Концептуальні особливості управління знаннями

Ключові слова: знання, управління знаннями, економіка знань, конкурентоспроможність, продуктивність праці

Анотація

У роботі досліджено поняття управління знаннями та його складові, до яких віднесено явні та латентні знання. Встановлено, що управління знаннями – це процес створення, розподілу та використання організаційних знань в межах організації з метою забезпечення конкурентоспроможності, стабільності діяльності та економічного розвитку в умовах глобалізованої конкурентоспроможної економіки. Гнучкість, адаптивність, креативність можна вважати важливими факторами для забезпечення конкурентоспроможності організації галузевого менеджменту. Завданням держави у контексті формування системи управління знаннями є розширювання доступності якісної вищої та післядипломної освіти, а також конкретних програм, що ведуть до здобуття наукових ступенів, впровадження політики та програм, що ґрунтуються на заходах, які стимулюють розвиток інноваційної діяльності та формування нових явних знань суспільства.

Дані про авторів

Nataliia Kravchuk, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

кандидат економічних наук, завідувач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Olena Haliman, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Tatyana Savonik, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Посилання

1. Wiіg K. (1993). Knowledge management foundations. Arlington, VA: Schema. 471 p.
2. Rugles R. (1988). The State of Notion: Knowledge Management in Practice. California Management Review, 40 (3).
3. Fedulova I. V. The essence of the concept of innovative management from the standpoint of knowledge management. URL: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode
4. Sytnyk Y. S. (2017). Knowledge management as a component of the process of intellectualization of systems. of enterprise management. Economy and society, 8, 354–360.
5. Tityaev V. V. Effective management of the labor potential of the enterprise based on the implementation of a system of key performance indicators. Available at: http://eprints.kname.edu.ua/25727/1/177-182%20Тітяєв%20ВВ.pdf
6. Netreba I.O. (2021). Knowledge management in the system of organizational culture of the enterprise. Efficient economy, 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/84.pdf
7. Oliynyk P. O. (2017). Theoretical and methodological means of forming the knowledge management system of industrial enterprises. Transformational transformations of the economic system in the context of globalization changes: evolution and management: monograph. Kyiv: Center for Educational Literature, 70–78.
8. Kozak O. (2022). Evolution of knowledge management in the public sector. Taurian Scientific Bulletin. Series: Public management and administration. № (3). С. 37–46.
9. Butt, M. A., Nawaz, F., Hussain, S., Sousa, M. J., Wang, M., Sumbal, M. S., et al. (2019). Individual knowledge management engagement, knowledge-worker productivity, and innovation performance in knowledge-based organizations: the implications for knowledge processes and knowledge-based systems. Comput. Math. Organ. Theory, 25, 336–356.
10. Antunes, H. D. J. G., and Pinheiro, P. G. (2020). Linking knowledge management, organizational learning and memory. J. Innov. Knowl. 5, 140–149.
11. Grabovska I. V. (2020). Modern aspects of knowledge management in innovative management of the organization based on creativity. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 3, 42–47.
12. Abubakar, A. M., Elrehail, H., Alatailat, M. A., and Elçi, A. (2019). Knowledge management, decision-making style and organizational performance. J. Innov. Knowl. 4, 104–114.
13. Abuaddous, H. Y., Al Sokkar, A. A., and Abualodous, B. I. (2018). The impact of knowledge management on organizational performance. Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl. 9, 204–208.
14. Centobelli, P., Cerchione, R., and Esposito, E. (2019). Efficiency and effectiveness of knowledge management systems in SMEs. Prod. Plan. Control 30, 779–791.
15. Gao, T., Chai, Y. and Liu, Y. (2018). A review of knowledge management about theoretical conception and designing approaches", International Journal of Crowd Science, 2(1), 42–51.
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Kravchuk Nataliia Концептуальні особливості управління знаннями / Nataliia Kravchuk, Olena Haliman, Tatyana Savonik // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 16-22. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2777.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ