Трансформація прямих іноземних інвестицій у період пандемії

  • Lyudmyla Radchenko ТОВ «Нова Пошта»
  • Alyona Buryak Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-0814-7459
  • Iryna Novytska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-7068-8320
  • Darya Ovcharenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний ринок, глобалізація, COVID-19, світова економіка

Анотація

Проаналізовано вплив пандемії коронавірусу на прийняття інвестиційних рішень у міжнародній економічній діяльності та розглянуто поняття втечі капіталу та чистого припливу капіталу. Систематизовано джерела інвестицій, звідки компанії мають змогу отримувати ресурси для поліпшення своєї роботи. Серед основних джерел інвестицій виділено державну іноземну допомогу у вигляді грантів, кредитів як досить суперечливу категорію, тому що виявлено випадки, коли державна іноземна допомога мала позитивний влив на економіку країни-реципієнта і поряд із ними виділено чимало прикладів невдалого використання такої допомоги. Наразі спостерігається інтенсифікація світового руху інвестицій, оскільки кількість країн, які наростили фінансові ресурси і, як наслідок, мають їх надлишок, збільшується з кожним роком. Добре налагоджений рух інвестицій має вагомі позитивні ефекти не лише для підприємства, котре їх отримує, але і для держави загалом. Міжнародні організації регулюють відносини між країнами-членами, визначають ті чи інші правила розвитку економіки окремих держав або навіть регіонів, накладають обмеження чи, навпаки, сприяють активізації діяльності в певних сферах певним країнам (підприємствам, що їх представляють). Коронавірус негативно вплинув на світові потоки інвестицій, що спричинило падіння ключових економічних показників у всіх державах світу. Під час кризи, спричиненої пандемією, правила гри на інвестиційному полі значно змінилися – стали іншими пріоритетні напрями капіталовкладень і критерії, за якими інвестори обирають об’єкти для фінансування.

Дані про авторів

Lyudmyla Radchenko, ТОВ «Нова Пошта»

Mенеджер відділу звітності та бюджетування

Alyona Buryak, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат економічних наук, доцент

Iryna Novytska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Aспірантка

Darya Ovcharenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Студентка

Посилання

1. Michael E. Porter. (1979). “How Competitive Forces Shape Strategy”, Harvard Business Review, May (Vol. 57, No. 2), pp. 137–145.
2. Syrychenko N.S. (2017). Ekonomichna sutnist i klasyfikatsiia investytsii v umovakh hlobalnykh transformatsii. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomika»: zb. nauk.pr. / Red. kol. Chernychko T.V. (hol.red.) ta in. Mukacheve: Vyd-vo «Karpatska vezha». Vypusk 2 (4). Chastyna 1. Рp. 263–269 (in Ukr.).
3. Byrka M. I. (2016). Klasyfikatsiia priamykh inozemnykh investytsii. Visn. Nats. un-tu «Lviv. politekhnika». № 725. Рp. 24 – 31 (in Ukr.).
4. Hitman L. J., John M.D. (1997). Fundamentals of investing. 1008 p.
5. PwS UK. Retrieved from https://www.pwc.co.uk/.
6. UNCTAD, FDI/MNE database. Retrieved from www.unctad.org/fdistatistics.
7. COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Retrieved from https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19.
8. Statista. Retrieved from https://www.statista.com/
9. The World Bank Group. Foreign Direct Investment Statistics: Data, Analysis and Forecasts. Retrieved from https://www.oecd.org/corporate/mne/statistics.htm.
10. Future Possibilities Report, United Nations Organization. (2020). The World Bank Group. Retrieved from https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/20200720_un75_uae_futurepossibilitiesreport.pdf.
11. Official site of United Nations Conference on Trade and Development. Retrieved from www.unctad.org.
12. The World Bank. (2020). Global Economic Prospects. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/publication/globaleconomic-prospects.
13. Climate Bond Initiative. Retrieved from: https://www.climatebonds.net/.
14. Bellak C. (2016). Lessons from Austria’s Post-war Pattern of Inward FOI for CEECs. WIIW-report. Vienna.
15. Borenstein E. (2016). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? NBER Working Paper No. 5057 Cambridge.
16. Mann R. V. (2017). Economic validation of efficient model for financing of current capital at Ukrainian industrial enterprises . Visnyk of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences. Vip. 45, Ch. 2. P. 5 - 10.
17. Ptashchenko L.O., Chechelashvili M. (2018). Innovative solutions to the problems of social investment. Ekonomichnyi rozvytok derzhavy ta yii sotsialna stabilnist : materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 15 trav. 2018 r. Poltava: Pusan A.F., Ch. 1. Рр. 230 – 232 (in Ukr.)
18. Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2020. Retrieved from http://www.oecd.org/daf/inv/mne/annualreportsontheguidelines.htm.
Опубліковано
2021-11-28
Як цитувати
Radchenko Lyudmyla Трансформація прямих іноземних інвестицій у період пандемії / Lyudmyla Radchenko, Alyona Buryak, Iryna Novytska, Darya Ovcharenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 124-132. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2376.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ