Оцінка енергетичної безпеки України при впровадженні технологій відновлюваних джерел енергії

Ключові слова: безпека, енергозбереження, SWOT аналіз, інновація, розвиток

Анотація

У статті досліджено визначення показників ефективного оцінювання енергетичної безпеки України при впровадженні технологій відновлюваних джерел енергії на основі SWOT аналізу. Визначено пріоритетність впровадження технологій використання енергії відновлюваних джерел на нівелювання загроз енергозабезпеченню країни. Обґрунтовано науково-методичний підхід до оцінювання інноваційного розвитку України в системі енергетичної безпеки з використанням модифікованої моделі SWOT аналізу. Перевагою моделі є компактність розробки завдяки використанню однієї платформи й оперативність використання завдяки відсутності необхідності перезавантажувати дані в спеціалізовану систему. За допомогою фрактального аналізу побудовано графічну інтерпретацію зіставлення компонентів SWOT аналізу при інноваційному розвитку України в системі енергетичної безпеки. Особливістю запропонованої моделі є те, що аналізу піддаються дані, що мають як якісні, так і кількісні характеристики. Виділено п’ять сильних характеристик із найбільшим значенням: великий запас природних ресурсів для різних галузей; вигідне торговельне географічне розташування; зміна виду енергії (альтернативні) та постачальника; сприяння внутрішнім реформам за умов інтеграції мереж із ЄС; зручне географічне розташування для розвитку електроенергетичної промисловості. Найслабші характеристики такі: політична та соціальна нестабільність; високий рівень корупції; міграція трудових ресурсів на постійне місце проживання за кордон; встановлення відповідних тарифів, коефіцієнтів для підприємств; збільшення вартості на енергоресурси. Отже, найімовірнішими можливостями є такі: інноваційне оновлення відповідно до світових стандартів; значний потенціал запасів нетрадиційного природного газу (метану вугільних родовищ, сланцевого, біогазу полігонів твердих побутових відходів тощо); упровадження стимулювальних податків; розвиток відновлюваних джерел енергії. Найнебезпечніші загрози такі: зовнішня агресія постачальника енергоресурсів; відплив інвестиційних капіталів з України; соціальна загроза (висока аварійність виробництва, страйки та інші можливі акції протесту тощо). Як висновок, запропоновано здійснювати економічний аналіз факторів, що впливають на визначення пріоритетів ключових технологій в українській промисловості.

Дані про авторів

Tetiana Hilorme, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Doctor of Economics, Associate Professor, Leading Researcher

Lilia Nakashidze, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор технічний наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Iryna Liashenko, Український державний університет науки і технологій

кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

1. Nakashidze, L., Hilorme, T. and Nakashydze, I. (2020), “Substantiating the criteria of choosing project solutions for climate control systems based on renewable energy sources”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 3, no. 3 (105), pp. 42–50. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.201527
2. Hilorme, T., Nakashydze, L., Mazyrik, S., Gabrinets, V., Kolbunov, V. and Gomilko I. (2022), “Substantiation for the selection of parameters for ensuring electro-thermal protection of solar batteries in spacecraft power systems”, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 3, no. 8 (117), pp. 17–24. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258480
3. Eras-Almeida, A.A., Fernández, M., Eisman, J., Martín, J.G., Caamaño, E. and Egido-Aguilera, M.A. (2019), “Lessons learned from rural electrification experiences with third generation solar home systems in latin America: Case studies in Peru, Mexico, and Bolivia”, Sustainability, vol. 11, no. 24, 7139. DOI: https://doi.org/10.3390/su11247139
4. Ferrante, A., Mochi, G., Predari, G., Badini, L., Fotopoulou, A., Gulli, R. and Semprini, G. (2018), “A European project for safer and energy efficient buildings: pro-get-one (proactive synergy of integrated efficient technologies on buildings’ envelopes)”, Sustainability, vol. 10, no. 3, 812. DOI: https://doi.org/10.3390/su10030812
5. Kanda, W., Hjelm, O., Clausen, J. and Bienkowska, D. (2018), “Roles of intermediaries in supporting eco-innovation”, Journal of Cleaner Production, vol. 205, pp. 1006–1016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.132
6. Kangas, H.L., Lazarevic, D. and Kivimaa, P. (2018), “Technical skills, disinterest and non-functional regulation: Barriers to building energy efficiency in Finland viewed by energy service companies”, Energy Policy, vol. 114, pp. 63–76. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.11.060
7. Li, Q., Long, R., Chen, H., Chen, F. and Wang, J. (2020), “Visualized analysis of global green buildings: Development, barriers and future directions”, Journal of Cleaner Production, vol. 245, 118775. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118775
8. Forouli, A., Gkonis, N., Nikas, A., Siskos, E., Doukas, H. and Tourkolias, C. (2019), “Energy efficiency promotion in Greece in light of risk: Evaluating policies as portfolio assets”, Energy, vol. 170, pp. 818–831. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.12.180
9. Georgiadou, M.C. (2019), “An overview of benefits and challenges of building information modelling (BIM) adoption in UK residential projects”, Construction Innovation, vol. 19, no. 3, pp. 298–320. DOI: https://doi.org/10.1108/CI-04-2017-0030
10. Alam, M., Zou, P.X., Stewart, R.A., Bertone, E., Sahin, O., Buntine, C. and Marshall, C. (2019), “Government championed strategies to overcome the barriers to public building energy efficiency retrofit projects”, Sustainable Cities and Society, vol. 44, pp. 56–69. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.09.022
11. Alberti-Alhtaybat, L.V., Al-Htaybat, K. and Hutaibat, K. (2019), “A knowledge management and sharing BM for dealing with disruption: The case of Aramex”, Journal of Business Research, vol. 94, pp. 400–407. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.11.037
12. Attia, S., Bilir, S., Safy, T., Struck, C., Loonen, R. and Goia, F. (2018), “Current trends and future challenges in the performance assessment of adaptive façade systems”, Energy and Buildings, vol. 179, pp. 165–182. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.09.017
13. Cheng, Y., Awan, U., Ahmad, S. and Tan, Z. (2021), “How do technological innovation and fiscal decentralization affect the environment? A story of the fourth industrial revolution and sustainable growth”, Technological Forecasting and Social Change, vol. 162, 120398. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120398
14. Chowdhury, J.I., Hu, Y., Haltas, I., Balta-Ozkan, N. and Varga, L. (2018), “Reducing industrial energy demand in the UK: A review of energy efficiency technologies and energy saving potential in selected sectors”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 94, pp. 1153–1178. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.06.040
15. Dadzie, J., Runeson, G., Ding, G. and Bondinuba, F.K. (2018), ”Barriers to adoption of sustainable technologies for energy-efficient building upgrade – semi-Structured interviews”, Buildings, vol. 8, no. 4, 57. DOI: https://doi.org/10.3390/buildings8040057
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Hilorme Tetiana Оцінка енергетичної безпеки україни при впровадженні технологій відновлюваних джерел енергії / Tetiana Hilorme, Lilia Nakashidze, Iryna Liashenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 8-15. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2776.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ