СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ В АПАРАТУРІ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ

  • Вікторія Тарасенко

Анотація

У статті розглянуто питання вибору системи базисних функцій. Також описано ознаки класифікації сигналів і  методику експерименту щодо використання базису КПФ. 

Ключові слова: швидке перетворення Фур’є(ШПФ), цифрові процесори обробки сигналів(ЦПОС), дискретні експоненційні функції(ДЕФ), дискретне ортогональне перетворення(ДОП), комплексні прямокутні функції(КПФ).

Опубліковано
2015-12-04
Як цитувати
Тарасенко Вікторія Спектральний аналіз сигналів в апаратурі обробки сигналів / Вікторія Тарасенко // Новітні інформаційні системи та технології. – Полтава: ПНТУ, 2015. – Т. (3). – Режим доступу: https://journals.nupp.edu.ua/mist/article/view/538 (дата звернення: 30.05.2024).