Стратегування економічної політики та формування економіки для людини (нооекономіки)

Ключові слова: стратегія, стратегування, нооекономіка, економічна політика, економічні цілі, інституційне середовище, генезис економічної науки, національна економіка, економічний розвиток, добробут людини

Анотація

Здійснено дослідження теоретичних аспектів ролі стратегування економічної (макроекономічної) політики у системі державного регулювання. Зазначено, що досі актуальним залишається питання окреслення власного унікального шляху перспективи (бачення) соціально-економічного розвитку, тобто чого держава з урахуванням історичних обставин та інституційних змін має досягти у майбутньому з метою покращення добробуту людини. Визнано, що важливе значення має врахування впливу зовнішнього середовища, що постійно змінюється, а ці зміни характеризує поняття VUCA-світу (світ нестабільний та непередбачуваний), на зміну якому приходить BANI-світ (світ крихкий і незбагнений). Наголошено, що важлива умова досягнення високого рівня ефективності економічної політики полягає у врахуванні основних ідей і концепцій представників різних економічних шкіл, які є надбанням світової економічної науки й на основі яких здійснюється макроекономічна політика в багатьох країнах світу, насамперед у країнах з розвиненою економікою. Зазначено, що необхідно враховувати фактор наявності тісного взаємозв’язку економічної політики з іншими видами політики (соціальною, гуманітарною, інформаційною й інституціональною, державною політикою у сфері маркетингу і брендингу та ін.) та з’ясовано, що для забезпечення високої ефективності державного регулювання особливої актуальності набуває питання їхнього взаємоузгодження та координації. Наголошено, що для нашої держави важливе значення має побудова соціально орієнтованої інноваційної ринкової економіки, насамперед економіки (нооекономіки) основу котрої становлять людина і «все для людини».

Дані про автора

Yevhen Tkach, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Bitsyura Y. V. (2015) Nooekonomika: theoretical and methodological response to the challenges of post-industrial society. Scientific Journal of the Drahomanov National Pedagogical University. Series 18: Economics and Law, issue 28. pp. 25–31. (in Ukrainian)
2. Blaug M. (2001) Economic theory in retrospect / translated from English by I. Dziub. Kyiv: Solomiya Pavlychko Publishing House "Osnovy", 670 p. (in Ukrainian)
3. Bondarets M. (2011) Global strategies of transformation and structural modernisation of socio-economic development of transitional countries. Studies in International Economics: Collection of scientific works, no, 2, pp. 99–110. (in Ukrainian)
4. Galushka Z. I. (May 11-13, 2022) External environment of the organisation: new reality and the need for adaptation. Materials of the International Scientific and Practical Conference "Potential of Sustainable Development in the Context of Regional and Global Challenges" (Chernivtsi (Ukraine) - Suceava (Romania)). pp. 42–43. (in Ukrainian)
5. Galchynskyi A. S. (2013) Political nooeconomics: the beginnings of an updated paradigm of economic knowledge. Kyiv: Lybid, 472 p. (in Ukrainian)
6. Erokhin S. A. (2004) Basic principles of forming strategies for socio-economic development of Ukraine. Actual problems of economy, no. 12, pp. 17–23. (in Ukrainian)
7. Yeshchenko P. S. (2014) The world needs a new vector of development: from bubbleeconomics to human economy. Economy Ukrainy, no. 6, pp. 4–22. (in Ukrainian)
8. Zhalilo Ya. A. (2009) Theory and practice of forming an effective economic strategy of the state: monograph. Kyiv: NISS, p. 16. (in Ukrainian)
9. Bazilevich V. D. (eds.) (2004) History of economic doctrines: textbook. Kyiv: Znannya, 1300 p. (in Ukrainian)
10. Keynes J. M. (2002) The General Theory of Employment of Interest and Money. Kyiv: Osnovy, PP. 224–518. (in Ukrainian)
11. Korniychuk O. (2007) Strategy of realisation of national interests - a competitive model of actions. Economic Journal – XXI, no. 5-6, pp. 34–35. (in Ukrainian)
12. Lagutin V. D. (2017) Economic policy of the state and the effects of its implementation. KNTEU Bulletin, no. 4, pp. 5–20. (in Ukrainian)
13. Mankiw Gregory N. (200) Macroeconomics / translated from English; scientific editorial board of S. Panchyshyn. Kyiv: Osnovy, 588 p. (in Ukrainian)
14. Mochernyi S. V., Dovbenko M .V. (2005) History of Economic Doctrines (Modern Economic Thought): a textbook. Lviv. 488 p. (in Ukrainian)
15. North D. S. (2000) Institutions, institutional change and functioning of the economy. Kyiv: Osnovy, 198 p. (in Ukrainian)
16. Radionova I. F., Alimpiev E. V. (2011) Theory of interaction of economic policies under conditions of macroeconomic instability. Economic theory. Kyiv. No. 4, pp. 32–44, p. 39. (in Ukrainian)
17. Samuelson Paul (1993) Economics: a textbook. Lviv: Svit. (in Ukrainian)
18. Tkach E. V., Nikiforov P. O. (2022) Economic theory and economic policy: interaction in modern conditions of Ukraine. Economy and Society, issue 42. (in Ukrainian)
19. Tkach E. V., Nikiforov P. O. (2022) Fiscal and Monetary Policy: Macroeconomic Analysis and Institutional Environment: A Study Guide. Chernivtsi: Chernivtsi National University, 240 p. (in Ukrainian)
20. Shevchenko L. S. (2019) Strategic business consulting: a textbook. Kharkiv: Pravo, 302 p.
21. Schumpeter J. A. (2011) Theory of economic development: a study of profits, capital, credit, interest and the economic cycle / translated from English by V. Stark. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House, 242 p. (in Ukrainian)
22. Yukhymenko P. I., Leonenko P. M. (2011) History of Economics and Economic Thought: a textbook. Kyiv: Znannya, 646 p. (in Ukrainian)
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Tkach Yevhen Стратегування економічної політики та формування економіки для людини (нооекономіки) / Yevhen Tkach // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 60-68. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3309.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ