Розрахунок рейтингу постачальників у задачі управління постачаннями

Ключові слова: рейтинг постачальника, критерії оцінення, управління постачаннями, АВС-аналіз, вибір постачальників

Анотація

Метою роботи є розробка найбільш оптимального алгоритму розрахунку рейтингу постачальників, що є важливим елементом управління постачаннями. У статті проаналізовано існуючі методики розрахунку рейтингу постачальника та виявлено їхні недоліки. Описано алгоритм розрахунку рейтингових оцінок постачальників на підставі як експертних даних, так і статистичних даних. Виокремлено основні критерії, за якими доцільно оцінювати постачальників. Критерії оцінення запропоновано групувати: ті, що пов'язані із загальним станом і можливостями постачальника; ті, що пов'язані з надійністю бізнесу постачальника; ті, що пов'язані з операційними ризиками. Запропоновано алгоритм оцінки критеріїв рейтингування постачальників, який передбачає збір статистичних даних у форматі факторів-дестимуляторів. Алгоритм передбачає розрахунок рейтингу з урахуванням співвідношення значення фактора-дестимулятора, який описує стан конкретного постачальника, до середньоринкового значення такого фактора-дестимулятора. Також алгоритм враховує динаміку зміни значень критеріїв оцінення постачальника. Запропоновано порівнювати результати рейтингування постачальників з класифікацією постачальників за методом АВС-аналізу. За результатами порівняння запропоновано застосовувати таку бізнес-логіку: якщо за результатами рейтингування постачальника оцінено як перспективного, а за результатами АВС-аналізу він не попадає в групу А, тоді необхідно розробити план дій для покращення співпраці з таким постачальником; якщо за результатами рейтингування постачальника оцінено як неперспективного, а за результатами АВС-аналізу він попадає в групу А, тоді необхідно терміново вжити заходів щодо виведення такого постачальника з переліку партнерів компанії; якщо постачальник належать до групи А за результатами АВС-аналізу та є перспективними за результатами рейтенгування, тоді необхідно розробляти стратегію ведення переговорів щодо лояльності їхньої цінової політики по відношенню до компанії. Сформульовано висновок, що запропонований у дослідженні алгоритм оцінки критеріїв рейтингу дасть змогу компаніям зробити ефективний вибір постачальників.

Дані про автора

Oleksandra Belz, Львівський національний університету імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Посилання

1. Vovk Ya. H. (2020), “Decision-making methodology during competitive supplier selection”. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, no 6, pp. 305–309. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/01/vknu-es-2020-n-6-288.pdf#page=305. (accessed 27 March 2023).
2. Boichuk I. V., Dmytriv A. Ya. (2014), “Marketing of an industrial enterprise” : education manual. Kyiv : “Center for Educational Literature”, 620 p.
3. Kisera T. O., Polishchuk A. V., Kostiuchenko L. V. (2022), “ Rating of online suppliers of books on the Ukrainian market ”. Problems of training professional personnel in logistics in the conditions of a global competitive environment: a collection of reports of the 19th International Scientific and Practical Conference. National Aviation University, Kyiv. pp. 85–88.
Available at: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54812. (accessed 27 March 2023).
4. Moskovchenko D. V. (2021), “Peculiarities of choosing suppliers for an enterprise in conditions of uncertainty”. Materials of the KIT-2021 conference. Kharkiv : HNADU, pp. 227–231.
5. Karpenko Yu. (2017), “The process of operational management of relations with suppliers”. Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. № 5, pp. 70–85. Available at: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2017/247/pdf/70-85.pdf. (accessed 27 March 2023).
6. Kara M. E., Fırat Ü. O. (2018), Supplier Risk Assessment Based on Best-Worst Method and K-Means Clustering: A Case Study. Sustainability,
№ 10(4), 1066. DOI: https://doi.org/10.3390/su10041066. (accessed 27 March 2023).
7. Puška1 A., Stojanović I. (2022), Fuzzy multi-criteria analyses on green supplier selection in an agri-food company. Journal of Intelligent Management Decision, vol. 1, № 1, pp. 2–16. DOI: https://doi.org/10.56578/jimd010102. (accessed 27 March 2023).
8. Hruška R., Průša P., Babić D. (2014), The use of AHP method for selection of supplier. Transport. 29:2, pp. 195-203.
DOI: https://doi.org/10.3846/16484142.2014.930928. (accessed 27 March 2023).
9. Dweiri F., Kumar S., Khan S. A., Jain V. (2016), Designing an integrated AHP based decision support system for supplier selection in automotive industry. Expert Systems with Applications. 15 November 2016, vol. 62. pp. 273–283. available at: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.06.030. (accessed 27 March 2023).
10. Tusnial A., Sharma S. K., Dhingra P., Routroy S. (2021), Supplier selection using hybrid multicriteria decision-making methods. The international journal of productivity and performance management, vol. 70, № 6, pp. 1393–1418.
Available at: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJPPM-04-2019-0180/full/html. (accessed 27 March 2023).
11. Rajesh R., Ravi V. (2015), Supplier selection in resilient supply chains: a grey relational analysis approach. Journal of Cleaner Production,. vol. 86.
pp. 343–359. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.054. (accessed 27 March 2023).
12. Akanmu, A.; Asfari, B.; Olatunji, O. (2015) BIM-Based Decision Support System for Material Selection Based on Supplier Rating. Buildings, vol. 5.
pp. 1321–1345. DOI: https://doi.org/10.3390/buildings5041321. (accessed 27 March 2023).
13. Pudycheva H.O. (2021), “Using TOPSIS methods for choosing an electricity supplier”. Pryazovsky Economic Bulletin, vol. 4 (27). pp. 98–102. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2021/4_27_ukr/19.pdf. (accessed 27 March 2023).
14. Singh A. (2014), Supplier evaluation and demand allocation among suppliers in a supply chain. Journal of Purchasing and Supply Management. vol. 20, issue 3. pp. 167–176. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pursup.2014.02.001. (accessed 27 March 2023).
15. Tyvonchuk O. (2020), “Esg ratings of companies - the essence and peculiarities of formation”. Galician Economic Herald, vol. 6, № 67, pp. 104–113. Available at: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34203. (accessed 27 March 2023).
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Belz Oleksandra Розрахунок рейтингу постачальників у задачі управління постачаннями / Oleksandra Belz // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 160-165. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2885.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ