Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану

Ключові слова: Міністерство фінансів України, місцевий бюджет, місцеві фінансові органи, воєнний стан, голова військової адміністрації

Анотація

Повномасштабне вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року внесло кардинальні зміни до бюджетного процесу як на рівні державного бюджету, так і на рівні місцевих бюджетів.. Виконання місцевих бюджетів та забезпечення бюджетного процесу як на рівні адміністрування, так й на рівні функціонування інформаційно-технологічного супроводження було зумовлене воєнним станом та зазнало значних ризиків. Забезпечення виконання бюджетного процесу у 2022 році зумовлене його високим ступенем автоматизації. Зокрема, завдяки Інформаційно-програмному комплексу «Місцевий бюджет» вдалося не тільки виконати усі зобов’язання місцевих бюджетів, але й вчасно здійснити бюджетне планування та затвердити місцеві бюджети на 2023 рік. У статті розглянуто основні зміни, які відбулися в процесі виконання місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. Визначено основні нормативні документи, які було прийнято для уникнення ризиків невиконання бюджетного процесу місцевими фінансовими органами.

Дані про авторів

Maryna Riabokin, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету фінансів та цифрових технологій

Oksana Hordei, Державний податковий університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічних фінансів

Olena Novytska, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічних фінансів

Yevgen Kotukh, Державний податковий університет

доктор наук з державного управління, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем

Nataliia Kozii, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету фінансів та цифрових технологій

Посилання

1. Some issues of formation and execution of local budgets during martial law. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 252 (2022, March 11). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
2. On the approval of the Procedure and conditions for granting subventions from the state budget to local budgets for the restoration of critical infrastructure facilities within the framework of the project «Urban Infrastructure Development Project – 2» jointly with the International Bank for Reconstruction and Development. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1279 (2022, November 15). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1279-2022-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
3. On approval of the Standard form of the decision on the local budget. Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 668 (2018, August 3). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#Text [in Ukrainian].
4. On the indicators of inter-budgetary relations and drafting of local budgets for 2023. Letter of the Ministry of Finance of Ukraine 05110-14-6/25906 (2022, November 4) [in Ukrainian]. Available at: http://surl.li/ejhcm
5. On the peculiarities of drafting local budgets for 2023. Letter of the Ministry of Finance of Ukraine (2022, August 15) № 05110-14-6/17891. Available at: http://surl.li/ejioy [in Ukrainian].
6. About the formation of military administrations. Decree of the President of Ukraine (2022, February 24) № 68/2022. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text [in Ukrainian].
7. Budget Code of Ukraine № 2456-VI (2010, August 7). Available at: https://ips.ligazakon.net/document/T102456?an=1593 [in Ukrainian].
8. About the State Budget of Ukraine for 2023. Law of Ukraine № 2710-IX (2022, November 3). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20#Text [in Ukrainian].
9. Some issues of implementation of the program of state guarantees of medical care of the population in 2023. Cabinet of Ministers of Ukraine № 1464 (2022, December 27). Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-realizatsii-prohramy-derzhavnykh-harantii-medychnoho-obsluhovuvannia-naselennia-u-2023-rotsi-i271222-1464 [in Ukrainian].
10. On the approval of Methodological recommendations for the implementation and application of a gender-oriented approach in the budget process Order of the Ministry of Finance of Ukraine № 1 (2019, January 2). Available at: https://ips.ligazakon.net/document/MF19001 [in Ukrainian].
11. O. Hordei, M. Riabokin, O. Novytska, Ye. Kotukh, O. Bluma. Praktyka podannia biudzhetnykh zapytiv v informatsiino-prohramnomu kompleksi «mistsevyi biudzhet». Ekonomichnyy analiz. Vol 32, № 4 (2022). Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/issue/view/82 [in Ukrainian].
12. On state aid to business entities. Law of Ukraine № 1555-VII (2014, July 1) (current edition (2022, July 10), basis – 2313-IX). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18#Text [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Riabokin Maryna Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану / Maryna Riabokin, Oksana Hordei, Olena Novytska, Yevgen Kotukh, Nataliia Kozii // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 275-281. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2809.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ