Циркулярна економіка як основа забезпечення сталого розвитку країни в контексті євроінтеграції

Ключові слова: циркулярна економіка, економіка замкненого циклу, сталий розвиток, Європейська зелена угода, Глобальний альянс з циркулярної економіки, глобальні екологічні ініціативи, зелений бізнес, план дій з циркулярної економіки (CEAP), адаптація України до CEAP, ЄС, Україна

Анотація

Стаття піднімає проблему загострення економічних, соціальних і екологічних криз різного походження у світі. Акцентовано увагу, що світовим драйвером інноваційних і глобальних екологічних ініціатив виступає Європейський Союз, зокрема широкомасштабної ініціативи Європейської зеленої угоди (European Green Deal), яка має зробити Європу першим у світі вуглецево-нейтральним континентом до 2050 року та забезпечити досягнення стану справедливої, кліматично-нейтральної, ресурсо-ефективної та конкурентної економіки. Досліджено генезис та особливості циркулярної економіки як головної передумови забезпечення сталого розвитку всіх суб’єктів економіки: країни, регіону, підприємства. Встановлено, що циркулярна економіка поступово змінює традиційну лінійну концепцію економіки. Для лінійної моделі економіки характерний підхід, де продукти виробляють, використовують і утилізують (take-make-dispose). Для циркулярного підходу визначальним є принцип 3-R: 1) reduce: скорочують використання ресурсів і віддають пріоритет поновлюваних матеріалів; 2) reuse: максимально ефективно використовують продукти; 3) recycle: відновлюють побічні продукти і відходи для подальшого використання в економіці. Вивчено підходи до визначення індексу оцінки ступеня інтеграції циркулярної економіки: The Material Circularity Indicator (MCI), The Regional Circular Economy Index System (RCEIS), The Circular Economy Performance Index (CEPI), A Circular Economy Index for the Consumer Goods Sector (CEICGS), Circular Economy Development Index (CEDI). Розглянуто результати розширення циркулярної економіки для ЄС. Обґрунтованого, що в контексті євроінтеграційних прагнень України державі необхідно адаптуватися до вимог циркулярної економіки, враховуючи принципи та цілі, можливості й загрози. Оцінено поточний стан виконання Україною вимог щодо вступу до ЄС. Доведено, що у поствійськовий період до набуття Україною членства в ЄС необхідне поглиблення галузевої інтеграції; збільшення безмитного експорту на ринок ЄС; скасування нетарифних заходів, що обмежують торгівлю з ЄС. Передусім, у цьому контексті необхідно враховувати власні національні інтереси та торговельного партнеру, зокрема інституціональну (регулятивну) підтримку Україною ініціативи ЄС «Європейська зелена угода» щодо формування Європи як вуглецево-нейтрального континенту та поступову адаптацію поствійськової національної економіки до вимог циркулярної еклономіки. Недостатній рівень розвитку циркулярної економіки в Україні обумовлений триваючою неспровокованою та невиправданою агресивною війною Росії проти України; недосконалістю інституційного середовища; недостатньою вмотивованістю бізнесу. Імплементація засад циркулярної економіки в Україні вимагає системної та комплексної системної перебудови, основуючись на законодавчій базі, впровадженні інноваційних технологій, діджиталізації виробничих та торговельних процесів, фінансуванні екологічних ініціатив, стимулюванні інноваційних екологоощадних бізнес-моделей, формуванні екологічної свідомості суспільства та формування звички ширшого використання сталих продуктів та створення нових способів взаємодії виробників та споживачів, стимулюванні виникнення та освоєння інноваційних професій.

Дані про авторів

Olha Yatsenko, Київський національний економічний універси- тет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу

Oleg Shvydanenko, Київський національний економічний універси- тет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки

Henefa Shvydanenko, Київський національний економічний універси- тет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Посилання

1. 2020 Global Issues Network. URL: https://www.globalissuesnetwork.eu
2. Annual electricity data, Ember. URL: https://ember-climate.org/topics/#electricity
3. Arsova, S.; Genovese, A.; Ketikidis, P.H.; Alberich, J.P.; Solomon, A. Implementing Regional Circular Economy Policies: A Proposed Living Constellation of Stakeholders. Sustainability 2021, 13, 4916. https://doi.org/10.3390/ su13094916
4. Baležentis, A.; Yatsenko, O. Trade Integration Asymmetries of Ukraine and the EU. The Journal of International Economic Policy. 2018, 1(28), 33-63.
5. Bocken N.M.P.; Olivetti, E.A.; Cullen, J.M.; Potting, J.; Lifset, R. Taking the Circularity to the Next Level: A Special Issue on the Circular Economy. URL: http://publications.eng.cam.ac.uk/907388/ doi.org/10.1111/jiec.12606
6. Circular Economy Action Plan. Website of European commission. URL: https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
7. Emerson, M.; Edwards, T.H.; Gazizullin, I.; Lücke, M.; Müller-Jentsch, D.; Nanivska, V.; Pyatnytskiy, V.; Schneider, A.; Schweickert, R.; Shevtsov, O.; Shumylo, O. The prospect of deep free trade between the European Union and Ukraine. Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels; Institut für Weltwirtschaft (IFW), Kyil; International Centre for Policy Studies (ICPS), Kyiv, 2006.
8. Environmental protection expenditure accounts. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_protection_expenditure_accounts&oldid=561190
9. European commission (2018), “Circular Economy: New rules will make EU the global front-runner in waste management and recycling”, available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_en.htm (
10. European Green Deal. European Council Council of the European Union. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/
11. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
12. Geissdoerfer M. The Circular Economy: a new sustainability paradigm. Journal of Cleaner Production. 2017. № 10. р. 757-768.
13. Government portal. State sites of Ukraine 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/olga-stefanishina-ukrayina-tochno-stane-chlenom-yes-ce-pitannya-chasu
14. Haas W., Krausmann F., Wiedenhofer D., Heinz M. How Circular is the Global Economy?: An Assessment of Material Flows, Waste Production, and Recycling in the European Union and the World in 2005. Journal of Industrial Ecology. 19, 2015. p. 765–777.
15. Jia C., Zhang J. Evaluation of Regional Circular Economy Based on Matter Element Analysis. Procedia Environmental Sciences. 2011. Vol. 11. P. 637–642.
16. Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling. 2017. № 14. Р. 221-232. DOI: 10.1016/j.resconrec.2017.09.005
17. Kulczycka J. Definicje i ich interpretacje. Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. S. 9–15. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/the_circular_econom y_in_policy_and_scientific_research.pdf
18. Living Planet Report 2020. URL: https://www.worldwildlife.org/publications/living-planet-report-2020
19. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. Association Agreement between Ukraine and the EU 2018. URL: https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-association
20. Osaulenko O., Yatsenko O., Reznikova N., Rusak D., Nitsenko V. (2021). The productive capacity of countries through the prism of sustainable development goals: challengesto international economic security and to competitiveness. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(33), 492–499. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.207214
21. Reznikova N., Zvarych R., Zvarych I., Shnyrkov O. Global circular e-chain in overcoming the global waste [Electronic resource]. Procedia Environmental Science, Engineering and Management. 2019. №6 (4), Р. 641-647.
22. Ruiter C. The Circular Economy Performance Index. VU University Amsterdam. 2015. Available at: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/337188.
23. The European Union. Countries and regions 2020. URL: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/ukraine/.
24. The World Bank Annual Report 2019 : Ending Poverty, Investing in Opportunity. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32333
25. Verbeek L. A Circular Economy Index for the consumer goods sector. 2016. Available at: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/337188.
26. World Wild Life. 2020 Annual Report. URL: https://www.google.com/search?client=opera&q=World+Wild+Life+%2B+2020&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
27. Yatsenko, O., Nitsenko, V., Karasova, N., James, H.S.Jr., & Parcell, J.L. (2017). Realization of the potential of the Ukraine–EU free trade area in agriculture. Journal of International Studies, 10(2), 258-277. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-2/18 с. 258-2777.
28. Barytska K.M. Kruhova ekonomika v konteksti konstruktyvnykh rishen zapobihannia zrostanniu vidkhodiv ta defitsytu resursiv / Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Kharkiv, Ukraine, 2020. P. 21–27.URL: http://sciconf.com.ua/wp-content/ uploads/2020/01/science-society-education_topical-37issues-and-development-prospects_20-21.01.2020.pdf
29. Varfolomieiev M. O., Churikanova O. Yu. Tsyrkuliarna ekonomika yak nevidiemnyi shliakh ukrainskoho maibutnoho v aspekti hlobalizatsii. Efektyvna ekonomika. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7929
30. Vdovenko N. M., Barna M. Yu., Korobova N. M. Vplyv tsyrkuliarnoi ekonomiky na mekhanizm rehuliuvannia protsesu bioekonomiky resursozberezhennia z vykorystanniam vodnykh, rybnykh i zemelnykh resursiv. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/viewFile/15198/13477
31. Vyklyky vodnoho defitsytu Ukrainy do 2030 roku. URL: https://uifuture.org/publications/prezentacziya-oczinka-sczenariyiv-vodnogo-deficzytu-ukrayiny/
32. Hakhovych N., Shynkaruk L. Ekolohizatsiia promyslovoho vyrobnytstva yak neobkhidna umova podolannia dysproportsiinosti. Svitohospodarska dysproportsiinist: osoblyvosti, tendentsii, vplyv na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid / za red. chl.-kor. NAN Ukrainy L. V. Shynkaruk; NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy. K., 2012. С. 94–98.
33. Derii Zh. V., Vinnychenko K. O. Instrumenta ekolohichnoi polityky pry vyrishenni problem ratsionalnoho vykorystannia zemelnykh resursiv. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. 2018. № 4 (16). С. 7-15.
34. Derii Zh. V., Vinnychenko K. O. Instrumenta ekolohichnoi polityky pry vyrishenni problem ratsionalnoho vykorystannia zemelnykh resursiv. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. 2018. № 4.
35. Derii Zh., Butenko N., Zosymenko T. Vprovadzhennia kontseptsii tsyrkuliarnoi ekonomiky: problemy ta perspektyvy. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia. 2021. № 1(25). S. 54-62.
36. Dubel M.V. Tsyrkuliarna ekonomika yak mekhanizm dosiahnennia tsilei staloho rozvytku v umovakh hlobalizatsii ta didzhytalizatsii svitovoi ekonomiky. Ekonomika ta suspilstvo. 2022. № 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-13.
37. Zvarych R., Zvarych I. Rozshyrena vidpovidalnist vyrobnyka v kontseptsii rozvytku tsyrkuliarnoi ekonomiky. Svit finansiv. 2019. №3 (60). S. 76-86.
38. Zvarnch I. Hlobalna tsyrkuliarna ekonomika yak zasib pobudovy novoho ekolohichno stiikoho suspilstva. Svit finansiv. 2016. Vyp. 4 (49). S. 148-155.
39. Zlotnik M., Melnyk O. Stratehichne upravlinnia vprovadzhenniam pryntsypiv tsyrkuliarnoi ekonomiky na vitchyznianykh pidpryiemstvakh. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, (12), (2020). 112-119. https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.19
40. Zuiev V. A. Pravove rehuliuvannia realizatsii ekolohichnoho upravlinnia v Ukraini ta shliakhy yoho vdoskonalennia. Upravlinnia u sferi okhorony dovkillia ta pryrodokorystuvannia v Ukraini: problemni shliakhy yikh vyrishennia. – K.: VEHO «MAMA 86», 2003. – S. 51-92.
41. Kvasha T.K., Paladchenko O.F. Zelene zrostannia yak alternatyvna model innovatsiinoho rozvytku iz vrakhuvanniam ekolohichnykh vyklykiv. Nauka ta naukoznavstvo. 2014. № 2 (84). S. 50-60.
42. Krysovatyi A. I., Sokhatska O. M., Skavronska I. V. ta in. Chetverta promyslova revoliutsiia: zmina napriamiv mizhnarodnykh investytsiinykh potokiv: monohr. Za nauk. red. d.e.n., prof. A. I. Krysovatoho ta d.e.n., prof. O. M. Sokhatskoi.. Ternopil: Osadtsa Yu. V. 2018r. 478 s.
43. Loiko V. V. Problemy rozvytku tsyrkuliarnoi ekonomiky v Ukraini: III International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. r. 24–27.
44. Miroshnychenko S. Ekonomika zamknenoho tsyklu yak zaporuka staloho rozvytku svitovoi spilnoty. URL: https://www.gurt.org.ua/articles/30308.
45. Panchenko V., Reznikova N. Za dvoma zaitsiamy. Chy mozhlyvo odnochasno podolaty bidnist i zdiisnyty «zelenyi perekhid»? URL: https://tyzhden.ua/za-dvoma-zajtsiamy-chy-mozhlyvo-odnochasno-podolaty-bidnist-i-zdijsnyty-zelenyj-perekhid/?fbclid=IwAR1qPGvAQs7OTYMqZpW_2uvuxw8h7sa5zi1wI7zxOjDQuLp32dra3JfnSos
46. Pohrishchuk B.V., Shcherbych V.V. Innovatsiinyi potentsial rehionalnoho rozvytku v kontseptsii tsyrkuliarnoi ekonomiky. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Universytetu. 2022. № 2(60). S.78-84. URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/266585
47. Reznikova N. «Zelenyi» audyt. 2021. № 47 (731) vid 24 lystopada. URL: https://tyzhden.ua/zelenyj-audyt/
48. Ruda M. V., Myrka Ya. V. Tsyrkuliarni biznes-modeli v Ukraini. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia ta problemy rozvytku. Tom 2, №1, 2020r. S. 107-121. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.01.107
49. Sydorenko S. Kandydat na minimalkakh: Ukraina provaliuie vlasni plany shchodo vykonannia kryteriiv YeS. Yevropeiska pravda. 14 lystopada 2022. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/11/14/7150585/
50. Ukrainska ekolohiia yevrozrazka: pryklady providnykh kompanii. 06.09.2022. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/856914.html
51. Циркулярна Економіка та міста. Чому це стає популярним? Gwara Media - медіа платформа: офіц. сайт. URL : https://gwaramedia.com/reyuz-resajkling-rekonstrukcziya-pryrodnogo-materialu-yak-praczyuyut-czyrkulyarni-mista
52. Shebanin V. S., Reshetilov H. O. Tsyrkuliarna ekonomika rehionu: teoretychnyi aspekt. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2021. Vyp. 4. DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112).
53. Shebanin V. S., Reshetilov H. O. Tsyrkuliarna ekonomika rehionu: teoretychnyi aspekt. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2021. Vyp. 4. DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112). URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-64230354
54. Shvydanenko, O., Sica, E., & Busarieva, T. (2019). Creativity as the new production factor of the world economy. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 41(1), 127-134. URL: https://doi.org/10.15544/mts.2019.12 p.65-73
55. Shvidanenko, G., Shvidanenko, O. ., Sica, E., & Busarieva, T. . (2020). The role of disruptive technologies in the formation of the world competitive leaders. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(2), 128–132. URL: https://doi.org/10.15544/mts.2020.13
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Yatsenko Olha Циркулярна економіка як основа забезпечення сталого розвитку країни в контексті євроінтеграції / Olha Yatsenko, Oleg Shvydanenko, Henefa Shvydanenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 150-167. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2794.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ