Соціальний маркетинг в системі місцевого самоврядування

  • Svitlana Ivanytska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-7111-270X
  • Nadiya Bakalo Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-3260-412X
  • Oksana Derkatch Конгрес Ради Європи; Полтавська міська рада
Ключові слова: маркетинг, місцеве самоврядування, управління, дослідження, громада, соціальні програми, ресурси, реклама, зв'язки з громадськістю

Анотація

У статті досліджено особливості використання інструментарію соціального маркетингу органами місцевого самоврядування. Розглянуто аспекти використання маркетингу в державному управлінні та його специфіку. Визначено, що територіальний маркетинг є різновидом маркетингу у державному управління та пов’язаний із забезпеченням інтересів території та функціонує у вигляді відповідної служби органів державного управління та місцевого самоврядування. Виявлено, що соціальний маркетинг – це використання інструментів та засобів маркетингу для проведення соціально-значимих перетворень та зміцнення некомерційних організацій. З’ясовано, що соціальний маркетинг займається вирішенням трьох питань: переконання, соціальна практика, та соціальний продукт. Завданнями місцевого самоврядування є реалізація соціальних програм, а для врахування інтересів громадськості, необхідний діалог місцевих органів влади з населенням. Практика розвитку місцевого самоврядування свідчить, що успішне вирішення питань місцевого значення залежить від таких факторів, як: природно-ресурсного забезпечення, економічного та фінансового забезпечення. При цьому, фінансове забезпечення є найважливішим. Для реалізації принципів місцевого самоврядування та ефективного вирішення питань, доцільно використовувати інструментарій соціального маркетингу. Досліджено особливості планування соціального маркетингу для реалізації соціальних програм органами місцевого самоврядування, а також виявлення можливих способів використання інструментарію у їх просуванні. Визначено місце та роль соціальної реклами у суспільстві та виділено ряд її функцій. Виявлено, що зв’язки з громадськістю виступають важливим інструментом соціального маркетингу в системі органів місцевого самоврядування та визначено основні напрямки РR-активності, а саме застосування різних маніпулятивних технологій. В результаті проведеного дослідження виявлено вплив заходів соціального маркетингу на здійснення суспільної діяльності органами місцевого самоврядування та визначено, що застосування маркетингових прийомів у їх діяльності значно покращить її результативність.

Дані про авторів

Svitlana Ivanytska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент

Nadiya Bakalo, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент

Oksana Derkatch, Конгрес Ради Європи; Полтавська міська рада

Віцепрезидент палати місцевих влад, депутатка

Посилання

1. Philip Kotler and Nancy R. Lee (2006), Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance, Wharton School Publishing.
2. Nancy Lee and Philip Kotler (2022), Success in Social Marketing: 100 Case Studies from Around the Globe.
3. Kivi Leroux Miller Wiley (2021), The Nonprofit Marketing Guide, Second Edition, Reviewed by Megan M. Heber University of North Texas Subscribe to JNEL. DOI: https://doi.org/10.18666/JNEL-2021-11257
4. Alan R. Andreasen and Philip Kotler (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. (7th Edition), Pearson International Edition, Paperback.
5. Roger Bennett (2019), Non-profit marketing and fundraising: a research overview. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
6. Borysova, T.M. (2015), Marketynh nekomertsijnykh orhanizatsij u rozrizi sfer diial'nosti: teoriia i praktyka: Monohrafiia [Marketing of non-commercial organizations in different spheres of activity: theory and practice: Monograph], Aston, Ternopil, Ukraine.
7. Bilyk, I.I. (2021), “Fundraising as the main tool for sustainable development of non-profit organizations”, Infrastruktura rynku, vol. 60, p. 53–57.
8. Dejneha, O.V. and Dejneha, I.O. “Marketing as a tool for developing the potential of service activities of local communities”, [Online], vol. 12, available at: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.12.03.html. DOI 10.36074/2663-4139.12.03 (Accessed 25 Jan. 2022).
9. Romat, E. (2016), “Marketing in Public Management available”, Visnik KNTEU, [Online], available at: https://www.visnik.knteu.kiev.ua/files/2016/04/5.pdf (Accessed 20 Jan. 2022).
10. Fitel', O.I. (2017), “Conceptual principles of marketing activities of territorial communities”, Rehionalna ekonomika, vol. 1, pp. 23–29.
11. Constitution of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 (Accessed 31 Jan. 2022).
12. Wood, M. (2016), “Midstream social marketing and the co-creation of public services”, Journal of Social Marketing, vol. 6(3), pp. 277–293. DOI: https://doi.org/10.1108/JSOCM-05-2015-0025
13. Dahl, S., Eagle, L. and Low, D. (2015), “Integrated marketing communications and social marketing: Together for the common good?”, Journal of Social Marketing, vol. 5(3), pp. 226–240.
14. M. Bilal Akbar, Irene Garnelo-Gomez, Lawrence Ndupu, Elizabeth Barnes and Carley Foster (2021), “An analysis of social marketing practice: Factors associated with success”, Health Marketing Quarterly. DOI: https://doi.org/10.1080/07359683.2021.1997525
15. Dietrich, T., Rundle-Thiele, S., Schuster, L. and Connor, J. (2016), “Co-designing social marketing programs”, Journal of Social Marketing, vol. 6(1), pp. 41–61.
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Ivanytska Svitlana Соціальний маркетинг в системі місцевого самоврядування / Svitlana Ivanytska, Nadiya Bakalo, Oksana Derkatch // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (1(84). – С. 75-81. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.1(84).2548.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА