Анкета для дослідження процесу і результату торгу для потреб судової товарознавчої експертизи та оціночної діяльності

  • Yaroslav Zayats Львівський торговельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0003-3763-3701
  • Nataliya Popovych Львівський торговельно-економічний університет, Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-4407-105X
  • Mykola Bednarchuk Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України https://orcid.org/0000-0002-4327-8390
Ключові слова: судова товарознавча експертиза, оціночна діяльність, торг, маркетингове дослідження, анкета

Анотація

Обґрунтувано доцільність використання маркетингового дослідження при встановленні числових значень коефіцієнтів коригування на торг та вибір взуття як матеріального об’єкта процесу анкетування. Процес анкетування розроблено на класичних базових принципах маркетингового дослідження і адаптовано до заданих потреб: ціль дослідження - виявлення кількості продавців, які надають знижку на товар, та розміру цієї знижки; первинні дані - вперше зібрана для конкретної цілі інформація; метод дослідження - опитування; спосіб дослідження - анкета; одиниця вибірки - особи, які продають власний товар; обсяг вибірки - 100%; процедура вибірки - належність до продавців наявного в окремому оголошенні взуття певного призначення; збір інформації - телефонна розмова з продавцями, яка записується на відео. Створено анкету для опитування продавців взуття в електронній торгівлі з метою встановлення числових значень коефіцієнта коригування на торг для потреб судової товарознавчої експертизи та оціночної діяльності, яка дозволяє отримати: дані про продавця товару (стать, місце знаходження), дані про товар (вид і різновид взуття, загальний вигляд, наявність оголошення про торг, оголошена ціна, характеристика, стан, дата публікації оголошення), питання для телефонного опитування (актуальність пропозиції, готовність надати знижку, розмір наданої знижки) та підсумки анкетування (результат торгу, дата анкетування). Розроблена анкета використана для опитування продавців взуття в електронній торгівлі з метою фіксування процесу торгу та встановлення числових значень коефіцієнтів коригування на торг для потреб судової товарознавчої експертизи та оціночної діяльності. Запровадження у практику судової товарознавчої експертизи числових значень коефіцієнтів коригування на торг, отриманих за допомогою розробленої анкети, буде сприяти виконанню вимог Закону України «Про судову експертизу» щодо ступеня об’єктивності і повноти експертного дослідження, а також досягненню відповідності між результатом визначення ринкової вартості товарів та реальним станом ринку досліджуваних товарів.

Дані про авторів

Yaroslav Zayats, Львівський торговельно-економічний університет

аспірант

Nataliya Popovych, Львівський торговельно-економічний університет, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат технічних наук

Mykola Bednarchuk, Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

кандидат технічних наук, професор

Посилання

1. Verkhovna Rada Ukraiy. (1994, Liutyi 25). Pro sudovu ekspertyzu: Zakon Ukrainy No 4038-XII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text
2. Perelik vydiv sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh spetsialnostei. Available at: https://kniise.com.ua/activity/expertise-view/c-tablica/
3. Puhachevskyi, H. F. & Mykhailova, H. M. (2006). Definitsiia tovaru yak obiekta tovaroznavstva. Visnyk DonDUET. Seriia: Tekhnichni nauky. № 1. S. 126-129
4. Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu N 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav»: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.09.2003 r. № 1440. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF
5. Pro zatverdzhennia Instruktsii z orhanizatsii provedennia ta oformlennia ekspertnykh provadzhen u pidrozdilakh Ekspertnoi sluzhby Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy. Nakaz № 591 vid 17.07.2017. Zareiestrovano v Ministerstvi
yustytsii Ukrainy 18 serpnia 2017 roku za № 1024/30892.
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17
6. Kosar, N. S., Mnykh, O. B., Krykavskyi, Ye. V. & Leonova, S. V. (2018). Marketynhovi doslidzhennia. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky
7. Natsionalnyi standart № 2 «Otsinka nerukhomoho maina». Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 zhovtnia 2004 r. № 1442. Available at: https://www.kmu.gov.ua/ npas/10243262
8. Drapikovskyi, O. I., Ivanova, I. B. & Krumelis, Yu. V. (2015). Otsinka nerukhomosti. Kyiv : TOV «SIK HRUP Ukraina»
9. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (2004). Kyiv, Irpin: VTF «Perun». S. 1463
10. Zaiats, Ya. I. & Bednarchuk, M. S. (2019). Obgruntuvannia hipotezy pro dotsilnist vykorystannia koryhuvannia na torh u praktytsi otsinochnoi diialnosti. Aktualni pytannia ekspertnoi ta otsinochnoi diialnosti : materialy I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Starobilsk-Poltava, 27-28 lystopada 2019 roku). Poltava : PUET. S. 30–33
11. Zaiats Ya. I. & Bednarchuk M. S. (2019). Pro dotsilnist vykorystannia koryhuvannia na torh u sudovii tovaroznavchii ekspertyzi. Aktualni pytannia sudovoi ekspertolohii, kryminalistyky ta kryminalnoho protsesu : Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 5 lystopada 2019 roku) Kyiv : KNDISE Miniustu Ukrainy. S. 188–193
12. Zaiats Ya. I., Dolynskyi S. M., Bednarchuk M. S. & Ulybina L. Yu. (2022). Vstanovlennia chyslovykh znachen koefitsiientiv koryhuvannia na torh u sudovii tovaroznavchii ekspertyzi: praktychni potreby, otrymani rezultaty ta problemy podalshykh doslidzhen. Suchasni napriamy rozvytku ekonomiky, pidpryiemnytstva, tekhnolohii ta yikh pravovoho zabezpechennia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. S. 390–393
13. Kozeniuk A. I. & Miller A. Y. Yurydychna entsyklopediia : [u 6 t.] (1998) / red. kol. Yu. S. Shemshuchenko (vidp. red.) [ta in.]. Kyiv : Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana
14. Lukashevych, N. P., Tulenkov, M. V. & Yakovenko Yu. I. (2014) Sotsiolohiia. Osnovy zahalnoi, spetsialnykh i haluzevykh teorii. 2-he vydannia. Kyiv : Karavella
15. Zaiats, R. Ya. (2022). Innovatsiinyi napriam rozshyrennia dokazovoi bazy sudovoi ekspertyzy. Kryminalistychnyi visnyk. № 1 (37). S. 7–18
DOI: https://doi.org/10.37025/1992-4437/2022-37-1-7.
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Zayats Yaroslav Анкета для дослідження процесу і результату торгу для потреб судової товарознавчої експертизи та оціночної діяльності / Yaroslav Zayats, Nataliya Popovych, Mykola Bednarchuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 56-60. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2872.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ