Цифровий маркетинг як елемент контролю інновацій

  • Viktoriia Bondarenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-4625-0112
Ключові слова: цифровий маркетинг, соціальні мережі, , реклама, інтернет-маркетинг, цифрові технології, інструмент управління

Анотація

Наведено результати дослідження сутності та підходів до тлумачення поняття «цифровий маркетинг», розкрито основні інструменти й методи цього явища. Установлено ефективність впливу впровадження цифрового маркетингу на сучасний бізнес. Визначено поняття, можливості й переваги цифрового маркетингу, проведено аналіз стану ринку цифрового маркетингу в Україні та його сучасних тенденцій. Висвітлено сучасні інструменти управління та розглянуто питання підтримки маркетингових рішень на різних рівнях управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій і систем. Вказано основні переваги цифрового маркетингу й досліджено важливі відмінності від традиційних засобів комунікації. Визначено головні проблеми на шляху до ефективного використання цифрового маркетингу з метою охоплення цільової аудиторії та збільшення продажів.

Дані про автора

Viktoriia Bondarenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Oklander M. A., Oklander T. O., Yashkina O. I. et al. (2018). Digital marketing – a marketing model of the XXII century: a monograph; ed. M. A. Oklander. Odesa: Astroprynt.
2. Savytska N. L. (2018). Social media marketing: strategies and tools in the B2C market. Marketing and digital technologies. No 1, рр. 20–33
3. Kalina I. I. (2019). Trends in digital marketing. Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing. No 4, рр. 92–100.
4. Pechalov O. O. (2019). 24 errors when searching the Internet. Available at: https://webpromoexperts.net/blog/23-osibkipri-prodvizenii-v-internete
5. Yatsiuk D. V. (2018). Digital marketing: the future of marketing communications in branding. Investments: practice and experience.
6. Hrytsenko S. I. (2017). Digital marketing is a new paradigm for the development of educational clusters in the context of globalization. Bulletin of Economic Science of Ukraine. No1 (30), рр. 29–31.
7. Ruban V. V. (2017). Digital marketing: the role and features of use. Economic Bulletin of the Zaporizhzhia State Engineering Academy. Issue 2-2 (08), рр. 20–25.
8. Marchuk O. O. (2018). Digital marketing as an innovative management tool. Economy and Society. No 17, рр. 296–299.
9. Karpischenko O. O., Lohinova Yu. E. (2019). Digital marketing as an innovative communication tool. Electronic archive of Sumy State University. Vol. 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Bondarenko Viktoriia Цифровий маркетинг як елемент контролю інновацій / Viktoriia Bondarenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 78-83. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2369.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ