Функціонування регуляторних «пісочниць»: задачі, проблеми, перспективи

  • Anatoliy Kushchyk Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0003-0627-2296
  • Nataliia Kairachka Запорізький національний університет
Ключові слова: фінансові ринки, регуляторна «пісочниця», платіжні системи, фінтех, фінансові інновації, регтех, супертех

Анотація

В статті розглянуто поширення технології RegTech (регулятивні технології), застосування яких дозволяє привести діяльність фінансових установ у відповідність до встановлених регулятором вимог і чинним законодавством норм. Зазначено, що регулятор та наглядові органи застосовують технології SupTech (наглядові технології), прискорюючи та полегшуючи таким чином виконання адміністративних процесів, збір структурованих і неструктурованих даних та їх аналіз. Розкрито особливості впровадження новітніх технологій, безпосередньо, фінансових регуляторних «пісочниць». Розглянуто сутнісне значення регуляторної «пісочниці» в контексті сфери надання фінансових послуг. Зазначено, що вдосконалення технології блокчейну для інновацій у страхових технологіях або для підтримки віддаленої автентифікації є основними темами фінтех-пісочниць. Надано кількісну характеристику діючих регуляторів, які були вдало впроваджені у зарубіжній країні і стали серйозним поштовхом для діджиталізації фінансових послуг та розширення можливостей споживачів. Визначено першу впроваджену регуляторну пісочницю та її структурні елементи. Охарактеризовано особливості системи регулювання та нагляду в зарубіжних країнах, визначено переваги та недоліки систем регулювання на основі правил та принципів. Проаналізовано їхню найбільшу кількісну присутність серед світових регіонів. Здійснено порівняльний аналіз використання регуляторної «пісочниці» у зарубіжних країнах, визначено спільні та відмінні риси, виділено переваги та недоліки використання даного виду регулювання сфери фінансових послуг. Розкрито та охарактеризовано основні законодавчі зміни на період 2022 року в Україні в фінтех-ринку. Запропоновано структурно-рекомендаційну модель створення вітчизняних регуляторних «пісочниць». Визначені основні тренди Фінтеху в 2023 року, зокрема, вбудовані фінанси та BNPL та надано рекомендації, які б позитивно вплинули на вдале впровадження української регуляторної «пісочниці» і сприяли б її подальшій модернізації відповідно до світового інноваційного розвитку фінансових технологій.

Дані про авторів

Anatoliy Kushchyk, Запорізький національний університет

кандидат економічних наук, доцент

Nataliia Kairachka, Запорізький національний університет

студентка

Посилання

1. Regulatory Sandboxes Analytical paper for BusinessEurope. Dr. Gertraud Leimüller Silvia Wasserbacher-Schwarzer, MA winnovation
consulting gmbh Vienna 2020.
Available at: https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/other_docs/regulatory_sandboxes_-_winnovation_analytical_paper_may_2020.pdf
2. Regulatory Sandboxes and Innovation Testbeds A Look at International Experience in Latin America and the Caribbean.
Available at: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Regulatory-Sandboxes-and-Innovation-Testbeds-A-Look-at-International-Experience-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
3. Uninets-Khodakivska. V.P. Digital transformation of the financial services market in the context of the development of the Fintech industry. Scientific perspectives. Vol. 10(28). 2022. P.208–218.
Available at: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/2782/2795
4. Baker Mckenzie. A guide to regulatory fintech sandboxes internationally. Available at: https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2020/05/a_guide_to_regulatory_fintech_sandboxes_internationally_8734.pdf?la=en
5. Artificial intelligence act and regulatory sandboxes. European Parliament. Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733544/EPRS_BRI(2022)733544_EN.pdf
6. Concept of the platform of innovative financial
solutions of the NBU (Regulatory "sandbox").
Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Finteh2025_pisochnycja.pdf?v=4
7. ICO. (Information Commissioner’s Office).
Available at: https://ico.org.uk/for-organisations/regulatory-sandbox/
8. Medium. The National Bank of Ukraine will launch a fin-tech sandbox by the end of 2022. Available at: https://medium.com/@izmaylovnykyta/the-national-bank-of-ukraine-will-launch-a-fin-tech-sandbox-by-the-end-of-2022-5842a669f637
9. Magazine Parspace. What is a regulatory sandbox and why Fintech startups need it. Available at: https://psm7.com/uk/startup/chto-takoe-regulyatornaya-pesochnica-i-pochemu-ona-nuzhna-fintex-startapam.html#:~:text
10. UK Government. Datasphere initiative. Sandboxes for data: creating spaces for agile solutions across borders. Available at: https://www.thedatasphere.org/wp-content/uploads/2022/05/Sandboxes-for-data-2022-Datasphere-Initiative.pdf
11. The World Bank. Key Data from Regulatory Sandboxes across the Globe. Available at: https://www.worldbank.org/en/topic/fintech/brief/key-data-from-regulatory-sandboxes-across-the-globe
12. Moreno Baldivieso. UK’s regulatory sandbox: key takeaways for Bolivia`s benefit. Available at: https://emba.com.bo/en/uk-regulatory-sandbox/
13. CSA (Canadian Securities Administrators). CSA Regulatory Sandbox.
Available at: https://www.securities-administrators.ca/resources/regulatory-sandbox/
14. Hong Kong Monetary authority. Fintech Supervisory Sandbox (FSS)
Available at: https://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/international-financial-centre/fintech/fintech-supervisory-sandbox-fss/#cross-sector-fintech-services
15. Central bank of Bahrain. Regulatory Sandbox of Bahrain.
Available at: https://www.cbb.gov.bh/
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Kushchyk Anatoliy Функціонування регуляторних «пісочниць»: задачі, проблеми, перспективи / Anatoliy Kushchyk, Nataliia Kairachka // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 46-51. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2870.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ