Шляхи подолання обмежень теорії менеджменту

Ключові слова: делегування повноважень, теорія управління, конструктивна співпраця, команда

Анотація

Науково-технічний прогрес і швидкий розвиток інформаційних технологій не можуть не позначитися на принципах ведення бізнесу. Соціально-економічна ситуація, що змінилася, зумовила появу нових та загострення наявних викликів і проблем в управлінні. Кризові умови вимагають відповідних програм змін, які охоплюють усі сфери роботи підприємства. При цьому труднощі реалізації змін на підприємствах визначаються навіть не кількістю дій і витрат на досягнення мети, a тим, наскільки необхідно змінитися кожному керівникові й кожній людині в організації. Успіх будь-якого підприємства полягає в першу чергу в добре підібраній команді фахівців. Компанії все більше стають залежними від людей, які в них працюють. З різким збільшенням швидкості науково-технічного прогресу і в процесі реалізації стратегії з переходу до цифрової економіки зростає потреба в правильному й сучасному підході до управління людським потенціалом. Злагоджена робота колективу кожної компанії на мікрорівні допомагає всій компанії виходити на якісно новий рівень і досягати поставлених цілей з урахуванням існуючих викликів. Показано процес формування кордонів мислення керівника та вплив їх на прийняття рішень. Обґрунтовано актуальність зміни управлінських стереотипів для відповідності новим економічним викликам. Запропоновано алгоритм аналізу й удосконалення особистої роботи менеджера. Розглянуто основні шаблони мислення, причини їх виникнення та способи подолання. Проведений аналіз робіт із цієї тематики дозволяє розглянути існуючі проблеми управління людськими ресурсами та розробити найбільш оптимальну методику для розв’язання завдань у сфері створення та оптимізації стратегії управління людським капіталом.

Дані про авторів

Aytan Asker Abasova, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Кандидат технічних наук, доцент

Kamala Mehti Mamedova, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Кандидат економічних наук, доцент

Lala Aziz Alekperova, Азербайджанський архітектурно-будівельний університет

Старший викладач

Посилання

1. Alekperov U. (2018). Fundamentals of inclusive development management. Textbook for higher educational institutions. Baku. “Education” Publishing House. 216 p.
2. Mamedova K.M. (2019). The role of motivation in strategic personnel management. International scientific conference “Infrastructural support of a diversified economy: main trends and directions of development”, Baku. Azerbaijan University of Architecture and Construction.
3. Mamedova K.M. (2020). Principles and mechanisms of corporate governance compliance. Journal of Construction Economics and Management, 1.
4. Mammadov M.A., Mammadova F.A., Alizade Sh.I. (2021). Strategic Management. Baku: "Education" SCIENCE.
5. Huselid Mark A., Becker Brian E., Beatty Richard W. (2007). Personnel Appraisal: How to Manage Human Capital to Implement Strategy. M.: Publishing house “Williams, I.D.”.
6. Mescon M. H., Albert M., Hedoury F. (1988). Harpercollins College Div; Subsequent edition. p. 777.
7. Drucker Р. F. & Maciariello J. A. (2008). Management. HarperCollins e-books.
8. Green Robert. (2017). 48 laws of power. Ed. Mann, Ivanov and Ferber.
9. Fenton-O'Creevy Mark. (2009). Highly productive teams: Study method. Allowance. Block 2: Book 12 / trans. from English. Zhukovsky: MIM LINK.
10. Buk C. (2018). How to attract a private investor to upgrade the infrastructure. Expert. No. 23.
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Abasova Aytan Asker Шляхи подолання обмежень теорії менеджменту / Aytan Asker Abasova, Kamala Mehti Mamedova, Lala Aziz Alekperova // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 73-77. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2368.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ