Проблеми та перспективи впровадження екологічних інновацій на аграрному підприємстві

  • Alina Chaikina Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-3821-2079
  • Yuliia Musiienko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: управління, сталий розвиток, екологічні інновації, агробізнес, еко-інноваційні технології

Анотація

Виявлено у статті, що впровадження еко-інновацій має певні особливості, зокрема, по-перше, екологічні інновації дозволяють зменшити вплив на навколишнє середовище; по-друге, екологічні інновації виходять за межі традиційних організаційних меж інновацій всередині підприємства та дозволяють залучати ширші соціальні механізми, які викликають зміни в існуючих структурах; по-третє, стосуються інновацій у зміні складу продукції, а саме виготовлення продукції з екологічно чистих матеріалів або вторинної сировини. Доведено, що підприємства, які обрали європейський шлях розвитку мають дотримуватись принципів та орієнтирів європейських країн щодо екологізації аграрних підприємств, а саме: сталого розвитку, який однаково враховує економічні, соціальні та екологічні компоненти; уникнення негативних впливів на навколишнє середовище внаслідок господарської діяльності з урахуванням віддалених впливів на навколишнє середовище; відмова від проектів, які пов’язані із втручанням у природні системи, якщо їх вплив на довкілля є непередбачуваним. Авторами визначено, що основними факторами, які спонукають агробізнес до впровадження екологічних інновацій є можливість зменшити витрати на виробництво сільськогосподарської продукції, ризиків забруднення території, підвищення урожайності та якості продукції, максимізація ефективності, тобто досягнення екологічних цілей за мінімальних витрат, зменшення вартості агропродукції, раціональне використання природних ресурсів, задоволення попиту на екологічно чисту продукцію. Доведено, що уповільнюють впровадження екологічних інновацій на аграрних підприємствах відсутність заходів стимулювання інноваційної екологізації виробництва, нерозвинутий ринок екологічних інновацій та відсутність достатніх фінансових ресурсів для зміни техніко-технологічних процесів, що можливо вирішити лише за умови співпраці всіх учасників органічного виробництва. Було виявлено, що підприємства, які впроваджують екологічні інновації забезпечують сталий розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. А результат від впровадження еко-інновацій буде позитивний не тільки для підприємства, а й безпосередньо для споживачів, суспільства і держави в цілому.

Дані про авторів

Alina Chaikina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Yuliia Musiienko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

магістрантка

Посилання

1. Horbach, L.M. (2013), “Ecological innovations as a defining element of a new model of nature management”, Economics of nature use and environmental protection, vol. 4, pp. 89–94. [in Ukrainian]
2. Savchuk, O.Ya. and Yavorska, N.P. (2012), “Conceptual approaches to clarifying the concept of “eco-innovation””, Scientific Bulletin of NLTU, vol. 22.4, pp. 106–113. [in Ukrainian]
3. Skorokhod, I.S. and Rebrina, N.G. (2015), “Study of the factors of eco-innovative activity of enterprises in the conditions of cross-border cooperation”, Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, vol. 1 (111), pp. 127–131. [in Ukrainian]
4. Prikhodko, I.V. (2018), “Approaches to the interpretation of the essence of the concept of eco-innovation”, International Scientific Journal “Inter-Nauka”, vol. 2 (42), pp. 45–49. [in Ukrainian]
5. Ecology and industry: Ukrainian business according to European rules (LLC “Pobuzhky Ferronickel Plant”), available at: https://pfk.com.ua/ekologiya-i-promislovist-ukra%D1%97nskij-biznes-za-yevropejskimi-pravilami/ [in Ukrainian]
6. Bychkovska, A. (2020), “Environmental innovations of industrial enterprises in ensuring sustainable development”, Business, innovations, management: problems and prospects: Materials of the International Science and Practical Conference, available at: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/201180 [in Ukrainian]
7. Lesnyak, O. and Logvyniuk, A. Problems of implementation of ecological innovations in Ukraine. available at: http://conferences.neasmo.org.ua/node/486 [in Ukrainian]
8. Andreeva, N.M. and Martyniuk, O.M. (2011), “Environmental innovations and investments: essence, systemology, specifics of interaction and management”, Bulletin of the Khmelnytskyi National University, vol. 2 (2), pp. 207. [in Ukrainian]
9. Chaikina, A.O. and Revina, M.O. (2019), “Implementation of environmental management at enterprises of the machine-building industry”, Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series: International economic relations and the world economy, vol. 24 (3), pp. 113–118. [in Ukrainian]
Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Chaikina Alina Проблеми та перспективи впровадження екологічних інновацій на аграрному підприємстві / Alina Chaikina, Yuliia Musiienko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (3(86). – С. 46-50. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.3(86).2646.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)