Роль громад у соціально-економічному розвитку регіонів (на прикладі Одеської області)

  • Tetiana Ivanova Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" https://orcid.org/0000-0001-9659-8681
  • Kateryna Petrenko Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" https://orcid.org/0000-0002-2322-9030
  • Natalia Skorobogatova Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" https://orcid.org/0000-0002-2741-7629
Ключові слова: функціонування громади, Одеська область, економічний аналіз, регіональний розвиток, тенденції розвитку, соціально-економічний розвиток

Анотація

У статті проведено комплексний аналіз щодо функціонування громад та бізнесу в Одеській області за попередні роки. Досліджено фінансово-економічні показники діяльності підприємств в Одеській області в контексті економічної стабільності громад та регіону. Проаналізовано наступні основні показники: валовий регіональний продукт, капітальні інвестиції, індекси промислової продукції, обсяги реалізованої родукції, кількість діючих підприємств, кількість неприбуткових організацій, рівень зайнятості та безробіття, кількість зайнятих працівників, заробітну плату, витрати на оплату праці, індекс заробітної плати, заборгованість з виплати заробітної плати, фінансові результати до оподаткування, доходи та витрати населення. Проведений аналіз дозволив визначити ключові проблеми розвитку Одеської області. У контексті знайдених викликів запропоновано заходи, спрямовані на забезпечення ефективного розвитку та подолання існуючих перешкод. Зокрема, визначені пріоритети, такі як безпека, фінансова підтримка, екологічна реабілітація, соціальна підтримка та стимулювання нових робочих місць. Запропоновані заходи не лише дозволять вирішити наявні проблеми Одеської області, а й сприятимуть створенню стратегій управління для сталого розвитку регіону на рівні держави, впровадженню інновацій та привабленню іноземних інвестицій. Також запропоновані заходи сприятимуть відновленню громад Одеської області після воєнних дії та слугуватимуть для подолання проблем у сферах економіки, екології та соціального розвитку. Результати цього дослідження мають практичне значення для місцевих органів влади, громадських організацій та бізнес-середовища, що діють у Одеській області, а також надають можливість для подальшого розвитку регіону та планування стратегій розвитку в майбутньому. Результати аналізу також можуть служити базою для подальших наукових досліджень у цій сфері, сприяючи вдосконаленню методів управління регіональним розвитком та його ефективності. Використання його результатів може сприяти удосконаленню стратегій управління регіональним розвитком та підвищенню його ефективності в майбутньому.

Дані про авторів

Tetiana Ivanova, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

кандидат економічних наук, доцент

Kateryna Petrenko, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

кандидат економічних наук, доцент

Natalia Skorobogatova, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Baimuratov M., Kofman B., Bobrovnyk D., Dzeveliuk M., Dzeveliuk A. (2023. Analysis of the Practical Aspects of Local Self-Government in the Context of the Functioning of Territorial Hromadas in Ukraine. Journal of Law and Sustainable Development, vol. 11, no. 8. DOI: https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1522
2. Korotich O. B., Kuts Yu. O., Meltyukhova N. M. and others (2018) Institutional support for the development of public power at the local level: a monograph / in general ed. O. B. Korotych, Candidate of State Administration, L. V. Naboki. Kharkiv: HarRI NADU Publishing House “Master”, 128p.
3. Masuda H., Kawakubo S., Okitasari M., Morita K. (2022) Exploring the role of local governments as intermediaries to facilitate partnerships for the Sustainable Development Goals. Sustainable Cities and Society, vol. 82. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103883
4. Michelucci F. V., De Marco A. (2017) Smart hromadas inside local governments: a pie in the sky? International Journal of Public Sector Management, vol. 30, iss. 1, Pp. 2-14. http://dx.doi.org/10.1108/IJPSM-03-2016-0059
5. Semenyuk I., Ivanchenko G., Veslova Ya. (2023) Strategic development of hromadas in the conditions of overcoming military challenges: a project approach. Economy and society, no. (55). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-5
6. Ezcurra R., Rios V. (2019) Quality of government and regional resilience in the European Union. Evidence from the Great Recession. Papers in Regional Science, vol. 98, is. 3, pp. 1267–1291. DOI: https://doi.org/10.1111/pirs.12417
7. Ghobyr I. B., Buj Ju. V., Buj L. V. (2022) Analiz ta tendenciji rozvytku innovacijnoji dijaljnosti promyslovykh pidpryjemstv u Ivano-Frankivsjkij oblasti Ukrajiny [Analysis and Trends in the Development of Innovative Activities of Industrial Enterprises in Ivano-Frankivsk Region of Ukraine]. Priazovsky Economic Bulletin, vol. 2, no. 21, pp. 56–61.
8. Hnatkovych O., Yasinovska I., Smolinska S., Smolinskyy V. (2023). Modern approaches to Ukraine’s regional development management. Regional Science Policy & Practice, vol. 15, is. 1, pp. 108–122. DOI: https://doi.org/10.1111/rsp3.12641
9. Nzama L., Moloi T. M., Marx B. (2023) Measures that may assist non-performing municipalities in improving their performance. Journal of Local Government Research and Innovation, vol. 4. DOI: https://doi.org/10.4102/jolgri.v4i0.136
10. Pike A., Rodríguez-Pose A., Tomaney J. (2018). Shifting horizons in local and regional development. In Transitions in regional economic development. Pp. 82–102.
11. Sachovsjkyj I. M. (2021) Do pytanj analizu efektyvnosti dijaljnosti siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv Zhytomyrsjkoji oblasti [On the analysis of the efficiency of agricultural enterprises in the Zhytomyr region]. State and regions, vol. 6, no. 123, pp. 77–83.
12. Sarapina O. A., Stefanovych N. Ja., Pinchuk T. A., Shram T. V. (2023) Analiz dijaljnosti komunaljnykh pidpryjemstv ta pidkhody do jikh klasyfikaciji [Analysis of municipal enterprises and approaches to their classification]. Bulletin of KhNTU, vol. 2, no. 85, pp. 228–234.
13. Shytikova T. V., Ighnatyshyn M. I. (2020) Ocinka dijaljnosti pidpryjemstv mist ta ray̆oniv Zakarpatsjkoï oblasti Metodom analizu ijerarkhiy̆ [Evaluation of the performance of enterprises in cities and districts of Transcarpathian region by the method of hierarchy analysis]. International Journal of Innovative Technologies in Economy, no. 1, pp. 3–8.
14. Vávra J., Dlouhá J., Pospíšilová M., Pělucha M., Šindelářová I., Dvořáková Líšková Z., Hartych M., Dlouhý J., Cudlínová E. (2022). Local action groups and sustainable development agenda: case study of regional perspectives from Czechia. Frontiers in Sustainability, vol. 3. DOI: https://doi.org/10.3389/frsus.2022.846658
15. Odesa oblast development strategy for 2021-2027. Available at: https://oda.od.gov.ua/statics
16. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https:// www.ukrstat.gov.ua (accessed Novrmber 15, 2023).
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Ivanova Tetiana Роль громад у соціально-економічному розвитку регіонів (на прикладі одеської області) / Tetiana Ivanova, Kateryna Petrenko, Natalia Skorobogatova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 33-42. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3306.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА