Фінансова безпека підприємств України як чинник забезпечення їх фінансової стабільності

  • Zakharii Varnalii Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-6654-8760
  • Snizhana Bondarenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: фінанси, фінансові ресурси, безпека, фінансова безпека підприємства, загроза, фінансова стабільність, фінансова стійкість

Анотація

Сьогодні ключовою умовою сталого економічного розвитку України є забезпечення фінансової стабільності. В умовах високих ризиків кризового періоду, повномасштабної війни в Україні зусилля уряду та суб’єктів підприємництва зосереджуються на вирішенні поточних проблем. Стабілізація ключових параметрів фінансової системи дає можливість здійснити перехід до реалізації стратегічних цілей вітчизняних підприємств, що безпосередньо впливає на фінансову стабільність країни в цілому. Стан економіки будь-якої держави є залежним від рівня розвитку її виробничої сфери. Тому стабільний розвиток вітчизняних підприємств є однією з перших передумов забезпечення могутньої економічної системи держави. Їх функціонування завжди супроводжується виникненням великої кількості загроз, які можуть створювати фінансово небезпечну ситуацію. Убезпечення підприємства, створення так званого «імунітету» до загроз як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, що полягає, перш за все, у правильному, адекватному ситуації менеджменті, є одним із основних завдань системи управління фінансовою безпекою підприємства.

Дані про авторів

Zakharii Varnalii, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів

Snizhana Bondarenko, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри фінансів

Посилання

1. Varnaliy Z. S. Strengthening the financial security of Ukraine in the conditions of martial law and the post-war period // Sustainable development: challenges and threats in the conditions of martial law: International scientific and practical online conference, June 9, 2022. Poltava: Yuriy Kondratyuk National University, 2022. P. 103–104.
2. Tkachenko N.V. Financial stability of insurance companies: theoretical approaches. Finance of Ukraine. 2019. No. 6. P. 104–122.
3. Romanishyn M.I. Financial crises and crisis phenomena as a threat to the economic stability of enterprises. Bulletin of Lviv Polytechnic University. 2020. No. 2. P. 123–130.
4. Finances. Textbook / I.O. Lyutiy, S.Ya. Borynets, Z.S. Varnaliy, etc.; under the editorship Doctor of Economics, Prof. I.O. Lyutiy. Kyiv: Lira-K Publishing House, 2017. 728 p.
5. Martsyn V.S. Planning as the main component of the process of financial activity. Finance of Ukraine. 2009. No. 4. P. 23.
6. Gizatullina O.M. Financial sustainability of the enterprise: economic essence and assessment methodology. Prometheus. 2010. No. 2. P. 239–244.
7. Baranovskyi O.I. Financial security in Ukraine (assessment methodology and mechanisms of provision): monograph. Kyiv: KNTEU, 2004. 759 p.
8. Varnaliy Z.S. Economic and financial security of Ukraine in the conditions of globalization: monograph. Kyiv: Znannya Ukrayiny, 2020. 423 p.
9. Voinarenko M., Yaremenko O. Management of the economic security of enterprises based on the assessment of deviations of threshold indicators. Economist. 2008. № 12. P. 60–63.
10. Datskiv R.M. Economic security in the global dimension. Actual problems of the economy. 2004. No. 7 (37). P. 143–153.
11. Iermoshenko M.M., Horiacheva K.S. The financial component of economic security: the state and the enterprise: monograph. Kyiv: National Academy of Management, 2010. 232 p.
12. Iermoshkina O. V. Management of financial flows of industrial enterprises: theory, practice, perspectives: monograph. Donetsk: National Mining University, 2009. 228 p.
13. Zhyvko Z.B. Management mechanism of the economic security system of the enterprise. Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economy series. 2014. Issue 3 (44). P. 37–42.
14. Krupka M.I. Formation of the financial potential of investment activity in the economy of Ukraine: monograph / M.I. Krupka, D.V. Vankovych, N.B. Demchyshak. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2011.
15. Cheberyako O.V. The system of ensuring information security as a tool for countering hybrid warfare // Economic security: state, region, enterprise: Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference with International Participation, December 20, 2018 - January 20, 2019. Poltava: PolNTU, 2019. P. 11–16.
16. Blakyta G., Ganushchak T. Enterprise financial security as a component of the economic security of the state. Investment Management and Financial Innovations. 2018. Vol. 15. Issue 2. Р. 248–256.
17. Korol I., Poltorak A. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 No 1. Р. 48–59. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241
18. Krysovatyi A. Innovation in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic, and mesoeconomic levels: monograph. / A. Krysovatyi, O. Vasylchyshyn. Lithuania: «Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2016. 324 p.
19. Sundararajan V. Financial Soundness Indicators: Analytical Aspects and Country Practices // IMF Occasional Paper. 2002. р. 212.
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Varnalii Zakharii Фінансова безпека підприємств україни як чинник забезпечення їх фінансової стабільності / Zakharii Varnalii, Snizhana Bondarenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 301-307. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2812.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ