Інформаційно-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами підприємства з метою попередження криз

  • Lyudmyla Svystun Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-6472-9381
  • Alina Kalinichenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: виробничі запаси, аналіз, інформаційно-аналітичне забезпечення, автоматизація, управління, запобігання кризі

Анотація

Використання якісного інформаційного забезпечення та сучасних методів аналізу виробничих запасів є важливими факторами, що впливають на ефективність діяльності підприємства. Це особливо актуально для підприємств, що працюють в умовах нестабільної економіки та відчувають загрозу виникнення кризових явищ у господарській діяльності. Автоматизація процесу аналізу виробничих запасів дозволяє підвищити ефективність управління запасами та забезпечити більш точне та актуальне прийняття управлінських рішень, які мають бути виваженими і вчасними. У статті розглядається роль і важливість інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами на сільськогосподарських підприємствах. Серед інших, пропонується використовувати методи: економіко-статистичного, АВС-, ХYZ-, функціонально-витратного аналізу та ін. Автори наголошують, що використання програмного забезпечення, програмних комплексів та інформаційно-технічних баз даних може покращити ефективність виробництва, забезпечуючи точне планування, аналіз та контроль запасів, сировини та матеріалів, а також покращення комунікації з постачальниками. У статті наведено переваги автоматизації аналізу виробничих запасів, такі як: швидше збирання та аналіз даних, вчасне виявлення потреб у матеріалах, зменшення втрат ресурсів та підвищення точності прогнозування виробництва. Таким чином, автори статті рекомендують використовувати сучасні інформаційні технології та системи управління запасами для покращення ефективності сільськогосподарських підприємств та запобігання ризику виникнення кризи на них у період ведення військових дій в країні.

Дані про авторів

Lyudmyla Svystun, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Alina Kalinichenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

магістр

Посилання

1. Romaniv Ye.M. et al. (2017) Accounting, Analysis and Audit: training manual. Lviv: Ivan Franko National University. p. 772.
2. Banera N.P. et al. (2017) Accounting and Audit: training manual / edited by Skasko O.I. Lviv: RASTR-7. 504 p.
3. Al-Sudani A. & Al-Tamimi A. (2018) Automated inventory management system based on RFID technology. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, No. 9(8), p. 90–97.
4. Ben-Taher S., Gedan A. & Khan L. (2017) Automated inventory management system based on data analysis and forecasting. International Journal of Logistics Management and Systems, No. 27(2), p. 195–209.
5. Volkova N.A. et al. (2020) Economic Analysis: training manual. Odesa: PPC "Belka". p. 240.
6. Fagioli L., Zhung S. & Charles V. (2019) The use of the Internet of Things and data analytics for optimizing inventory management in manufacturing enterprises. Journal of Manufacturing Systems, No. 50, p. 128–139.
7. Poddierogin A.M., Babyak N.D., Bilyk M.D. et al. (2017) Financial Management: textbook / editorial board: Prof. Poddierogin A.M. 2nd ed., revised. Kyiv: KNEU. 534 p.
8. Mykytiuk V.M. et al. (2018) Fundamentals of Economic Analysis / edited by Mykytiuk V.M. Zhytomyr: Ruta. 440 p.
9. George J. & Venkatachalam M. (2016) Automation of inventory management in production logistics. International Journal of Engineering and Technology, No. 8(3), p. 1748–1755.
10. Holov S.F. (2019) Managerial Accounting. TsUL. 400 p.
11. Inventory: National Accounting Standard 9 dated October 20, 1999 No. 246. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text (accessed March 24, 2023).
12. Ishchenko Ya.P., Podolianchuk O.A., Koval N.I. (2020) Financial Accounting 1. Vinnytsia: Publishing House FOP Kushnir Yu.V. 496 p.
13. Krupka M.I. et al. (2019) Financial Management. Lviv: Ivan Franko National University, 440 p.
14. Krupka Ya.D. (2015) Methods of property and investment valuation in accounting and reporting. Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, No. 1, Pp. 76–83.
15. Kulyk A.V. (2018) Theory of Economic Analysis. Kyiv: DP "Vydavnychiy Dim "Personal". 452 p.
16. Nazarova I.Ya., Muravsky V.V. (2016) Information Systems and Automated Workplace of an Accountant. Ternopil. 301 p.
17. Semenova S.M., Shpyrko O.M. (2018) Accounting for production inventory and analysis of their utilization efficiency. VD "Artek": monograph. Kyiv. 239 p.
18. Svystun L.А. (2016) Prospects for the use of modern information technologies in the implementation of financial planning at the enterprise. Economy and the region, No 3, P. 13–21.
19. Yehorova O.V., Dorohan-Pisarenko L.O., Tyutiunnyk Yu.M. (2018) Economic Analysis. Poltava: RVVD PDAU. 290 p.
20. Zadorozhnyi M.V. et al. (2020) State and Prospects of Development of Accounting and Management Accounting in the Context of Globalization: monograph. Ternopil: Universytetska Dumka. 296 p.
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Svystun Lyudmyla Інформаційно-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами підприємства з метою попередження криз / Lyudmyla Svystun, Alina Kalinichenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 118-123. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2943.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ