Використання стратегічного аналізу для оцінки будівельної галузі України

Ключові слова: будівельна галузь, стратегічний аналіз, будівництво, Україна, військовий стан, SWOT-аналіз

Анотація

У статті проведено оцінку сучасного стану будівельної галузі України за допомогою різних методів стратегічного аналізу, таких як PEST Analysis, SWOT Analysis, Five Forces Analysis, Stakeholder Analysis, Value Chain Analysis та Scenario Planning. Використання стратегічного аналізу є актуальним для будівельної галузі України, особливо в контексті сучасних викликів і незвичайної ситуації, спричиненої військовим станом в країні. Ціллю дослідження було застосування різних методів стратегічного аналізу для комплексної оцінки будівельної галузі України та розроблення рекомендацій для подальшого її розвитку. Дано характеристику поточної ситуації будівельної галузі України за останні роки. Досліджені проблеми включають: зменшення інвестицій у будівельну галузь; застарілість технологій та обладнання; дефіцит кваліфікованих кадрів; незадовільна якість будівельних матеріалів та будівельних робіт; порушення технологічних ланцюжків та забезпечення матеріально-технічної бази на будівельних підприємствах через обмеження пересування товарів; підвищення цін на енергоносії та інфляційні процеси, що можуть призвести до зростання вартості будівництва та зниження попиту на нерухомість, корупція та бюрократія тощо. Вибрані інструменти стратегічного аналізу для оцінки стану будівельної галузі національної економіки дозволили сформулювати рекомендації для її подальшого розвитку: удосконалення законодавства та нормативно-правового середовища, зокрема у сфері безпеки будівельних об'єктів та енергоефективності; розвиток партнерських відносин з міжнародними фінансовими компаніями для залучення інвестицій та новітніх технологій; підвищення ефективності управління проектами та впровадження передових технологій у будівництві для зменшення витрат та підвищення якості; розвиток інфраструктури, необхідної для будівництва; вдосконалення системи підготовки та навчання фахівців будівельної галузі; розвиток та підтримка українських виробників будівельних матеріалів та технологій для забезпечення незалежності та конкурентоспроможності.

Дані про авторів

Viktoriia Onyshchenko, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

кандидат технічних наук, доцент кафедри девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу

Tetiana Zahorelska, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

кандидат економічних наук, доцент кафедри девелопменту нерухомості, фінансів, обліку та маркетингу

Dmytro Klymenko, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

магістрант

Посилання

1. Zaidi F. I, Zawawi M. A., Nordin R. M. and Ahnuar E. M. (2017) An empirical analysis of strategy implementation process and performance of construction companies. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/117/1/012026
2. Dmytrenko V. (2020) Stratehichnyi analiz rozvytku pidpryiemstv budivelnoi haluzi. [Strategic analysis of the construction industry enterprises development]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» - Scientific Notes of the University «KROK», vol. 3(59), рр. 199–206. (in Ukrainian)
3. Haidenko S., Konenko V. & Sokolov D. (2022) Analiz stanu rozvytku pidpryiemstv budivelnoho biznesu Ukrainy pid vplyvom pandemii COVID-19. [Analysis of the state of development of construction business enterprises of Ukraine under the influence of the COVID-19 pandemic]. Ekonomika ta derzhava, vol. 5, рр. 96–104. (in Ukrainian)
4. Kutsyk P. O., Yaremko I. Yo. (2022) Instrumentarii stratehichnoho analizu u systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia potentsialom rozvytku budivelnoho pidpryiemstva. [Tools of strategic analysis in the system of accounting and analytical support for management of the development potential of a construction enterprise]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu - Herald of Lviv University of Trade and Economics, vol. 70, pp. 7–12. (in Ukrainian)
5. Ivanchenko A. M. (2021) Analiz diialnosti budivelnykh pidpryiemstv na rynku nerukhomosti Ukrainy. [Analysis of the activity of construction enterprises in the real estate market of Ukraine]. Visnyk NUVHP - Bulletin National University of Water and Environmental Engineering, vol. 1(93), pp. 65–73. (in Ukrainian)
6. Sokolovska К. & Kasych А. (2022) Tendentsii u rozvytku pidpryiemstv budivelnoi haluzi. [Trends in the development of construction industry enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society, vol. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-34 (in Ukrainian)
7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy - State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)
8. Palamarchuk О. & Petryshyna S. (2023) Budivelna haluz Ukrainy: stan ta prohnozy [Construction industry of Ukraine: state and forecasts]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and Society, vol. 51. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-45 (in Ukrainian)
9. Downey J. (2012) Strategic analysis tools. Topic Gateway Series, no. 34. Available at: http://www.cimaglobal.com/
10. Porter M. E. (1980) Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. New York, NY: Free Press.
11. Chaogai Xue, Wen Wen & Shumin Li (2022) Enterprise strategy analysis of synergy between cross-border e-commerce and logistics in a dynamic environment. Systems Science & Control Engineering, vol. 10.1, pp. 459–467. DOI: https://doi.org/10.1080/21642583.2022.2063200
12. Albana Berisha Qehaja, Enver Kutllovci and Justina Shiroka Pula (2017) Strategic Management Tools and Techniques: A Comparative Analysis of Empirical Studies. Croatian Economic Survey.: vol. 19, no. 1n pp. 67–99.
13. Dikmen Toker İ., & Birgönül M. T. (2009) Strategic Group Analysis in the Construction Industry. Journal of construction engineering and management-ASCE, рр. 288–297. Available at: https://hdl.handle.net/11511/39394
14. Shigang Yan (2017) Strategic Analysis of International Competitiveness for Construction Firms in China. Advances in Social Science. Education and Humanities Research, vol. 120.
15. Jacek Wysocki (2015) Methods of strategic analysis supporting the elaboration of company’s innovation strategy. Acta universitatis Nicolai Copernici. DOI: http://doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.034
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Onyshchenko Viktoriia Використання стратегічного аналізу для оцінки будівельної галузі україни / Viktoriia Onyshchenko, Tetiana Zahorelska, Dmytro Klymenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 26-32. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3305.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ