий вплив діяльності грантоотримувачів на різні сфери задля збереження та відновлення України в умовах війни та повоєнний період.

Дані про автора

Mariana Kobelia-Zvir, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Посилання

1. Bulvinskyj A. H., Vradij O. S. Osnovni mekhanizmy ta sposoby vzaiemodii mizhnarodnykh orhanizatsij z OHS v Ukraini [The main mechanisms and ways of interaction of international organizations with CSOs in Ukraine]. «Tretia khvylia» demokratyzatsii na terenakh Yevrazii: dosvid novitnoi istorii ta vyklyky suchasnosti: zbirnyk naukovykh prats. DU «Instytut vsesvitnoi istorii NAN Ukrainy». The «third wave» of democratization on the territory of Eurasia: the experience of recent history and the challenges of modernity: a collection of scientific works. State University «Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine». Kyiv: Feniks, pp. 213–224. Available at: https://elibrary.ivinas.gov.ua/186/
2. Vplyv Prohramy MATRA na rozvytok Ukrainy [Impact of the MATRA Program on the development of Ukraine]. DivakiProduction. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=nTxR3QWhr4g
3. Geraskov S. V. (ed.) (2022) Mizhnarodni ta natsionalni sotsialni proekty ta prohramy : kompleks navchalno-metodychnoho zabezpechennia navchalnoi dystsypliny : navch. posib. dlia zdobuvachiv stupenia mahistra za spetsialnistiu 231 «Sotsialna robota». KPI im. Ihoria Sikorskoho; uklad.: S. V. Heraskov [International and national social projects and programs: a complex of educational and methodological support of the academic discipline: education. manual for masters degree holders in specialty 231 «Social work». KPI named after Igor Sikorskyi. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 93 p. Available at: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/ad70231a-50d4-4ef9-9ee4-3df1ccc41728/content
4. Kobelia-Zvir M. Ya. (2023) Osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia hrantu [Basic approaches to defining the concept of a grant]. Kyivskyj ekonomichnyj naukovyj zhurnal, no. 2, pp. 16–21. Available at: https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/57
5. Kobelia-Zvir M. Ya. (2023) Osnovni pidkhody do klasyfikatsii hrantiv [Basic approaches to the classification of grants]. Visnyk LTEU. Ekonomichni nauky, no. 74, pp. 102–107. Available at: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=p3KHzu4AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=p3KHzu4AAAAJ:O3NaXMp0MMsC
6. Kolovitskova O., Lukovenko Yu., Nikitin V. ta in. (2005) Stratehiia rozvytku osvity v Ukraini: problemy i perspektyvy [Education development strategy in Ukraine: problems and prospects]. Psykholohiia i suspilstvo, no. 2(20), pp. 100–141. Available at: https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/200
7. Chuprij L. (2012) Rozvytok ukrainskoho knyhovydannia v konteksti realizatsii humanitarnoi polityky derzhavy [The development of Ukrainian book publishing in the context of the implementation of the humanitarian policy of the state]. Ctratehichni priorytety, no. 1 (22), pp. 142–147. Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29169/1/SP_1_2012.pdf#page=142
8. Katzarsky I. (2000) A pilot project in Bulgaria supported by PHARE programme of the European Union. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXIII, Part B4. Amsterdam. Pp. 439–445. Available at: https://www.isprs.org/proceedings/xxxiii/congress/part4/439_XXXIII-part4.pdf
9. Malíková Ľ. How Public Policy was institutionalised as an academic discipline in Slovakia. Central European Journal of Public Policy, no. 2/2008, pp. 74–81. Available at: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=170431
10. Matra Programme. The Netherlands and Ukraine. Solving global challenges together.. Available at: https://www.netherlandsandyou.nl/web/ukraine/about-us/matra-programme?fbclid=IwAR1nLdSLUP7FyRxvwItiPvKtQngRo0Oz5ZItFZBVVAV3PeLRVRXvNXkJQw8
11. Wijnstra C. A. M. (2016) Implementation process in a post-conflict transition. the case of MATRA patrol in Serbia. University of twente student theses.. Available at: https://essay.utwente.nl/70951/
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Kobelia-Zvir Mariana Гранти програми матра для громадських та освітніх організацій в умовах війни / Mariana Kobelia-Zvir // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 115-119. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3317.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ