Маркетинговий аналіз товарної політики підприємства: цілі, завдання, перспективи

Ключові слова: маркетинговий аналіз, товар, маркетингова товарна політика, товарний асортимент, торгова марка, споживча цінність, бренд товару, лояльність покупців

Анотація

Формування товарної політики потребує різнобічного маркетингового аналізу, оскільки воно охоплює різноманітні аспекти з різних позицій та вирішує низку завдань. У статті визначено цілі та завдання маркетингового аналізу товарної політики. Доведено, що головним завданням маркетингового аналізу товарної політики є всебічний аналіз окремого товару за його структурними елементами. Підкреслюється, що важливо оцінювати прибутковість товарів з позиції підприємства, для чого маркетологи використовують різноманітні показники. Маркетинговий аналіз споживчих цінностей товарів, їх брендів і життєвого циклу також виступає важливим аспектом товарної політики. Наголошено, що для оцінки споживчої цінності товару маркетологи застосовують різноманітні методи та моделі, такі як модель Розенберга, карта перцепції, семантичний диференціал та інші. Аналіз бренду або торгової марки здійснюється через аналіз позиціонування та капіталу бренду. У контексті цього маркетинговий аналіз товарної політики підприємства доповнюється вивченням лояльності покупців та чинників, які впливають на її зміни. Важливою складовою маркетингового аналізу є також вивчення життєвого циклу товару та його змін.

Дані про авторів

Ilona Babukh, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Nadiia Romaniuk, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Посилання

1. Abramovych I. A., Kvasova M. S. (2022) Marketynghova tovarna polityka ta jiji osoblyvosti v kryzovykh umovakh ghospodarjuvannja [Marketing commodity policy and its features in crisis economic conditions]. Economics and Society (, no. 39. Available at: https://economyandsociety.in.ua/-index.php/journal/article/-view/1345/1299
2. Babukh I. (2021) Sutnistj ta zmist marketynghovogho analizu: teoretychni pidkhody ta prykladni aspekty [The essence and content of marketing analysis: theoretical approaches and applied aspects]. Economics and Society, no. 28. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/-journal/article/view/498
3. Balabanova L. V. (2006) Marketynghova tovarna polityka v systemi menedzhmentu pidpryjemstv [Marketing commodity policy in the enterprise management system]. Kyiv : Professional Publishing House. (in Ukrainian)
4. Bojko O., Gerasymyak N. (2012) Misce ta rol marketyngovogo analizu v procesi pryjnyattya upravlinskyx rishen [The place and role of marketing analysis in the decision-making process]. Economic analysis, vol. 11(2), pp. 57–60.
5. Zhajvoronok D. V. (2015) Marketynghova tovarna polityka v systemi suchasnogho konceptualjnogho zabezpechennja upravlinnja pidpryjemnyctva [Marketing product policy in the system of modern conceptual management entrepreneurship]. Efficient Economy, no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/-?n=12&y-=2015
6. Zozuljov O., Nestorov Ju. (2016) Modeli brendynghu : klasyfikacija ta stysla kharakterystyka [Branding models: classification and concise characteristics]. Marketing in Ukraine, no. 5, рр. 44–49.
7. Illjashenko S. M. Marketynghova tovarna polityка [Marketing commodity policy]. Sumy : VTD "University Book". (in Ukrainian)
8. Kalinichenko O. O., Poita I. O. Problemy ta perspektyvy rozvytku marketynhovoi tovarnoi polityky pidpryiemstva [Problems and prospects of development of marketing commodity policy of the enterprise]. Available at: http://eprints.zu.edu.ua/32925/1/Тези%201%20Калініченко.pdf
9. Kardash V. Ja., Antonchenko M. Ju. (2006) Marketynghova tovarna polityka [Marketing commodity policy]. Kyiv : KNEU. (in Ukrainian)
10. Kostyucheko L. V., Mazur M. M. (2013) Zastosuvannya marketyngovogo analizu pry pryjnyatti upravlinskyx rishen [Application of marketing analysis in making management decisions]. Collection of scientific works of the State Economic and Technological University of Transport, vol. 25, pp. 237–244.
11. Kubyshyna N. S. (2010) Metodyka rozrobky strateghichnogho naboru tovariv na promyslovomu rynku [Methods of developing a strategic set of goods in the industrial market]. Economic Bulletin of NTTU "KPI", no. 7, рр. 171–178.
12. Shtefanych D., Bratko O., Dyachun O., Lagoczka N., Okrepkyj R. (2011) Marketyngovyj analiz [Marketyngovyj analiz] / In D. Shtefanych, (Ed.). Ternopil: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)
13. Kоtler Ph. (1967) Marketing Management : Analysis, Planning, and Control. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hal, Inc., 628 p.
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Babukh Ilona Маркетинговий аналіз товарної політики підприємства: цілі, завдання, перспективи / Ilona Babukh, Nadiia Romaniuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 87-93. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3313.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ