Вплив ринкових факторів на цінову політику

Ключові слова: цінова політика, конкурентоспроможність, калькуляція, прямі витрати, підприємство, ціноутворення, рентабельність

Анотація

Призупинення попиту на приватне житло та комерційні споруди, через руйнівні наслідки воєнних дій, ставлять під загрозу можливість виживання будівельних підприємств усіх рівнів та направленостей, майже по всій території України, що в свою чергу, спричинює дестабілізацію національної економіки. Встановлення обґрунтованого рівня цін на ринку будівельних матеріалів стає одним з основних об’єктивних факторів впливу на успішне планування роботи організацій, що включає прогнозування ефективності цінової політики та розуміння того, наскільки запланована система ціноутворення вирішуватиме можливість вдалого розвитку та протистоянню конкурентній політиці. В статі представлена методика створення цінової політики будівельно-виробничих підприємств, встановлені основні цілі та завдання. Виявлено необхідність попередньої оцінки попиту на дану групу товарів для досягнення бажаного фінансового результату. В даних умовах існування, для збереження та подальшого розвитку будівельного бізнесу, особлива увага має приділятися оптимізації витрат на виробництво, що в свою чергу, дасть можливість встановленню найбільш ефективної цінової політики для підприємства в цілому. Все це не можливо зробити без вдосконалення калькуляції витрат для кожного окремого виду продукції. В рамках даного наукового дослідження представлено проект створення калькуляції будівельного матеріалу з урахуванням усіх складових собівартості продукції. Формування остаточної ціни, а разом з тим розуміння рентабельності продукції в значній мірі залежить від ринкової політики конкурентних підприємств. Особливу увагу приділено аналізу ринкової політики та її впливу на ціноутворення власної номенклатури товарів. Розглянуті фактори і методи ціноутворення. Представлена технологія встановлення остаточної вартості продукції відповідно до діючої цінової стратегії з градацією цін в залежності від споживаного об’єму різних клієнтів компанії. На основі проведених досліджень розроблені етапи формування конкурентоспроможної цінової стратегії виробничих підприємств на ринку будівельних матеріалів.

Дані про автора

Oleh Shcherbyna, Одеська державна академія будівництва та архітектури

кандидат технічних наук, аспірант

Посилання

1. Blagoyev, V. V. (2016). Mechanism of increasing competitiveness of an industrial enterprise in an oligopolistic market: Ph.D. thesis in economics. Zaporizhzhia, Ukraine. 201 p.
2. Shcheblykina, I. O., Shcheblykina, Z. V., & Symonova, K. S. (2014). Price policy management at modern enterprises. Collection of scientific works of Tavria State Agrotechnological University (Economic Sciences), № (1), р. 276–279.
3. Korinev, V. L. (2014). Marketing approach to price policy management at enterprises. Bulletin of Economic Science of Ukraine, № (2), р. 42–47.
4. Mukha, B. G., & Solntsev, S. O. (2012). Formation of pricing policy and pricing mechanism in the market of hotel services. Effective Economy, № (5). Available at: http://www.economy.nayka.com.ua?op=1&z=1154.
5. Korzh, M. V. (2013). Price policy management as a part of the competitiveness regulation system of goods and enterprises. Economic Forum, № (4), р. 98–108.
6. Mazur, O. Ye. (2012). Market pricing: tutorial. Kyiv,
Ukraine: Center of educational literature, 480 p.
Available at: https://pidruchniki.com/1584072036809/marketing/rinkove_tsinoutvorennya
7. Nestoryshen, I. V. (2010). Problems of pricing in the market conditions. Bulletin of Khmelnytskyi National University, № (5), р. 121–125.
8. Fedoryshcheva, A.M. (2010). Tsinova polityka ta yii vplyv na formuvannia tsiny [Price policy and its impact on price formation]. Derzhava ta rehion. Seriia «Ekonomika ta pidpryiemnytstvo», № (1), р. 189–193.
9. Bezpartochnyi, M.G. (2014). Formuvannia efektyvnoi tsinovoi polityky torhovelnykh pidpryiemstv [Formation of effective price policy of trading enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, № (7), р. 122–125.
10. Hrechanyk, N.Y. (2012). Sutnist ta osoblyvosti marketynhovoi tsinovoi polityky [Essence and features of marketing price policy]. Innovatsiina ekonomika, № (32), р. 205–212.
11. Demchuk, N.I. & Movchan, T.A. (2016). Konkurentospromozhnist pidpryiemstv yak indykator rivnia ekonomichnoi bezpeky [Competitiveness of enterprises as an indicator of economic security]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, № (18), р. 96–99.
12. Leonov Y.V., Gerasimenko Y.S. Cost management system as a factor of competitiveness enhancement. Available at: https://econforum.duan.edu.ua/images/PDF/2010/2/24.pdf.
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Shcherbyna Oleh Вплив ринкових факторів на цінову політику / Oleh Shcherbyna // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 99-107. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2879.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ