Інструментарій управління капіталом, як інвестиційним ресурсом, у сфері бізнесу

Ключові слова: капітал, інвестиційний ресурс, вартість капіталу, фінансовий леверидж, бізнес, професійний портфель фінансового менеджера

Анотація

Метою статті є вдосконалення моделей оцінювання вартості капіталу, як інвестиційного ресурсу та фактору виробництва, а також інструментарію оптимізації структури капіталу бізнесу. Війна потребує значних ресурсів, у тому числі й фінансових. Крім кредитних вливань міжнародними інституціями, вкрай важливо, щоб потреби України в цих ресурсах забезпечував український бізнес. Адже в умовах воєнного стану бізнесу відводиться важлива роль, котра полягає в підтриманні життєдіяльності національної економіки, яка щоденно знекровлюється війною з рф, а іноді – економічним і політичним егоїзмом сусідніх країн, котрі блокують важливі для України економічні рішення. Вижити в умовах війни, забезпечити бізнесу належний рівень прибутковості та регулярно сплачувати податки – завдання не просте. Доводиться думка, що успіх бізнесу в будь-якій галузі діяльності в складних умовах воєнного стану залежить від професіоналізму фінансових менеджерів. Запропоновано вдосконалені моделі визначення вартості капіталу, котрий залучається в економічні процеси бізнесу як інвестиційний ресурс та фактор виробництва, та інструментарій оптимізації структури капіталу підприємства, що розглянутий в логічній послідовності та ув’язці з моделлю середньозваженої вартості капіталу. Оскільки в професійному портфелі фінансових менеджерів мають використовуватися не лише розглянуті моделі управління капіталом, а й інший фінансовий інструментарій, саме цьому присвячуватимуться подальші дослідження.

Дані про автора

Liana Ptashchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Buty chy ne buty: yak zberehty biznes v umovakh turbulentnosti. Available at: https://eba.com.ua/bud-gnuc
2. Vaskivska K.V., Sych O.A. (2017) Finansovyi menedzhment: navchalnyi posibnyk. Lviv: HALYCh-PRES, 236 р.
3. Vykydanets I.V. Metody optymizatsii struktury kapitalu pidpryiemstva. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vdnuet/con/pdf
4. Rybitska A.V. (2014) Upravlinnia kapitalom pidpryiemstva na osnovi optymizatsii struktury pozykovoho kapitalu. Finansovyi prostir. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
5. Aleskerova Yu.V., Chervan O.H. (2019) Upravlinnia kapitalom pidpryiemstva. Infrastruktura rynku. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
6. Kremen V.M., Kremen O.I. (2020) Teoretychni zasady upravlinnia kapitalom pidpryiemstva. Ekonomika. Finansy. Available at: http://www.er.knutd.edu.ua
7. Mulyk T.O. (2023) Analitychne zabezpechennia upravlinnia kapitalom pidpryiemstv. Available at: http://www.srd.pgasa.dp.ua
8. Sinitsyn O.O. (2014) Finansovyi leverydzh v upravlinni strukturoiu kapitalu. Efektyvna ekonomika, no. 9, рр. 1–3.
9. Dombrovska S.O., Lapina I.S. (2020) Struktura kapitalu pidpryiemstva: suchasni problemy ta paradyhma rozvytku: monohrafiia. Kharkiv: "Disa plius", 256 р.
10. Finansovyi menedzhment: navch. posib. (2012) / Za zah. red. V.M. Boronosa. Sumy: Vyd-vo SumDU, 539 р. Available at: http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finman2012.html
11. Velykii Yu.M., Tiesheva L.V., Vysochin Z.V. (2018) Upravlinnia optymizatsiieiu struktury kapitalu pidpryiemstva. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 29, рр. 68–72.
12. Ptashchenko L. O. (2022) Instrumentarii vyznachennia vartosti kapitalu biznesu v umovakh viiny ta enerhetych¬noi turbulentnosti. Rozvytok finansovoho rynku v Ukraini: zahrozy, problemy ta perspektyvy. Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, рр. 82–83.
13. Davydov O.I. (2017) Otsinka vartosti pozykovoho kapitalu u protsesi vyznachennia vartosti pidpryiemstv. Nau¬kovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia "Ekonomichni nauky", vol. 22 (1), рр. 101–105.
14. Hrabovskyi I.S., Lakiza O.R., Naumovska M.Iu. (2019) Upravlinnia pozykovym kapitalom pidpryiemstv. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 3 (20), рр. 171–177.
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Ptashchenko Liana Інструментарій управління капіталом, як інвестиційним ресурсом, у сфері бізнесу / Liana Ptashchenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 165-171. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3208.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)