Актуальні завдання, процедури та інструменти управління інноваційно-високотехнологічним розвитком України

  • Oleksandr Redkin Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-6449-050X
  • Oleksandr Zyma Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-7484-7755
  • Roman Pahomov Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-9169-8296
  • Olha Tsvihunenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-3074-2350
Ключові слова: модернізація, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність, структура промисловості

Анотація

На основі виконаного аналізу сформульовано основні проблеми і причини низької ефективності та неконкурентоспроможності української економіки, падіння інноваційно-технологічного й економічного потенціалу підприємств. Розроблено і запропоновано вдосконалений механізм реновації та глибокої модернізації вітчизняного господарства, високотехнологічних промислових й інших підприємств, визначено головну мету, основні завдання розвитку НІС, способи і  шляхи їх реалізації. У дослідженні сформульовано не тільки інноваційно-технологічні цілі прогресу виробництва в Україні, а й визначено ключових модераторів трансформації національного господарства і процедури формування фундаментальних основ для початку сталого економічного зростання держави й адаптації до світових стандартів прогресу та забезпечення конкурентоспроможності. Запропоновано основні моменти і порядок розроблення та реалізації Національної стратегії й програми інноваційного розвитку, процедури та інструменти реалізації «під ключ» цих стратегічних рішень. Наведено перелік основних галузей економіки і промисловості України, які повинні стати локомотивами інноваційно-технологічного прогресу держави та її підприємств. Реалізація на практиці висновків і рекомендацій, запропонованих у проведеному дослідженні, буде сприяти швидкому переходу України на світові стандарти господарювання, прогресу та забезпеченню конкурентоспроможності не тільки вітчизняної економіки, а й усього суспільства.

Дані про авторів

Oleksandr Redkin, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат технічних наук, доцент

Oleksandr Zyma, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат технічних наук, доцент

Roman Pahomov, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат технічних наук, доцент

Olha Tsvihunenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Aспірантка

Посилання

1. Strategy for the innovation development for the period up to 2030. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.
2. The Global Innovation Indexю Access mode: http://www.wipo.int/publica-tions/er/details.jsp?id=4193@pland=EN
3. Redkin, O.V., Tolkachov D.M. (2019). Strategic and project management of the national economy innovative development, its high-tech research and production systems and enterprises: [monograph]. Poltava: PoltNTU. 334 p.
4. Soloshenko, V.V. (2019). Scientific, technical and innovative cooperation of Ukraine with European countries. Slavic Bulletin: a collection of scientific papers. Series "Historical and Political Sciences" Rivne, 2011. Issue 11. Рp. 118 – 121.
5. Vasilieva, N.V. (2011). China: the formation of an innovative system of state development. Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration. "Management" series: a collection of scientific papers. № 2. Access mode: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/Nvamu_upravl/2011_2/10.pdf.
6. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Access mode: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
7. A Guide to the Project Management Body of Knowledge / Sixth Edition (Guide PMBoK). Russian edition of PMI. 2017 .793 p.
8. Redkin, O. V., Pahomov R. I., Zyma O. E. New forms and world experience of organization and management of business processes and build-investment projects in the field of the complex objects development of Ukraine. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. Issue: 1(50). Рp. 238-245. https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1081
9. Shushkova, Yu.V. (2020). Integral evaluation of innovation and technological development of the economy of Ukraine. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series. Kherson, Issue. 37. Рp. 18 – 23. https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-37-3
10. European Committee of the Regions.Growth & Jobs – Europe 2020. (2013). Access mode: http://cor.europa.eu/en/policies/growth-and-jobs/Pages/industrial-policy.aspx
11. European Innovation Scoreboard 2019. European Commission. Access mode: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_it
12. International Association of Science Parks and Areas of Innovation. Access mode: https://www.iasp.ws/
13. Driving Regional Innovation and Growth Rthe: Prepared for Association of University Research Parks (AURP) by Battelle Technology Partnership Practice. August 2013. Access mode: https://aurp.memberclicks.
14. Dubey, Yu.V., Pilipenko Yu.I. (2019). Innovative-technological component of economic development in the conditions of globalization. Economic Bulletin. № 4. Рp. 27-34. https://doi.org/10.33271/ev/68.027
15. Sorochak O., Kvak S. (2020). The model for selection of innovation and investment strategy of machine-building enterprises: practical aspect.Marketing and management of innovations. №2. Рp. 68 –84.
16. Gilmore E., Andersson U., Memar N. (2018). How subsidiaries influence innovation in the MNE value chain. Transnational corporations investment and development. Vol. 25. Numb. 1. Р. 73 – 101.
17. Shushkova, Yu.V. (2019). Summarizing the world experience tools of the state policy of economy innovation and technological development. Access mode: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2019/6.pdf https://doi.org/10.32702/23066806.2019.11.20
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Redkin Oleksandr Актуальні завдання, процедури та інструменти управління інноваційно-високотехнологічним розвитком україни / Oleksandr Redkin, Oleksandr Zyma, Roman Pahomov, Olha Tsvihunenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 29-35. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2360.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ