Теоретичні засади фінансового контролінгу спільної діяльності як концепції управління у сфері бізнесу

  • Аlla Dmytrenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Valeria Kolisnyk Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: фінансовий контролінг, концепції фінансового контролінгу, етапи фінансового контролінгу, функції фінансового контролінгу, спільне підприємство

Анотація

Розвиток ринкової економіки в Україні вимагає розроблення та використання нових підходів в управлінні підприємствами й умов їх функціонування на ринку. Застосування системи фінансового контролінгу є новим напрямом у системі управління підприємством як функціонально відокремленого напряму фінансової роботи, пов'язаного з реалізацією фінансово-економічної функції. Дослідженно роль фінансового контролінгу як складової системи управління стійким розвитком спільного підприємства. Схарактеризовано основні етапи, концепції, функції, принципи формування та розвитку фінансового контролінгу. Обгрунтовано необхідність організації й запропоновано основні етапи впровадження фінансового контролінгу в управління розвитком спільного підприємства.

Якісний прояв позитивних результатів упровадження фінансового контролінгу полягає у :

  • підвищенні ступеня адаптації підприємства до швидкозмінних ринкових умов;
  • зростанні швидкості реагування на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі з метою досягнення встановлених цілей ­ поіпшенні функціонування системи планування фінансової діяльності з метою підвищення ефективності перерозподілу фінансових ресурсів підприємства;
  • своєчасності отримання точної інформації, необхідної для прийняття фінансових управлінських рішень;
  • підвищенні рівня адекватності фінансових управлінських рішень.

Дані про автора

Аlla Dmytrenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Blank I.A. Fundamentals of Financial Management / I.A. Blank. – K.: Nika-Center, 1999. – Vol. 1. – 592 p.
2. Butko M.P. Organization of the controlling system at the enterprises of Ukraine / M.P. Butko // Scientific Bulletin of the Kherson State University. – 2014. – Edition 6. Part 2. – P. 116–118.
3. Wang Sh. Manifestations of Controlling in the People's Republic of China / Sh. Wang // Controlling in Business: Theory and Practice. Forming a market economy: Coll. of sciences. works. – K.: KNEU, 2008. – P. 20–25.
4. Weber J. Kalkulation von Logistikkosten / J. Weber // Logistic Controlling: Konzepte – Instrumente – Wirtschaftlichkeit / [Wolfgang Mаnnel (Hrsg.)]. – Wiesbaden, 1993. – P. 109–123. doi: 10.1007/9783 322825261_7.
5. Hilton R.W. Managerial Accounting / R.W. Hilton. – [5. A.]. – New York, 2002. – 526 p.
6. Horvаth P. Controlling / Pеter Horvаth. – [12 Auflage]. – München, 2011. – 848 p. doi: 10.15358/ 9783800644551.
7. Klokar O. The socio-economic essence of financial controlling and its effective formation and development / Oleh Klokar // EAST. – 2016. – No. 5 (145). – P. 11–15.
8. Papp V.V., Boshota N.V. Financial Controlling as a Basis for Effective Enterprise Finance Management. [Electronic resource] / V.V. Pope, N.V. Boshota. – Access mode: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum / Staptp / 2014_53 / files / ST53_38.pdf - Screen name 20.05.2017. "Young Scientist". – No. 11 (14). – November, 2014. – P. 90–92.
9. Partyn H.O. Types and place of financial controlling at the enterprise / H.O. Partyn, Ya.V. Maievska // Scientific Bulletin of NLTU Ukraine. – 2009. – No. 19.6. – P. 199–202.
10. Reichmann T. Controlling mit Kennzahlen. Die systemgestutzte Controlling Konzeption mit Analyze und Reportinginstrumenten / Thomas Reichmann. – [8 Auflage]. – Munich, 2011. doi: 10.15358 / 9783800643752.
11. Safarov O.I. Controlling practice: what hinders the success of its implementation? / O.I. Safarov // Current problems of economy. – 2008. – № 4. – P. 27–31.
12. Serfling K. Controlling / K. Serfling. – 2 Aufl. – Stuttgart, Berlin, Koln: Kohlhammer, 1992. – 360 S.
13. Sobkova N.D. Conceptual features of controlling in the financial system of Ukraine / ND. Sobkova // Formation of market relations. – 2009. – № 2. – P. 17–22.
14. Tereshchenko O.O. The concept of financial control in Ukraine / О.О. Tereschenko // Finance of Ukraine. – 2008. – № 1. – P. 12–14.
15. Tereshchenko O.O., Stashchuk D.M., Savchuk D.G. The current state and prospects of development of financial controlling (to the results of Ukrainian-Russian "round table") // Finance of Ukraine. – 2011. – № 2. – P. 117–126.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
DmytrenkoАlla Теоретичні засади фінансового контролінгу спільної діяльності як концепції управління у сфері бізнесу / DmytrenkoАlla, Valeria Kolisnyk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 141-145. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1865.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ