Житлова субсидія як інструмент адресної фінансової допомоги населенню

Ключові слова: житлова субсидія, інструмент, фінансова допомога, населення

Анотація

У статті досліджуються особливості застосування житлової субсидії як інструменту адресної фінансової допомоги населенню. Зʼясовано, що під житловими субсидіями розуміють ефективний соціальний інструмент для надання безкоштовної адресної допомоги домогосподарствам від держави, який надає можливість скерувати її тим домогосподарствам, які насправді мають потребу у отриманні державної допомоги. Встановлено, що житлова субсидія є основною частиною української соціальної політики, яка становить 1%-2,5% ВВП у 2016-2021 рр. Встановлено, що у 2020 році житлові субсидії були скеровані на оплату житлово-комунальних послуг 2 660 659 домогосподарствам, а житлові субсидії в готівковій формі були скеровані на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 384 674 домогосподарствам. Визначено, що у 2020 р. загальна сума призначених житлових субсидій становила становили 25,5 млрд грн, а середній розмір призначених житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становив 1 615,39 грн. Встановлено, що скасовуються всі обмеження стосовно майнового стану домогосподарств, які звертаються за призначенням житлових субсидій, окрім реалізації одноразової дороговартісної покупки (на суму понад 50 тис. грн.). Визначено, що за умов військового стану в Україні критерії та засади надання житлових субсидій не видозмінилися, однак були реалізовані певні зміни в системі адміністрування: якщо донедавна функції щодо надання житлових субсидій реалізовували місцеві органи соціального захисту населення¸ то зараз на окремих етапах дані функції набуває Пенсійний фонд. В результаті проведеного дослідження вважаємо за необхідне реалізувати наступні заходи у соціальній сфері: підвищити результативність механізмів соціального замовлення та контролю над якістю надання соціальних послуг громадянам та домогосподарствам; удосконалити, сформувати та імплементувати належні державні стандарти в сфері надання соціальних послуг.

Дані про автора

Oleksii Fomenko, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірант кафедри соціоекономіки та управління персоналом

Посилання

1. Midões, C. (2021). Policy Evaluation [PE/03/2021]. The Ukrainian Housing and Utilities Subsidy (HUS): Targeting and Coverage. BE Berlin Economics GmbH. 13 p.
2. Lopushniak, H.S., Koreleska, Ye. (2016). Sotsialni aspekty rozvytku Ukrainy. [Social aspects of the development of Ukraine]. Finansy, oblik, banky, № 1 (21), рр. 21–33. [in Ukrainian].
3. Khomych, I. Yu. (2013). Osoblyvosti sotsialnoi dopomohy yak formy sotsialnoho zabezpechennia naselennia Ukrainy. [Peculiarities of social assistance as a form of social security of the population of Ukraine]. Forum prava. № 3, рр. 717–724. [in Ukrainian].
4. Ihnatyshyn, M.V., Kovach, Ya.M. (2017). Subsydii yak instrument adresnoi dopomohy naselenniu. [Subsidies as a tool of targeted assistance to the population]. Ekonomika i suspilstvo. № 13, рр. 993–997. [in Ukrainian].
5. Alberini, A., Umapathi, N. (2021). What Are the Benefits of Government Assistance with Household Energy Bills? Evidence from Ukraine. World Bank Policy Research Working Paper 9669. Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/747101621621225723/pdf/What-Are-the-Benefits-ofGovernment-Assistance-with-Household-Energy-Bills-Evidence-from-Ukraine.pdf [in English].
6. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. (2021). Monitorynh prohram sotsialnoi pidtrymky naselennia za 2020 rik. [Monitoring of social support programs for the population for 2020]. Available at: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://www.msp.gov.ua/files/monitoring/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA.doc [in Ukrainian].
7. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. (2021). Vidkryti dani. [Open data]. Available at: https://www.msp.gov.ua/main/Vidkriti-dani.html [in Ukrainian].
8. Ivashova, L.M., Ivashov, M.F. (2013). Finansovi mekhanizmy realizatsii sotsialnoi polityky derzhavy: pilhy ta subsydii dlia naselennia. [Financial mechanisms for implementing the state's social policy: benefits and subsidies for the population]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Derzhavne upravlinnia. № 2, рр. 34–42. [in Ukrainian].
9. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. (2022). Rozrakhunok rozmiru subsydii. [Calculation of the subsidy amount]. Available at: https://www.msp.gov.ua/news/16208.html [in Ukrainian].
10. Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. (2022). Khto maie pravo na otrymannia dopomohy [Who is entitled to receive assistance]. Available at: https://www.msp.gov.ua/news/16206.html [in Ukrainian].
11. Muzychenko, V. (2022). Kryterii ta umovy nadannia zhytlovykh subsydii ne zminylysia, zminiuietsia administrator systemy [The criteria and conditions for providing housing subsidies have not changed, the system administrator is changing]. Available at: https://www.msp.gov.ua/news/22426.html [in Ukrainian].
12. Ukranian Energy. (2020). Subsidies: turnaround toward effectiveness. Available at: https://ua-energy.org/en/posts/14-07-2020
13. Shcherbinina, S.A., Shevchenko, O.M. (2022). Finansovi instrumenty zabezpechennia enerhoefektyvnosti zhytlovoho sektora Ukrainy [Financial instruments for ensuring energy efficiency of the residential sector of Ukraine]. Ekonomichnyi prostir. № 177, рр. 20–24. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/177-3 [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Fomenko Oleksii Житлова субсидія як інструмент адресної фінансової допомоги населенню / Oleksii Fomenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 77-85. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2785.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ