Економічні стратегії розвитку та модернізації інфраструктури водного транспорту

Ключові слова: економічні стратегії, розвиток, модернізація, інфраструктура, водний транспорт

Анотація

У статті узагальнено нормативно-правові вимоги до розробки стратегічних програм розвитку національної транспортної системи, регіональних і галузевих транспортних комплексів, підприємств водного транспорту та суб’єктів господарювання, що здійснюють допоміжну діяльність у сфері морського і внутрішнього водного транспорту. Систематизовано та надано критичну оцінку програмних документів держави, у яких визначено економічні стратегії розвитку і модернізації інфраструктури водного транспорту, запропоновано їх удосконалені цільові таргети. Обґрунтовано ієрархічний підхід до формування економічної політики розвитку та модернізації інфраструктури водного транспорту на основі синтезу багаторівневих стратегій. Показано, що якість розроблених стратегій та ефективність практичної реалізації їх положень залежить від дієвості комунікаційних зв’язків за вертикаллю (галузева підпорядкованість) і горизонталлю (регіональні транспортні комплекси), а також ступеня узгодження інтересів зацікавлених осіб.

Дані про автора

Larysa Raicheva, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і міжнародних економічних відносин

Посилання

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018) Order «On the approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period until 2030», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text [in Ukrainian]
2. Lavrushchenko Yu. O. (2020) Doslidzhennia svitovykh tendentsii rozvytku morskykh portiv [Study of global trends in the development of seaports]. Menedzher, vol. 2, pp. 156–166. [in Ukrainian]
3. Zahorodnia Yu. V. (2020) Perspektyvy stratehichnoho rozvytku morskykh portiv Ukrainy [Perspectives of strategic development of seaports of Ukraine]. Visnyk KhNAU. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. № 4(1), pp. 49–58. DOI: https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-4-1-49 [in Ukrainian]
4. Rusnak A. V., Nadtochii I. I., Lomonosov D. A. (2021) Chynnyky formuvannia konkurentospromozhnosti ta staloho rozvytku morskykh portiv Ukrainy [Factors of formation of competitiveness and sustainable development of seaports of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 24–28. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.2.24 [in Ukrainian]
5. Kuzmenko K. (2022) Mekhanizm optymizatsii investytsiinoi aktyvnosti v systemi intehratsiinykh tekhnolohii morskoho transportu [The mechanism of optimization of investment activity in the system of integration technologies of sea transport]. Naukovyi zhurnal «Ekonomika i rehion». Poltava: PNTU, vol. 2(85), pp. 47–52. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2022.2(85).2631 [in Ukrainian]
6. Vlasova V. P., Tarnovska I. V. (2020) Rozvytok dunaiskykh morskykh portiv u konteksti yevrointehratsii Prychornomorskoho rehionu [Development of Danube seaports in the context of European integration of the Black Sea region]. Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 53, pp. 62–68. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.53-9 [in Ukrainian]
7. Nikolayev Y. (2012) Development strategy and restructuring of Illichivsk commercial sea port as an integral part of Odessa transport cluster. Economic innovations, vol. 50, pp. 237–247.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2012) Law of Ukraine «About sea ports of Ukraine», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text [in Ukrainian]
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2020) Law of Ukraine «About inland water transport», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1054-20#n1565 [in Ukrainian]
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020) State regional development strategy for 2021-2027, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#w1_77 [in Ukrainian]
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017) State target program for restoration and peace building in the eastern regions of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-%D0%BF?find=1&text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#w1_5 [in Ukrainian]
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020) Strategy for the development of seaports of Ukraine for the period until 2038, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80#Text [in Ukrainian]
13. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2021) Strategy for the development of inland water transport of Ukraine for the period until 2031 (project), available at: https://mtu.gov.ua/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%92%D0%A8.docx [in Ukrainian]
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Raicheva Larysa Економічні стратегії розвитку та модернізації інфраструктури водного транспорту / Larysa Raicheva // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 44-51. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2781.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ