Підвищення прибутковості аграрного ринку за оптимізації вантажоперевезень зерна

Ключові слова: рентабельність, модель, ряд, оптимізація, бункер-дозатор, зерно, зернові культури

Анотація

Мета. Винайдення можливостей оптимізації кожного модельного ряду хопер-дозаторів, призначених для прибуткового транспортування зерна і зернових культур, в умовах глобалізації аграрного ринку та загострення конкуренції на ринку залізничного рухомого складу. Методологія. Викладена послідовність вирішення одномірної задачі обґрунтування оптимального модельного ряду і підходи до уточнення результатів в ускладнених умовах, що пов’язані з уніфікацією виробів за спеціалізації кожного підрозділу відповідного рівня при виконанні вузького кола функцій щодо організації виробництва за впровадження нововведень стосовно особливої форми кузова вагонів-хоперів для транспортування зерна і зернових культур. Результати. Розглянуто складові з розрахунку витрат на розробку, випробування і постановку в серію та собівартість виробництва нової продукції, а також значення оптимального ряду модифікацій хоперів-дозаторів для зерна і зернових культур. Наведено послідовність створення гнучких виробничих систем як інноваційного стрибку в розвитку вагонів-хоперів для транспортування зерна за впровадження нововведень при нарощувані обсягів виробництва. Новизна. Узагальнено наукові підходи до визначення сутності товарного асортименту шляхом критичного осмислення процесу розширення лінійки номенклатури з метою використання надлишкових виробничих потужностей за одночасного більш повного задоволення запитів споживачів. Практична значимість. Для задоволення зростаючих потреб споживачів обґрунтована лінійка модифікацій хопер-дозаторів для зерна і зернових культур за особливої форми кузова. Проведена робота з ліквідації пропусків як в асортименті, так і в глибині лінійки товарної номенклатури вагонів-хоперів. В умовах крупносерійного виробництва створені предметно-спеціалізовані лінії з жорсткими та гнучкими зв’язками. Технологічним процесом виготовлення зварних конструкцій вагонів-хоперів передбачена як диференціація, так і концентрація операцій, що виконуються, з урахуванням ритму і циклу всього виробничого процесу. Виготовлення поперечних балок здійснюється на напівавтоматичних одно предметних прямоточних лініях з гнучким зв’язком в декілька робочих місць.

Дані про авторів

Liudmyla Khomenko, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і фінансів

Svitlana Tkachenko, Державний біотехнологічний університет

доктор економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки

Oleksandra Vodolazska, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

здобувач другого (магістерського) рівня

Посилання

1. Antoniuk L.L., Poruchnyk A.M., Savchuk V.S. (2003) Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii [Innovation: theory, mechanism of development and commercialization]: monohrafiia. Kyiv: KNEU. 394 p.
2. Bezchasnyi L.K. (2000) Innovatsiina skladova ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia [Innovative component of economic development: monograph]. Kyiv: Instytut ekonomiky NAN Ukrainy. 394 p.
3. Mobility Strategy. A fundamental transport transformation: Commission presents its plan for green, smart and affordable mobility. Available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/european-strategies/white-paper-2011_en. (accessed April 29, 2023)
4. Burdeniuk-Tarasevych L. (2010) Pshenytsia: hlybyna henetychnoho potentsialu. Zerno, No. 4(48), pp. 49–51.
5. Halchynskyi A.S., Heiets V.M., Kinakh A.K., Semynozhenko V.P. (2002) Innovatsiina stratehiia ukrainskykh reform. Kyiv: Znannia Ukrainy. 326 p.
6. Dorozhkina H.M. (2016) Orhanizatsiini aspekty innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv vahonobuduvannia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: Ekonomichni nauky. Khmelnytskyi: KhNU. No 5, T.1 (240), pp. 56–60.
7. Dorozhkina H.M., Buriak E.V. (2018) Innovatsiini pidkhody shchodo tekhnichnoho pereozbroiennia vyrobnytstva dorozhnoi tekhniky. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostrohradskoho. Kremenchuk: KrNU. Vol. 2/2018 (109), pp. 119–124.
8. Dorozhkina H.M., Khomenko L.M. (2012) Optymizatsiia riadu modyfikatsii vahoniv-khoperiv dlia zerna i zernovykh kultur. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: Ekonomichni nauky. Khmelnytskyi: KhNU. No. 4, T.1 (190), pp. 262–269.
9. Gogol T.V. (2017) Public administration of the development areas Ukraine. Regional Formation and Development Studies, No. 1 (21), pp. 43–52.
10. Lavrinenko N.M., Latynin S.M., Fortuna V.V., Beskrovnyi O.I. (2010) Osnovy ekonomiko-matematychnoho modeliuvannia: navch. posib. [Basics of economic and mathematical modeling: teaching manual]. Lviv: «Mahnoliia 2006». 540 p.
11. Goldsmith R. (1969) Financial structure and development. Goldsmith R. Vale University Press: New Haven. 561p.
12. Yohn, T.L. (2015) Research on the use of financial statement information for forecasting profitability. Accounting & Finance.
13. Cakici N., Chatterjee S. & Tang Y. (2017) Alternative Profitability Measures and Cross Section of Expected Stock Returns: International Evidence.
14. Ball Ray, Joseph Gerakos, Juhani Linnainmaa and Valeri Nikolaev (2016) Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross section of stock returns. Journal of Financial Economics, No. 121, p. 31–47.
15. Srivastava A. (2014) Why have measures of earnings quality changed over time? Journal of Accounting and Economics, No. 57, p. 196–217.
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Khomenko Liudmyla Підвищення прибутковості аграрного ринку за оптимізації вантажоперевезень зерна / Liudmyla Khomenko, Svitlana Tkachenko, Oleksandra Vodolazska // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 88-95. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2940.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ