Трансформація глобальних ланцюгів вартості під впливом інноваційних технологій

Ключові слова: глобальні ланцюги вартості, нематеріальні активи, інновації, інноваційний розвиток, технології, крива посмішки, стадії виробництва, транс-національні корпорації

Анотація

Статтю присвячено дослідженню процесу трансформації глобальних ланцюгів вартості під впливом розвитку технологічних процесів. У роботі проводиться порівняння класичного ланцюга вартості на основі та його конфігурацій під впливом розширених цифрових міжнародних виробничих мереж; розвитку робототехніки та штучного інтелекту; адитивного виробництва (3D-друк). Ці інноваційні фактори є доказом того, що завдяки зміні технологічної бази виробництва буде змінюватися й інноваційна модель, в якій передові досягнення матимуть децентралізований характер і можливість виникати на будь-якій стадії виробничого процесу. Але поки що не спостерігалось загального повернення виробництва материнських компаній назад до США або до Європи, і це ймовірно, не буде ефективною реакцією на більшість ризиків, які наразі виникли, швидше глобальні ланцюги вартості матимуть тренд розвитку ніж скорочення.

Дані про автора

Tetiana Herasymenko, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат геологічних наук, доцент

Посилання

1. Duginets G. V. (2018) Hlobalni lantsiuhy var-tosti: monohrafiia [Global value chains: monograph]. Kyiv: Kyiv National Trade and Economy University.
2. Cherkas N. (2018) Kontseptsii hlobalnykh mer-ezh ta lantsiuhiv stvorennia vartosti [Concepts of global networks and value chains]. Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, no. 3, pp. 60–70.
3. Hirna O. B. (2022) Lokalni ta hlobalni aspekty formuvannia dodanoi vartosti u lantsiuhu postavok. [Local and global aspects of the formation of added value in the supply chain] Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, no. 1, pp. 22–28.
4. Pylypenko H. M., Fedorova N. Ye. (2016) Teoretyko-metodolohichnyy analiz rozvytku sotsialʹno-ekonomichnykh system u konteksti prohresu. [Theoretical and methodological analysis of the development of socio-economic systems in the context of progress]. Ekonomichnyy visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, no. 3 (55), pp. 9–21.
5. Ambos B., Brandl K., Perri A., Scalera V., Assche А. (2021) The nature of innovation in global value chains. Journal of World Business, volume 56, issue 4, рр. 2–10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwb.2021.101221
6. Global value chain development report 2017 : measuring and analyzing the impact of GVCs on economic development (English). Washington, D.C.: World Bank Group. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/200681521003568933/Global-value-chain-development-report-2017-measuring-and-analyzing-the-impact-of-GVCs-on-economic-development
7. Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade, and Workers in a Globalized World. (2019) Geneva: World Trade Organization, 183 p. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/384161555079173489/pdf/GlobalValueChain-Development-Report-2019-Technological-Innovation-Supply-Chain-Trade-andWorkersin-a-Globalized-World.pdf
8. Grimes S., Sun Y. (2016) China’s evolving role in Apple’s global value chain. Area Development and Policy, volume 1, pp. 94–112. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23792949.2016.1149434
9. Grossman S., Hart O. (1986) The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical Integration. Journal of Political Economy, no. 94, pp. 691–719.
10. Interconnected Economies: benefiting from global value chains (2013). DOI: https://doi.org/10.1787/9789264189560-en
11. Nilsen T. (2019) Global production networks and strategic coupling in value chains entering peripheral regions. The extractive industries and society, vol. 6, no. 3, pp. 815–822.
12. Pylypenko Н. M., Herasymenko T. V. (2022) Reasons and dynamics of reshoring in the European Union and USA. Ekonomichnyy visnyk Dniprovsʹkoyi politekhniky, no. 4, pp. 34–41.
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Herasymenko Tetiana Трансформація глобальних ланцюгів вартості під впливом інноваційних технологій / Tetiana Herasymenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 118-125. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3201.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ