Пошук оптимальних ліній сполучення методом графів

Ключові слова: найкоротші сітки, вершини сітки, фрагмент, повний граф, неповний граф, ребро, ізольована вершина, нуль-граф, зв’язний граф, незв’язний граф, ланцюжок графа, цикл, дерево, замкнутий контур, алгоритм, порфіріан

Анотація

В статті проаналізовано роль математичного дослідження економічних явищ та процесів. Встановлено, що багато задач з економіки розв’язуються методом побудови графів, які зводяться до впорядкування деяких робіт, що приводить до знаходження оптимального значення певних величин. Розглянуто порівняно нові математичні задачі, які відносяться до теорії найкоротших ліній та теорії графів, що мають практичне застосування для економіки. Запропоновано наближені методи для розв’язування задач на знаходження оптимальних ліній різного роду сполучення шляхів. Встановлено, що кожна така задача потребує своєрідного підходу, в основу якого покладено метод перебору перестановок. Розглянуто застосування методу перебору до розв’язування задач черговості, перестановок, які зводяться до впорядкування виконання деяких робіт методом графів.

Дані про авторів

Olha Vozniak, Західноукраїнський національний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики

Olga Holubnyk, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Посилання

1. Kardash Ya.A., Tsehelyk H.H. (1998) To the construction of optimal probabilistic binary search trees. Bulletin of Lviv University. Mechanical-mathematical series, 50, 110–117.
2. Liashchenko M. YA., Holovan M.S. (1996) Numerical Methods. Kyiv : Lebid, 280 p.
3. Tverdokhlib I.P., Tsehelyk H.H. (1998) The method of determining the stabilized consumption function. Bulletin of Lviv University. Mechanical-mathematical series, 50, 196–200.
4. Vozniak H.M. (1984) Extreme tasks in extracurricular and optional classes. Applied orientation of the school mathematics course: Solving extreme problems. Kyiv, 80 p.
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Vozniak Olha Пошук оптимальних ліній сполучення методом графів / Olha Vozniak, Olga Holubnyk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 166-173. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2886.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ