Основні елементи економіки знань

Ключові слова: економіка знань, елементи, виробництво, розповсюдження, впровадження знань, фактори, суб'єкти, людський капітал, інновації, комунікації, обмін знаннями, університети, кластери, інтелектуальна власність

Анотація

Економіка знань як важливий чинник у генерації багатства вимагає від створення сприятливих правових та соціально-економічних умов для розвитку працівників сфери економіки знань. Розвиток економіки знань стає необхідним для України як шлях до досягнення інноваційного прогресу та підвищення конкурентоспроможності країни. За допомогою наукової літератури автори вивчили елементи сучасної економіки знань, що допомагають створювати розвинуті та сталі суспільства, де знання та інновації відіграють ключову роль, і виділено основні з них: виробництво знань, розповсюдження знань, впровадження знань. Досліджено об'єкти виробництва знань, такі як університети, лабораторії та науково-дослідні центри. Розповсюдження знань у регіоні залежить від багатьох факторів, до яких належить соціальна, технічна та інституційна інфраструктура, а також людський капітал. Важливою є взаємодія цих факторів. Проаналізовано мережевий підхід до взаємодії між різними суб'єктами розповсюдження знань, таким як центри трансферу технологій, науково-технологічні парки, бізнес-інкубатори, кластери. Авторами підкреслено основні фактори виробництва у новій парадигмі регіонального розвитку: людський капітал, інновації, доступ до інформації та комунікацій, співпраця та обмін знаннями, гнучкість і адаптивність.

Дані про авторів

Ivan Blahun, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор економічних наук, доцент

Mykhailo Ivasyshyn, Івано- Франківський національний університет нафти і газу

кандидат економічних наук, докторант

Andriy Kolіada, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

аспірант

Посилання

1. Bilorus O. (2018) Global economy of knowledge as a perspective paradigm of development of the world economy. RFI scientific papers, issue 4, pp. 157–159.
2. Vakhovych I., Pyrіh S. (2017) Influence of economics of knowledge on economic development of regions of the country. Economic Sciences. Regional economy, issue 14, pp. 19–28.
3. Heyets V. M. (2005) Economy of knowledge and its prospects for Ukraine. Kyiv: IEP NASU. 168 p.
4. Pieskova N. V., Dzyad O. V. (2017) Innovative component of the knowledge economy in Ukraine. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_7_16
5. Melnyk L. Yu. (2015) Evolution of scientific ideas of economy of knowledge. University Economic Bulletin, issue 26/1, pp. 37–42.
6. Novikova M. M., Borovyk M. V., Kozyreva O. V., Olkhovska A. B. (2018) Knowledge economy as a paradigm of sustainable socio-economic development of the economy and society. Financial and credit activity: Problems of Theory and Practice, issue 27, vol. 4, pp. 505–512.
7. Polotai O. I. (2009) Knowledge economy in Ukraine, factors of growth and dynamics of development. Visnyk of the Lviv University. Series Economics, issue 29. Available at: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/10675
8. Serbyna H. M. (2009) Economy of knowledge – a mirage or an alternative path of development for Ukraine. Investments: practice and experience, issue 9, pp. 13–17.
9. Starovoit O. V. (2010) Knowledge economy in the strategy of innovative development of education: abstract of the dissertation of the candidate of philosophical sciences. Kyiv. 18 p.
10. Ushenko N. V. (2017) Dominant intellectual leadership enterprises. Economics and organization of management, issue 1, pp. 59–68.
11. Stoianenko I. V., Bilenko Y. O. (2018) Formation of сomponents of the knowledge economy in ukraine. Efficient economy, issue 5. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=6343
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Blahun Ivan Основні елементи економіки знань / Ivan Blahun, Mykhailo Ivasyshyn, KolіadaAndriy // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 35-42. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3192.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА