Енергетична безпека держави: концепція формування стратегічних векторів зміцнення

Ключові слова: безпека, енергетична безпека, концепція, стратегічні вектори, енергетична стратегія, споживчоцентризм

Анотація

Нові виклики сьогодення диктують зміни до базових підходів щодо формування стратегічних векторів зміцнення енергетичної безпеки держави. Вкрай важливими чинниками, що продукують такі зміни, виступають проблеми ризик-орієнтованого характеру. Окрім цього, вони підсилюються наслідками вторгнення росії на територію України. Зрозуміло, що заявлені раніше базові підходи до формування стратегічних векторів зміцнення енергетичної безпеки держави, видозмінилися та трансформувалися в нові підходи. Зважаючи на мінливе середовище сьогодення, особливої актуальності набуває енергетична безпека держави, яка потребує підтримки з боку міжнародних інституцій, та виокремлення екзооб’єднувального підходу до формування стратегічних векторів її зміцнення. Мета. Дослідити енергетичну безпеку держави крізь призму вітчизняного та світового масштабу, що дасть змогу визначити базові підходи до формування стратегічних векторів її зміцнення. Метод (методологія). У процесі дослідження використано такі методи, як логічний, що дав змогу проаналізувати наукові праці у площині енергетичної безпеки держави; аналіз і синтез, що дали змогу виокремити базові підходи формування стратегічних векторів її зміцнення. Результати. Охарактеризовано сутнісну характеристику енергетичної безпеки держави. Зосереджено увагу на її розумінні через нормативно-правове підґрунтя. Виокремлено дев’ятнадцять базових підходів до формування стратегічних векторів зміцнення енергетичної безпеки держави, серед яких вісім із них перебувають у постійній взаємодії (ресурсно-технологічний, відомчий, екологічний, соціальний, управлінський, описовий, геополітичний і економічний). Детальний аналіз базових підходів визначив екзооб’єднувальний підхід, що дозволить реалізацію оптимістичного сценарію розвитку через призму постійної взаємодії між усіма підходами з елементами споживчоцентризму. Встановлено, що базові підходи взаємодіють між собою, доповнюють один одного та створюють ефект синергії.

Дані про автора

Igor Shchurov, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

докторант кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Посилання

1. Loiko V. V. Enerhetychna bezpeka v konteksti ekonomichnoi bezpeky. Efektyvna ekonomika. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2150
2. The United States of Gas. Why the Shale Revolution Could Have Happened Only in America, Foreign Affairs, May/June 2014, p. 9.
3. Defining energy security / IEA. URL: https://www.iea.org/topics/energysecurity/whatisenergysecurity/
4. Bihun U. V., Okhrimenko O. O. Stratehiia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy: vyklyky ta mozhlyvosti. Molodyi vchenyi. 2015. № 2 (17). S. 89–92.
5. Enerhetyka: istoriia, suchasnist i maibutnie; za red. I. Plachkova. Knyha 5. Elektroenerhetyka ta okhorona navkolyshnoho seredovyshcha. Funktsionuvannia enerhetyky v suchasnomu sviti. URL: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-1.
6. Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2030 r.: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.07.2013 r. № 1071. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0002120–13/paran3#n3.
7. Horal L. T. Bahatoaspektnist formuvannia protsesu upravlinnia bezpekoiu rozvytku promyslovoho pidpryiemstva. Problemy ekonomiky. 2020. № 2. C. 240–246.
8. Ivashkiv I. M., Stefanyshyn L. S., Korol S. V. Ekonomichni peredumovy vykorystannia vidnovliuvalnykh enerhetychnykh resursiv na vitchyznianykh pidpryiemstvakh v umovakh rozvytku zelenoi enerhetyky. Naukovo-praktychnyi zhurnal «Ahrosvit». Kyiv, 2020. № 13-14. S. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.61
9. Klopov I. O. Modeliuvannia enerhetychnoi bezpeky derzhavy. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. 2016. Tom 1. № 2. S. 58–66.
10. Kupchak V. R., Pavlova O. M., Pavlov K. V., Lahodiienko V. V. Formuvannia ta rehuliuvannia rehionalnykh enerhetychnykh system: teoriia, metodolohiia ta praktyka : monohrafiia. Lutsk : SPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna, drukarnia «Volynpolihraf», 2019. 346 s.
11. Mazur I. M. Definitsiia poniattia «enerhetychna bezpeka»: denotatyvnyi pidkhid. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho. 2013. № 8. S. 302–314. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_8_46
12. Mykytenko V. Na chomu bazuietsia enerhetychna bezpeka derzhavy. Visnyk NAN Ukrainy. 2005. S. 41–47.
13. Sait Derzhavnoho komitetu Ukrainy z enerhozberezhennia: Enerhetychna bezpeka derzhavy. URL: http://necin.com.ua/marketing–energozabezpechennya/237–energetichna–bezpeka–derzhavi.html
14. Sukhodolia O. M. Problemy vyznachennia sfery rehuliuvannia enerhetychnoi bezpeky. Stratehichni priorytety. 2019. № 1. S. 5–17.
15. Sukhodolia O. M., Riabtsev H. L., Kharazishvili Yu. M., Bobro D. H., Zavhorodnia S. P. Otsiniuvannia zahroz enerhetychnii bezpetsi : analit. dop.; za red. O. M. Sukhodoli. Kyiv : NISD, 2022. 63 s. DOI: https://doi/org/10.53679/NISSanalytrep.2022.11
16. Sukhodolia O. M., Kharazishvili Yu. M., Bobro D. H., Smenkovskyi A. Yu., Riabtsev H. L., Zavhorodnia S. P. Enerhetychna bezpeka Ukrainy: metodolohiia systemnoho analizu ta stratehichnoho planuvannia : analit. dop.; za zah. red. O. M. Sukhodoli. Kyiv : NISD, 2020. 178 c.
17. Sukhodolia O. M. Zakhyst krytychnoi infrastruktury v umovakh hibrydnoi viiny: problemy ta priorytety derzhavnoi polityky Ukrainy. Stratehichni priorytety. 2016. № 3. S. 62–76.
18. Nikolaiev Ye. B. Interpretatsiia interesiv i zahroz u kontseptsii ekonomichnoi bezpeky. Ekonomichna teoriia. 2011. URL: www.dspace.nbuv.gov.ua
19. Moroz O. V., Karachyna N. P., Shyian A. A. Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky suchasnoho pidpryiemstva : monohrafiia. Vinnytsia : VNTU, 2010. 259 s.
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Shchurov Igor Енергетична безпека держави: концепція формування стратегічних векторів зміцнення / Igor Shchurov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 319-326. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2814.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ