Оцінка якості управління реконструкцією нерухомого об’єкту історичної забудови міста

Ключові слова: оцінка якості управління, економічна оцінка ходу виконання робіт, управлінська експертиза, календарне планування, комплекс містобудівної енергореконструкції, нерухомий об’єкт історичної забудови

Анотація

Економічна оцінка ходу виконання робіт є основою для оцінки управління будівництвом. Планувальна траєкторія управління проектується на основі фактичного визначення початкового стану об’єкта управління й передбачуваного прогнозу його стану в майбутньому. Мета дослідження полягає в оцінці процедури виміру якості управління, як моделювання функції календарного планування й управління на прикладі календарного графіка «Управління реконструкцією нерухомого об’єкту історичної забудови міста Одеси». Дослідження виконане методом моделювання функції календарного планування й управління (модель керуючого процесу – календарний графік) за допомогою оцінки своєчасності робіт. Пропонується створити у місті Одесі "Корпоративний науково-технічний комплекс містобудівної енергореконструкції «КНТК МЕРек», як інноваційну організаційну структуру, яка використовує на практиці накопичений науково-технічний потенціал для реконструкції будівель історичної забудови Одеси за стандартами енергоефективності з залученням іноземного досвіду. Будь-який загальний процес управління нерухомим об’єктом історичної забудови складається з управління окремими взаємозалежними процесами: організаційними, трудовими, інформаційними й іншими. Загальноприйнятим способом їхнього динамічного відображення є календарний план. Враховуючи, що календарний план системно об'єднує економіку, організацію та технологію будівельного виробництва, показуючи виконання робіт у часі, є структурою, що регулюється динамічно. Описана процедура виміру якості управління дозволяє динамічно розраховувати індекс якості управління з врахуванням ітерації. Більше того, за даним індексом можна визначити й ступінь відповідальності виконавців конкретних робіт. Представлена модель оцінки якості управління є адекватною, тому що базується на сучасній концепції оцінки ефективності інвестиційних проектів. Дана модель в основі має властивість адаптивності. Однак необхідно врахувати залежність норми дисконту від часу для оптимального впливу. І нарешті, модель ефективна, тому що дозволяє динамічно оцінювати результат управлінської діяльності та формувати досить детальні прогнози розвитку процесу управління.

Дані про авторів

Iryna Posternak, Одеська державної академя будівництва та архітектури

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри організації будівництва та охорони праці

Serhii Posternak, ПП «Композит»

кандидат технічних наук, доцент, технічний спеціаліст

Oleksii Posternak, Одеська державна академія будівництва та архітектури

здобувач вищої освіти

Посилання

1. Posternak, I., Posternak, S., & Posternak, O. (2022). The Corporate Scientific and Technical Complex of Town-Planning Power Reconstruction: architectural and historical development of Odessa in the 19th and beginning of the 20th centuries. The First Special Humanitarian Issue of Ukrainian Scientists. European Scientific e-Journal, 2(17), 120-127. Ostrava: Tuculart Edition. doi:10.47451/urb2022-04-01 Retrieved from https://archive.org/details/urb2022-04-01/mode/2up
2. Posternak, I. M. (2020). Orhanizatsiia vyrobnytstva rekonstruktsii budivel istorychnoi zabudovy mist: zvit pro NDR z 01.01.2017 po 31.12.2020 (promizhnyi) / Odeska derzh. akademiia budivnytstva ta arkhitektury; ker. I. M. Posternak. Shyfr temy 55-NDR/VI № derzhreiestratsii 0117U002172. Odessa, 74 s.
3. Ulu, M., & Arsan, Z.D. (2020). Retrofit strategies for energy efficiency of historic urban fabric in Mediterranean climate. Atmosphere, 11(7), 742. doi:10.3390/atmos11070742
4. Fouseki, K., Newton, D., Murillo Camacho, K.S., Nandi, S., & Koukou, T. (2020). Energy efficiency, thermal comfort, and heritage conservation in residential historic buildings as dynamic and systemic socio-cultural practices. Atmosphere, 11(6), 604. doi:10.3390/atmos11060604
5. Konior, J., & Szóstak, M. (2020). The S-curve as a tool for planning and controlling of construction process – case study. Applied Sciences, 10(6), 2071. doi:10.3390/app10062071
6. Kepakisan, I.W., Paturusi, S.A., Dwijendra, N.K.A., & Putra, D.G.A.D. (2021). Research on reconstruction of historical buildings. International Journal of Civil Engineering and Technology, 6(1), 32-39. doi:10.24843/IJEET.2021.v06.i01.p06
7. Ředina, T. (2019). Reconstruction of the historical building Foksal 13 and 15 in Warsaw. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 23, 44-48. doi:10.14311/APP.2019.23.0044
8. Borowski, M. (2022). Hotel adapted to the requirements of an nZEB building – thermal energy performance and assessment of energy retrofit plan. Energies, 15(17), 6332. doi:10.3390/en15176332
9. Qu, W., Li, M.J., Zhang, X.Q., & Wang, Z. (2019). Management processes reconstruction of historical buildings supported by smart technology – a case study of Fuzhou city. The International archives of the photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences, XLII-2/W15, 953–956. doi:10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-953-2019
10. Yarrow, T. (2019). How conservation matters: ethnographic explorations of historic building renovation. Journal of Material Culture, 24(1), 3-21. doi:10.1177/1359183518769111
11. Neves-Silva, R., & Camarinha-Matos, LM. (2022). Simulation-based decision support system for energy efficiency in buildings retrofitting. Sustainability, 14(19), 12216. doi:10.3390/su141912216
12. Przywara, D., & Rak, A. (2021). Monitoring of time and cost variances of schedule using simple earned value method indicators. Applied Sciences, 11(4), 1357. doi:10.3390/app11041357
13. Leśniak, A., & Zima, K. (2018). Cost calculation of construction projects including sustainability factors using the Case Based Reasoning (CBR) method. Sustainability, 10(5), 1608. doi:10.3390/su10051608
14. Chen, H.L., Chen, W.T., & Lin, Y.L. (2016). Earned value project management: Improving the predictive power of planned value. International Journal of Project Management, 34(1), 22-29. Retrieved from doi:10.1016/j.ijproman.2015.09.008
15. Milat, M., Knezić, S., & Sedlar J. (2021). Resilient scheduling as a response to uncertainty in construction projects. Applied Sciences, 11(14), 6493. doi:10.3390/app11146493
16. Szafranko, E., & Harasymiuk, J. (2022). Modelling of decision processes in construction activity. Applied Sciences, 12(8), 3797. doi:10.3390/app12083797
17. Rachid, Z., Toufik, B., & Mohammed, B. (2019). Causes of schedule delays in construction projects in Algeria. International Journal of Construction Management, 19(5), 371-381. doi:10.1080/15623599.2018.1435234
18. Eltoukhy, M.G., & Nassar, A.H. (2021). Using support vector machine (SVM) for time and cost overrun analysis in construction projects in Egypt. International Journal of Civil Engineering and Technology, 12(3), 5-22. doi:10.34218/IJCIET.12.3.2021.002
19. Harjanto, R., Azis, S. & Hidayat, S. (2019). The accelerating of duration and change of cost on construction project implementation. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(1), 825-832. Retrieved from https://iaeme.com/Home/article_id/IJCIET_10_01_075
20. Begaliev J. M., & Yusupov X.I. (2022). Determination of time, space and financial parameters of the model of organization of calendar plan of Jizak car plant construction, analysis and resource of results. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 6, 129-131. Retrieved from https://geniusjournals.org/index.php/ejet/article/view/1448
21. Lalu, M., Tiong, I., & Shidqul., A.M. (2019). Application of Fast Track Method to accelerate project implementation time in the hospital construction. International Journal of Scientific Engineering and Science, 3(11), 49-53. doi:10.5281/zenodo.3578041
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Posternak Iryna Оцінка якості управління реконструкцією нерухомого об’єкту історичної забудови міста / Iryna Posternak, Serhii Posternak, Oleksii Posternak // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 195-202. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2799.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ