Помилкове трактування поняття «адміністрування» і його вплив на ефективність стратегічного управління розвитком територій

  • Volodymyr Grishko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-9183-4008
Ключові слова: управління, управлінські рішення, регіональний розвиток, адміністрування, стратегія

Анотація

У статті визначено зміст поняття управлінської функції «адміністрування». Узагальнено існуючі методичні підходи щодо його розуміння та здійснення. Досліджено взаємозв’язок понять регіональний розвиток, стратегія і адміністрування. Обґрунтовано наявність помилкового і не повного трактування поняття адміністрування і його негативний вплив на стратегічний розвиток регіону, згідно з яким основна складова функції адміністрування зводиться до втілення в життя управлінських рішень, реалізації поставлених завдань. При цьому поза увагою залишається така його важлива складова ,як стратегія і стратегічне планування з визначенням мети, цілей і постановки завдань. Сформульовано нове розуміння досліджуваної дефініції, де поняття адміністрування розуміється як управлінський системно-ситуаційний комунікаційний процес прийняття управлінських рішень по організації ефективної колективної роботи по розробці, інституалізації і реалізації мети, цілей і завдань (стратегії і тактики) організації.

Дані про автора

Volodymyr Grishko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, посадова особа місцевого самоврядування 1 рангу, 1 категорії

Посилання

1. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk. Available at: http://sum.in.ua
2. Velyka Ukrainska entsyklopediia. Available at: https:// vue.gov.ua
3. Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021-2027r.: postanova KMU №695 vid 5.08.2020 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text
4. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06 1996 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
5. Pro mistseve samovriaduvannia: zakon Ukrainy vid 25.05.1997 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
6. Pro mistsevi derzhavni administratsii: zakon Ukrainy vid 09.04.1999 r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
7. Ukraina opustylasia na 85-te mistse v shchorichnomu reitynhu konkurentospromozhnosti WEF. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/617843.html
8. Funktsii upravlinnia za A. Faiolem. Available at: https://osvita.ua/vnz/reports/managemen
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Grishko Volodymyr Помилкове трактування поняття «адміністрування» і його вплив на ефективність стратегічного управління розвитком територій / Volodymyr Grishko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 20-23. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2520.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА