Застосування нечіткої логіки для аналізу ризиків інвестиційних проектів

  • E. A. Aliyev Азербайджанський державний університет нафти і промисловості http://orcid.org/0000-0002-3114-511X
  • I. A. Habibov Азербайджанський державний університет нафти і промисловості http://orcid.org/0000-0003-3393-7812
  • V. K. Veliyev Азербайджанський архітектурно-будівельний університет
  • T. B. Hasanova Азербайджанський архітектурно-будівельний університет http://orcid.org/0000-0001-8382-3675
Ключові слова: невизначеність, ризик, ризикоутворюючі фактори, оцінювання ризиків, методи оцінювання ризиків, нечітка логіка, нечіткий логічний висновок

Анотація

Відомо, що трудомісткість заготівельних робіт становить майже половину від загального обсягу трудомісткості виробництва продукції машинобудування і чинить серйозний вплив на формування собівартості виробів. Отже, правильний вибір методу їх отримання й визначення геометричних параметрів заготовок на початкових стадіях проектування є важливими етапом процесу зниження собівартості деталей і підвищення економічної ефективності виробництва. Розглянуто проблему оцінювання ризиків під час проектування заготівельного виробництва. Наведено класифікацію методів оцінювання ризиків, засновану на повноті інформації, викладено суть методів імітаційного моделювання, статистичного методу, методу аналізу чутливості, експертного методу й підходу, заснованого на застосуванні нечіткої логіки. Розроблена нечітка продукційна модель і система підтримки прийняття рішень дозволяють інвестиційно-будівельним проектам виконувати планування дій щодо зниження ризику проектів шляхом аналізу ситуацій на передпроектному етапі виробництва.

Дані про авторів

E. A. Aliyev, Азербайджанський державний університет нафти і промисловості

Kандидат економічних наук

I. A. Habibov, Азербайджанський державний університет нафти і промисловості

доктор технічних наук, професор

V. K. Veliyev, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Kандидат хімічних наук

T. B. Hasanova, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Докторант

Посилання

1. Bykov P.O., Shevchenko V. (2005). Modern computer systems for synthesis and analysis of foundry technologies. Science and Technology of Kazakhstan, No 1, pp. 10 – 18.
2. Lapteva N.A. (2011). Risk assessment in the realization of construction project on sample of business-center. Journal of Civil Engineering. No 2.
3. Murzin A.D. (n. d.). Ecological-economical risks of construction projects for development of urban areas. All-Russian conference «Problems of economy and construction management under conditions of ecological development».
4. Popova A.Yu. (n d.). Risk assessment of construction project. Retrieved from: http://ej.kubagro.ru/2006/03/07/
5. Sadovnikova N.P., Yermoshenko A.K. (2011). General problems of using simulation modeling for assessment of ecological-economical effectiveness for urban planning projects. News of Volgograd State Technical University. Actual problems of management, computing technique and computing science in technical systems. Issue. 11: interacademic collection of scientific papers. Volgograd: Volgograd State Technical University, No 9.
6. Sadovnikova N.P., Kuznetsov M.S., Vasilyev S.A. (2012). Ecological risk management for the projects of territorial development. Internet-bulletin SACU. Construction infotmatics. No 8 (24).
7. Tokarenko G.S. (2006). Risk assessment methods. Financial Management. No 6.
8. Fironova E. (n. d.). The use of fuzzy logic for construction project risk analysis. Retrieved from: http://ecsocman.hse.ru /data/152/124/1231/
9. Samaray V.P. (2013). Probable market price algorithms on the products of non-ferrous metals and alloys. Metal and Casting of Ukraine. No 5 (240).
10. Glushenko S.A. (2014). The use of fuzzy logic mechanism for risk assessment of construction projects. Bulletin of Rostov State University of Economics, 3.(47), pp.58 – 65.
11. Zadeh L.A. (1976). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning. М.: Mir. 168 p.
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Aliyev E. A. Застосування нечіткої логіки для аналізу ризиків інвестиційних проектів / E. A. Aliyev, I. A. Habibov, V. K. Veliyev, T. B. Hasanova // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 133-137. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2377.
Розділ
Математичні методи, моделі й інформаційні технології в економіці