Оцінка іміджу інноваційного підприємства як чинника його конкурентоспроможності в умовах нових викликів і загроз

Ключові слова: імідж, інноваційне підприємство, конкурентоспроможність, виклики, загрози

Анотація

Актуалізовано питання оцінки процесу формування та підтримки іміджу інноваційного підприємства як чинника його конкурентоспроможності в умовах нових викликів і загроз. Зауважено, що імідж вітчизняних підприємств вплинув на рейтинги глобальної та цифрової конкурентоспроможності України у 2015–2019 рр. Розмежовано поняття іміджу, бренду та репутації підприємства. На основі вивчення літературних джерел сформоване авторське визначення категорії «імідж інноваційного підприємства» як внутрішнього і зовнішнього вигляду підприємства, що суттєво впливає на його конкурентоспроможність за рахунок здійснення саме інноваційної діяльності, і є значущим чинником підвищення її рівня в умовах зростаючих викликів і загроз. Аналіз підходів авторів щодо оцінки процесу формування та підтримки іміджу підприємства дозволив виокремити найбільш значущі індикатори та критерії для його оцінки як чинника конкурентоспроможності підприємства, а саме: бізнес-імідж (прозорість підприємницької діяльності, лояльність до клієнтів, враження партнерів про компанію, надійність, відкритість даних про обсяги продажів, частку ринку, асортимент товарів, цінову гнучкість); соціальний імідж (спонсорство, благодійність, підтримка соціальних рухів, участь у вирішенні екологічних проблем, зайнятість, охорона здоров'я тощо); маркетингові комунікації, планомірність проведення процедури ді-діліжанс; ефективність застосування стилів управління топ-менеджментом компанії; відповідальність і справедливість бізнесу перед суспільством; рівень цифрової грамотності та цифрової культури персоналу підприємства; рівень інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства. Це слугувало підставою розробки обґрунтованого науково-методичного підходу щодо оцінки процесу формування та підтримки іміджу інноваційного підприємства в умовах нових викликів і загроз. Розроблено схему формування позитивного іміджу інноваційного підприємства (Y) як чинника його конкурентоспроможності у довготерміновій перспективі, де основними його складовими є: місія та цілі підприємства, гідна система цінностей персоналу (топ-менеджменту, колективу, кожного працівника як особистості) підприємства (А); інноваційно-інвестиційна привабливість підприємств (B); знання та навички (скіли) персоналу (C); ціна, якість, новизна товару (послуги) (D). Наголошено на доцільності приділення особливої уваги інноваційно-інвестиційній привабливості підприємства як чинника підвищення його іміджу та конкурентоспроможності в умовах нових викликів і загроз. Це має забезпечити стратегічні переваги підприємства у довготерміновій перспективі.

Дані про авторів

Lyudmila Shymanovska-Dianych, Higher Educational Institution of Ukoopspilka “Poltava University of Еconomics and Trade”

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту

Oksana Bondar-Pidhurska, ВНЗ Укоопспiлки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Alla Hliebova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Посилання

1. Aaker, D. (2003), “Creation of strong brands”, Grebennikov Publishing House, Moscow.
2. Bulkakova, O.V. (2017), “Brand-image of the enterprise on the consumer market”, Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Issue 13. Part 1. P. 31–36.
3. Dernova, I.A., Borovyk, T.M. and Kravchenko, L.V. (2020), “Global dimension of competitiveness of Ukraine”, Market infrastructure, vol. 42, pp. 29–34.
4. Doty, D.I. (1996), “Publicity and public relations”; per. from English, Filin, Moscow.
5. Zverintsev, A.B. (1998), “Communication management: a workbook of a PR manager”, Glossary, Moscow.
6. Zaruba, V. Ya. and Parfentenko, I. A. (2010), The image of the enterprise as a reflection of its potential.: coll. theses of the II International Science-Pract. conf. "Economics and finance in conditions of globalization: experience, trends and development prospects" (April 21-23, 2010, Makiivka). Volume. 2: Economic and marketing problems of diversified development of enterprises in the system of integration corporate entities.
7. Ilyashenko, S.M. and Kolodka, A.V. (2016), “The role of image in ensuring the sustainable development of industrial enterprises”, Sustainable development – XXI century: management, technologies, models. Discussions 2016: collective monograph / edited by E.V. Khlobistova Cherkasy: Yu.G. Chebanenko, Kyiv, Ukraine.
8. Kolyanko, O.V. (2018), “The image of the enterprise as a factor of its competitiveness”, Entrepreneurship and trade, vol. 23. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-16
9. Kotler, F. (2006), “Marketing management: express course”; transl. from English under the editorship of S.G. Bozhuk; 2nd edition, Peter, St. Petersburg.
10. Levkina, R.V. and Levkin, A.V. (2016) “The image of enterprises on the market of ecologically clean products”, Actual problems of innovative economy, vol. 2, pp. 67–70.
11. Lozovsky, O. M. and Dronchak, I. V. (2016), “Formation of the enterprise image as an element of competitiveness”, Young Scientist, vol. 1(1), pp. 101–104.
12. Ukraine's place in the World Bank's “Doing Business: Analytical Review” State website of the Ministry of Economy of Ukraine. 2021, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9cd60d26-fa44-481c-bb2a-1b28c713081f&title=AnalitichniiOgliadmistseUkrainiUReitinguSv
13. Orban-Lembryk, L.E. (2003), “Management psychology: manual”, Akademvydav, Kyiv, Ukraine.
14. Panasiuk, A.Yu. (2001), “Do you need an image maker? Or about how to create your image”, 3rd edition, Delo, Moscow.
15. Pocheptsov, G. (1997), “Image from pharaohs to presidents”, ADEF-Ukraine Publishing House, Kyiv, Ukraine.
16. Primak, T.O. (2013), “PR for managers and marketers: training manual”, Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
17. Prykhodchenko, Ya.V. (2011), “Imageology”, DonNUET, Donetsk, Ukraine.
18. Pshenyshnyuk, I.O. (2012), Image of the enterprise as a method of competitive struggle”, Economy and the state, vol. 5, pp. 19–21.
19. Reid, S. (2008), “Are you effectively maintaining your corporate image?”, Marketing, vol. 6, pp. 86–91.
20. Semenov, A.K. and Maslova, E.L. (1999), “Psychology and ethics of management and business”, Marketing Information and Implementation Center, Moscow.
21. Semenchuk, T.B., and Hera, O.G. (2014) “Modern model of organizational image formation”, Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser. : Economic sciences, vol. 7(3). pp. 178–181.
22. Semenova, L. (2011), “Due Diligence Technology”, Bank management, vol. 9, pp. 47–50.
23. Syzonenko, V.O. (2007), “Modern entrepreneurship: manual”, Znannia-Press, Kyiv. Ukraine.
24. Sinytsia, S.M., Vakun, O.V. and Fursa, T.P. (2019), “Peculiarities of enterprise image formation as a factor of competitiveness in foreign markets”, Black Sea economic research, vol. 38/1, pp. 147–151.
25. Trusov, H. (2006), “Feel the difference. Between brand, reputation and image”, Creative advertising, vol. 1, available at: http://www.adme.ru/articles/pochuvstvujte-raznicu-mezhdu-brendom-reputaciej-i-imidzhem-8111
26. Fedoriv, T.V. (2011), “Correlation between the concepts of "image" and "reputation" in public administration. Bulletin of NADU, vol. 2, pp. 25–29.
27. Fedoriv, T. (2010), “Conceptualization of the phenomenon of reputation in the state-management dimension”, Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, vol. 4, pp. 32–41.
28. Khymych, I.G. (2009), “Image as an important indicator of enterprise activity in modern conditions of corporate culture development”, Economy and the state, vol. 9, pp. 59–61.
29. Sharkov, F.I. (2010), “Constants of good will: style, publicity, reputation, image and brand of the firm: training. manual”, Corporation “Dashkov and K”, Moscow.
30. Yasinska, Yu.R. (2015), “Enterprise image: definition, structure, features of formation. Bulletin of the Lviv Commercial Academy”, The series is economical, vol. 48, pp. 98–103.
31. Robinson EJ (1966), “Communications and public relations”, Columbus, OH: Merrill.
32. Pravdaserm: reputation measurement service. St. Petersburg, 2021, available at: https://pravdaserm. com/
33. Bondar-Pіdhurska, O. and Glebova, A. (2020), “Information security as a digital technologies development factor of innovative socially oriented economy. Atlantis Press. Advances in Economics, Business and Management Research. 7 December. Vol. 156. P. 307–313.
34. Bondar-Pidhurska, O.V. and Hliebova, A.O. (2020), “National industry building as the basis for satisfaction Ukrainian population’s vital interests”, Economy and the region. Scientific Bulletin of the National Technical University of Ukraine, vol. 1 (76), pp. 30–37.
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Shymanovska-Dianych Lyudmila Оцінка іміджу інноваційного підприємства як чинника його конкурентоспроможності в умовах нових викликів і загроз / Lyudmila Shymanovska-Dianych, Oksana Bondar-Pidhurska, Alla Hliebova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (1(84). – С. 66-74. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.1(84).2546.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)