Вплив COVID на капітальні інвестиції у хімічну галузь

  • Nataliya Pokrovska Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-0699-0362
Ключові слова: капітальні інвестиції, вкладення, світова економічна криза, пандемія COVID-19, інвестиційний клімат

Анотація

Проведено співставлення поняття капітальні інвестиції, так як існують певні розбіжності у трактуванні цього економічному терміну між міжнародними стандартами фінансової звітності та вітчизняними. Розглянуто зміни капітальних інвестицій спричинених пандемію COVID. Зазначено, що сучасні тенденції капітального інвестування хімічних підприємств зазнали змін, а саме переорієнтовуватися на потреби ринку: збільшили виробництво сектору засобів індивідуального захисту та сировини для них, відбулася часткова переорієнтація робочих процесів через впровадження нових бізнес-моделей спричинених порушенням логістичних зав’язків; запровадження цифрової комерції через активне застосування різних інтернет платформ. Відмічено, що головні напрями капітальних інвестицій хімічних підприємств у сталий розвиток(інвестиції в екологічні, соціальні та управлінські проекти) набули додаткового значення та актуальності. Вказано, на що в першу чергу, готові залучати катіальні інвестиції хімічні підприємства для збільшення конкурентоспроможності своєї продукції. Зроблено висновок про необхідність хімічним підприємствам переглянути свої наміри у інвестування капітального фонду, враховуючи ризики глобалізації та зосередитись у можливостях на локалізацію хімічних виробництв в межах одного регіону чи країни, бо це відкриє нові можливості хімічним підприємств розвиватися за рахунок розширення своїх національних інтересів. Запропоновані у статті напрями капітальних інвестицій, дозволяють вчасно діагностувати економічні ризики спричинені пандемією та зменшувати критичні наслідки в межах національної хімічної галузі.

Дані про автора

Nataliya Pokrovska, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, старший викладач

Посилання

1. Perspective from the BEA Accounts. Available at: https://www.bea.gov/news/glance
2. Alcidi C., Postica D., Shamsfakhr F. (2022) Study on the analysis of developments in EU capital flows in the global context Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail//publication/c5c99973-b755-11ed-8912-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-281949082
3. Jahn C. 2022 Guide to the Business of Chemistry. Available at: https://www.americanchemistry.com/chemistry-in-america/data-industry-statistics/resources/2022-guide-to-the-business-of -chemistry
4. Khosrow A., Kinniburgh D. Annual Report 2021 Highlights of the Year. Available at: https://ifcc.org/ifcc-news/archive/2022/ifcc-annual-report-2021/
5. Cduk Vincent F. Chemistry and Informatics Librarian at The University of Alabama, and current Chair of the IUPAC Subcommittee on Cheminformatics Data Standards. Available at: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pac-2022-2019/html
6. Trade flow Report to catch up on the latest market developments 2021. Available at: https://www.icis.com/explore/resources/lng-edge-q2-2021-trade-flow-report/
7. IND Application Reporting: Safety Reports. Available at: https://www.fda.gov/drugs/investigative-new-drug-ind-application/ind-application-reporting-safety-reports
8. Atamas G.P. (2022) Investment activity of enterprises in corona-crisis conditions. Galician Economic Bulletin, No. 2, P. 7–14.
9. Bortnikov G.P., Ogorodnyk V.V., Lyubich O.O. (2021) Impact of the global COVID-19 pandemic on the banking sector. Scientific works of NDFI, No. 1, P. 65–82.
10. Vdovichen A.A., Vdovichena O.G., Bodnarash I.I. (2020) Peculiarities of investing in pandemic conditions. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute, No. 4, P. 21–33.
11. Orlov P.A. (2020) The global economic crisis and the COVID-19 pandemic and their lessons for national governments. Business Inform, No. 6, P. 30–40.
12. Skupskyi R.M., Hnatenko E.P. (2020) The impact of the global COVID-19 pandemic on the economy of countries and the activities of enterprises. Actual problems of innovative economy, No. 4, P. 77–82.
13. Navrotska T.A. (2020) Investment activity of the transport industry during the COVID-19 pandemic. A young scientist, No. 10(2), P. 234–237.
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Pokrovska Nataliya Вплив covid на капітальні інвестиції у хімічну галузь / Nataliya Pokrovska // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 32-39. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2931.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ