Стан та перспективи розвитку сучасного ринку праці України

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, персонал металургійної промисловості, фізичні особи-підприємці

Анотація

Під ринком праці розуміють систему суспільних відносин, пов'язаних з наймом і пропозицією робочої сили або з її купівлею-продажем. Ціною робочої сили є заробітна плата. На ринку праці одну сторону (продавці) представляють особи, які шукають підходящу роботу, іншу (покупці) представляють роботодавці – підприємці або їх представники. Ринок праці знаходиться в постійному русі. Процеси, що відбуваються на ринку праці, нерозривно пов’язані з демографічною ситуацією в країні, динамікою різних вікових і статевих груп, народжуваності та смертності, а у випадку України глобальна пандемія та повномасштабна війна також мали свій вплив на зміни на ринку праці. Метою статті було дослідження загальних тенденцій ринку праці України (кількості зайнятих та безробітних) з окремим заглибленням у сферу металургійного виробництва. Загальна система ринку праці в Україні є неоднозначною та постійно змінюється під впливом переважно зовнішніх факторів. Система постраждала від першого вторгнення в 2013-14 роках, глобальної пандемії COVID-19 і активних бойових дій в країні у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. До 2019 року кількість безробітних в Україні поступово зменшувалась, але пандемія сильно вдарила по малому бізнесу та сфері послуг, через що багато хто втратив роботу. Ситуація на ринку праці не встигла вирівнятися через початок війни, яка мала невимірний вплив на всю країну. Багато людей загинули, отримали поранення або втратили домівки та бізнес, що, безумовно, вплине на майбутню картину українського ринку праці. Для відновлення трудового ресурсу країни знадобляться десятиліття. Окремо розглядалася металургійна промисловість у порівнянні з промисловістю в цілому. У цій сфері ситуація із зайнятістю постійно погіршується, оскільки люди віддають перевагу більш комфортним умовам праці, ніж можуть запропонувати заводи. А після пандемії найбільшої популярності набули різноманітні дистанційні вакансії, переважно в IT-секторі. Металургійні комбінати не можуть працювати дистанційно, тому відтік людей з цієї сфери постійно зростатиме.

Дані про автора

Anna Bessonova, Приазовський державний технічний університет

асистент кафедри економіки підприємств

Посилання

1. State Statistics Service of Ukraine: collection “Employed population by professional groups and sex”. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/eans/eans_u/arch_znsmv_u.htm
2. State Statistics Service of Ukraine: collection “Unemployment (according to ILO methodology) by sex, type of area and age groups”. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/eans/eans_u/arch_bnsmv_u.htm
3. State Statistics Service of Ukraine: collection "Women and Men / Demographic and Social Statistics / Labour Market". URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/gender/gender_dok/2019/pracia/ryn_pr_2019.htm
4. Bessonova A. (2022) “Current trends in the labor force in Ukraine”, Annual Scientific Forum «Networking on Sustainable Security in the Dynamic Environment», Kaunas, Lithuania.
5. Makarchuk O. (2017) “Statistical study of the labour market in Ukraine”, Molodyi vcheniy, vol. 9 (49), p. 540-544. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/9/121.pdf
6. Goncharenko N. (2018) “Analysis of the labour market and problems of employment of the population of Ukraine”, Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, vol. 25, p. 35-38. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/25_2018/9.pdf
7. Hlinchevska S. (2016) “Socio-economic analysis of the state of the labour market in Ukraine”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 2 (22), p. 319-324. URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/4825
8. Paul Maarek, Elliot Moiteaux (2021), “Polarization, employment and the minimum wage: Evidence from European local labour markets”, Labour Economics, vol. 73. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102076
9. Johannes Geyer, Peter Haan, Anna Hammerschmid, Michael Peters (2020), “Labor Market and Distributional Effects of an Increase in the Retirement Age”, Labour Economics, vol. 65. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101817
10. Helene Juillard, Ina Pietschmann, Bettina Morgenstern-Kennedy and Chloe Maillard, “Labour Market Analysis to Support the Construction Sector in humanitarian settings”. URL: https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/labour_market_analysis_to_support_the_construction_sector_in_humanitarian_settings_v9.pdf
11. Aksonova I. (2021) “Structural and dynamic analysis of the labour market of Ukraine: challenges of modernity”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-20
12. Blyzniuk V. (2016) “Ukrainian labour market: historical challenges and new tasks”, Ukrainskyi sotsium, vol. 3 (58), p. 58-71. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2016.03.058
13. Pyshchulina O., Markevych K. (2022), “Labour market in the conditions of war: main trends and directions of stabilization”, Razumkov Centre. URL: https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf
14. Dumont Jean-Christophe, Lauren Ave (2022) “The potential contribution of Ukrainian refugees to the labour force in European host countries”, OECD. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e88a6a55-en.pdf?expires=1674646173&id=id&accname=guest&checksum=C51B8B912D180680A8103B6669F028AB
15. Andersen Kasper (2022) “Ukraine Labour Market Profile 2022”, Danish Trade Union Development Agency. URL: https://www.ulandssekretariatet.dk/wp-content/uploads/2022/03/LMP-Ukraine-2022-Final.pdf
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Bessonova Anna Стан та перспективи розвитку сучасного ринку праці україни / Anna Bessonova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 232-239. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2804.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА